[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 3 artiklit

kaarutama1 kaaru|tama eP(-ua-, -oa-; -dama Emm Rei), -teme Krk; `kaaruta|ma RId(-mma Lüg)
1. segama, pöörama a. heinakaari, loogu, viljaladet rehaga pöörama, kergitama või laiali ajama `kaarutame `einad ülesse Jõh; me `riisusime eina mätaste `peale, siis akkasime kaarutama; kolm neli `korda kaarutati sase reht, siis sai peksanduse vilja käde Kär; `vihma saand ein kaarutati oomiku üless ja `löunast aketi `vetma Kaa; eenad tulevad vist veel kord kaarutada, ega nad mud́u kuevaks saa `ühti Mär; `lautame eenad `kuima ja siss kaarutame `rinki Kir; mei kaarutasime ko eile, muidu ei `sündin [loogu] võtta Kse; kaarutage ein kerevile Han; me kaarutame einad `lahti Amb; [hein] riisuti `ümber`ringi kokku - - ehk kaarutati `ringi rehadega Rak; kui vihm `piale tuli, sai ein kieritisse `pandud ja kaarutatud nii kaua kui kuivaks sai Sim; vaja kuarutata `lu̬u̬gu tõiss ja kolmat kõrd, siis oo küps Kod; [kui] paks ein oli, sai vikati löö otsaga üles kaarutata Pal; kaarutan eenad ülesse Plt || lähen `kaeru kaarutama (niitma), panen `õhta kärbikusse Kos b. segama, liigutama kaarutas [värvimise ajal] `villa, `töstis teisiti ning teisiti; ahi löi nönda `umpseks, kaaruda natuse, siis puud akkavad pölema; tuber oo küll mellega kaarudasse [õlle] `mesked segamini Khk; Levalabjakaga sai leib säädmise ajal segamini kaarutatud; Kaaruta korra ahjuorgiga ahjuperse tagaotsas, et tükid kenasti ää pöleksid Kaa || toŕm kaarutab laiald mere ääres Hää c. sassi, segi ajama ta on aga `jälle keik segamini kaarutand, ammuks ma koristasi Khk; Asema päiluts puhas pahupidi `kistud, mis sii kallal kaarutamas `keidud on Kaa; laps otsib midad ema `järgi, ta kaarutab, sodib, `pürgeb Vll
2. kumeraks tegema, koolutama kuarutet ehk paenotet lavvad; `venne lavvad kuarutatse Kod
Vrd kaaretama1, kargutama, karutama1
kaarutama2 kaaru|tama Khk Krj, `kaaru- R kaagutama kana `kaarutab, kui munemast ära tuleb, voi munema lähäb Jõe; kana kaarudab, tahab munele `minna Khk Vrd kaaruma
kaarutama3 koarutama „laisalt ringi käima, laiutama“ koarutas ennast kiriku väravas, oli täis Jür Vrd kaaretama1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur