[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

kahitsama1, kahitsema kahits|ema Hel T, -me Krk San, -õmõ San Krl(da-inf kahi|tseʔ, -tsõ), -õm(m)a Ran Võn Har Rõu Plv Räp(kaa-) Lei(kaiõtsõma, `kaitsõma), -am(m)a Ran Nõo Urv Rõu Vas Se; da-inf kahidaʔ V(kaahita Räp)
1. rahulolematust tundma, midagi olematuks soovima pia ti̬i̬t, kava kahitset, elu aa iket taga Krk; mes säl enämb kahitseda, om lännu, om lännu, vai tu kahitsemine enämb avitab; paremp peĺlätä kui kahitseda Ran; ma kahitse et ma mehele lätsi Nõo; ma˽põrra˽kahidsõ iks et, kuis ma ummõtõ `aigõss jäi Krl; maʔ olõ tu̬u̬d alasi kahinuʔ; missa tu̬u̬st viil hüppä kahitsõt Har; Paremb ette kaia˽ku˽`perrä kahitsa Rõu; mis tuu kahitsõminõ and Plv; ma˽ka kahinuʔ, et saa es `puhtilõ Vas; tõõne kaahitsess kui lubaśs tetäʔ ja es tiiʔ Räp; kahitsass et saa as `höste; oo, mis tast kahida siss Se
2. kaasa tundma; haletsema mea kahitse temät; missa miust kahidset, vaade esi ennäst Krk; takka kahitsema (leinama) Puh; ike kahitsi tedä, et Eĺlul om `rasse Nõo; ma˽kahidsa eläjäloomakõist, inemist um ka hallõ Rõu; Karvast ei kaahita Räp
3. igatsema peremiis väegaʔ kahitsõnnuʔ kangõstõ: ei tiiäʔ kos mu tuvikõsõ jäieʔ; sinnu kül‿ma kahinuʔ, ku sai‿olõss tulnuʔ Vas
Vrd kahatsema, kahetsema1, kahitsõlõma, kahjama2, kahjatsema1, kaihkõlõma
kahitsama2kahitsõma
kahitsõma kahits|õm(m)a Urv Krl Har, -õmõ San Krl, -am(m)a Har Rõu; da-inf kahi|tsaʔ Urv Har Rõu, -tsõ Krl Har, -daʔ V(- Urv) kaetama naa˽`peĺgäse et vaist är˽kahitsõt eläje; Kui sis kanga kakkesive – oĺ kahitsedu ~ kahitu San; är˽kahit́s `põrsa mul; ei tohiʔ toolõ näüdäde, tu̬u̬l omm kuri silm, kahitsõss ärʔ Urv; põrst ei˽tohi ilusõss ütelde ja last ka‿i˽tohi˽kittäʔ, muidu kahitset ärʔ; tuu kai, kahit́s ärʔ Krl; mõ̭ni `peĺgäss ka˽tuud kahitsamist; tu‿m no vällä˽kahitsõt Har; tuĺl õ̭nnõ et taa kaess latsõ pääle, taa kahitsass ärʔ Rõu Vrd kahetsema2, kahima, kahitama, kahjatsema2

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur