[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kakar3 kakaŕ g kagara V(-õ Urv), g `kakra Rõu, Har; kakõr Krl, kakr Har, g `kakrõ; kaga|g -ra Plv Räp Se
1. linakupar ku lina `si̬i̬mne välläʔ pestäss `riihjega, siss riihitäse `kakrõʔ˽päält välläʔ ja aganõʔ ja `si̬i̬mne jääse põrmadu pääle; mine küüsü perremihe käest üt́s üsätäüs `kakrõid kooba suu pääle pandaʔ; `Kakrõid eläjeile ei võiʔ andaʔ, nu̬u̬ʔ omma˽`karhõʔ Har; tol linal um hää kakar; kagaraʔ `suiti lina sugimise haŕaga arʔ Rõu; ku lina kagaraʔ tiriseseʔ, tu voori vaja kakkuʔ Lut
2. kidur, vilets, hõre karva-, juuksetutt; puuladva-, põõsapuhmas kagaraʔ omma säärtseʔ `kõokõsõ, mis su̬u̬n kasusõʔ; Harvaʔ omma˽na˽karvaʔ, nigu igävetse˽kagaraʔ; pańd `põrsa `kõ̭iki `karvu ja kagardõga˽patta Urv; Tu̬u̬ `lõpnu põrss oĺl pinel är˽sü̬ü̬d `kõ̭iki `karvu ja˽kagardõgaʔ Rõu; mõ̭ni mõtsa kakaŕ kasuss; tah um naid kõivo kagarit periss paĺlo Plv; ma sinno võta kagarit (juukseid) pite, s‿ma su rapuda; pańni hiusõʔ kagarahe (patsi, krunni) Se Vrd kagarik, kagrak, kagrass, kagrats

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur