[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kabak kaba|k Jõe Vig, g -ka RId(n -ka g -ga Vai), g -ku Pär Kos KuuK Koe VJg/n -ku/ Kod MMg Lai Plt KJn Kõp Puh Nõo Ote Rõu/g -ko/ Vas Se(g -gu), -kas g -ka Kei Kos Pil; kaabak g -i Ris, g -u Pil
1. kõrts siis ku `kallo `püüdämäst `tuldi `vällä, siis `mändi kabaka, kabaga `randa `vennegä; kabaka mies `osti neid `toisi `kallo Vai; Linn oo kabakid täis; Kabaku mehel oo viina kaśt persse all Pär; meil on Kabaku talu, sial on pidand olema `enne kõrsikoht KuuK; vanast `olli `laade pääl mitu kabakut Nõo; läḱe˽kabakohe Rõu || salakõrtsKei VJg Kod ta on käsikõŕts, tal põle kõŕtsi `õigust, siis on kabaku VJg || kõrtsiskäijaVas
2. laadaputka, -telk suured kaabakud olid [laadaplatsil] üleval ja [mustlased] magasid sial all Pil; laadekabaku. kas om paĺlu kabakid üles `lü̬ü̬du Ote
3. ait, sahver; kamber rehealuse otsas või eraldi kabak õli üks tillokene rat́is, mes elomajass lahun õli; reiealuse õtsan õli kabak. kabakul läks uks õvvess; kabak õli maja seenädegä ühen üles raiutud, egä lahku ei õle ehitet; rat́tin õli vili, rasv, toeduaene, kabakun õlid `riided; kabaku panid `kruami kui `aita Kod
Vrd kavak

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur