[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kabli1 n, g kabli Muh L(kapel g `kapli Kse) K Kod M Puh; n, g kaabli San; n, g `kaṕli Lei(n kapĺ g kabli) Lut
1. 2–4-haruline konks kartulivõtmiseks või sõnniku koormast mahakiskumiseks mine too `mulle kardule kabli Mär; kabli `enne oli kahe aruga, nüid oo neĺla aruga. kabliga tõmmatasse sõnikud maha; kus seoksed kibised maad oo, `võetasse koa kabliga [kartuleid], ei tee `sõrmi kibedäss Vig; tuhli kapel Kse; õuna `võtmise kabli, kolmõ aruga Khn; Võta aga kabli kätte ja mine kardulid kiskuma PJg; kabliga `enne kaabiti ikke sönikud, kui ei oln `kronkisi kenega maha `voeti Ris; kahe aruga kablid olid ikka änamasti Kei; kabli koo `jääres muas Juu; sõńnikud `kiśti väĺlal kabliga maha Sim; Mia sugugi ilma kablite kartulid võtta‿i saa, kabli tõmbab mättast vällä Pst; Obest es ole, siss kaabiti kablidega `kartul üless Hel Vrd kabla3, kabra2, kabri
2. viljatuulamisel tarvitatav hark vanasti tuulati ikka paljast kabliga, nüid‿o massinad puhas; kabliga `aetse aganud üles rehe tegu `aegas Muh
3. maakirvesLih VJg Plt KJn Krk Lei
4. künakirves kaablige tetäss künä San
5. kõblasMih Pär Saa Kod Pil Krk Puh Nõo Lut `konksisin kõik kabliga `ümmer `kartuli moa Pil; kabliga kablitadas `pi̬i̬te Puh Vrd kabla3, kabra2, kabri
6. pootshaakHää
Vrd kõbli

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur