[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kaba1 n, g kaba R(g kava Lüg) Jäm L K I Trv Hls TLä Plv Räp, n, g kava Kos Juu Kad
1. mitmesuguste esemete ja asjade laiem või jämedam ots vikati löe kaba Hlj; Pani püssi kabaga (laad) karule piha Jäm; tuura kaba ~ raua kaba Sim; aŕja kaba on lai, sugemise kaba. tõrvaga `teśti aŕja kaba; viinakluasil oo kaba all, `suhkrutuasil oo kua kaba; vanass õlid puuss treitud sualatuasid, jalg all. si̬i̬ one kua kaba; vanass õli kõŕtsimehel kua puuss kibud, puuss sõrmepitkune kaba taga Kod; kabad on `niiskesed nagu käsi [sõidukünal], sõvvavad kabadega Pal a. oherdi päraosa ülemine, laienev ots, mille peale puurimise ajal rinnaga vajutatakse uherdi kavad `onvad kõik `ühte `muodi, kaba `panna `rinna `alle kui `auku `aeta Lüg; tegi oherdille uue kaba Mär; `vindla kaba Ris; kui vana `seĺtsi oherd, siis `pańdi kaba `otsa, mis `rindade all käis VJg; uherdi piä ja kaba, kaba käib õtsass ärä; `kiämre kaba Kod Vrd kabi, kabla2, käba b. (lusika, kulbi, kühvli, piibu) kaha piibu kaba Muh; võtan kaba suppi täis Saa; olid kaba juurest pienemad, eks nad old `praeguste lusikate `plaani VMr; mõni `kühvli kaba täis lähäb `sisse Sim; lehem ańd aga lusika kaba `sisse `piimä Kod; `luśka kaba `lõhki Trv || väike piipRan Nõo Räp suur piip palutap paĺlu tubakut, serände kaba om ää, kulup veedi tubakut Nõo Vrd kaha1 c. voki süda Vokki kaba Hlj; oki kaba ehk süda Kse; oki kaba Tõs Vrd kabi d. hangu- või labidavarre karkKuu VJg Ran Tein `hangule `uue kaba, vanal kulus auk joo `suureks Kuu; labida kaba VJg
2. pottmütsLüg Jõh sie õli sel `kõrral sie kava muod kui minu isä võttas `naise. `pruudile `torkiti ikke tanu pähä aga `ämmäle kaba ehk müts, kui tämäl omal ei õld sedä `laulatuse kabada `alles; ema emal sel õli `niiskesi `suuri kabasi järäl, üks õli sinine, `tõine õli `valge ja, siis neil õlid vel pikkad `lehvid taga Lüg

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur