[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 4 artiklit

kaare1 kaarõʔ Rõu Vas, kaarõh Se, kaardõʔ Har, kaartõ(ʔ) Rõu(-d-) Plv, g `kaartõ San V(-d- Har Rõu Plv), `kaarde- T( Ran Nõo), kaarte- Äks Kam, `kaaŕdõ- Lei
1. räästas `kaarde silguva nigu labinaga Nõo; peremel oĺli sääl vällän `kaarde all muedugi kat́s `püśsi naela otsan TMr; kõik `kaarde täüs topitu neid `rohte, korjass mõtsast, pańd `kaardede kujuma; ma es saa muiale kui `kaarde veere ala saesi kui nakass räest tulema Kam; vanast oĺl talul oĺl kõlks ja˽pobsõl oĺl koŕuss tettu `kaartõ veere alaʔ San; ma visaśsi sinnä aina `sisse piḱäle `kaartõ alaʔ Urv; kaartõʔ tsilgusõʔ. pańd vikahti kaartõhõ Rõu; vanast `pańti puid kohe `kaartide ala; `kaartõ ~ kaaritide vesi Plv; `kaartõ küleh joʔ iätilgaʔ Vas; katusõ alostuss tu̬u̬ om katusõ kaarõh ~ katusõ vi̬i̬ŕ; mataĺ kaarõh (lühike räästas, mis ei anna varju); laǵa kaarõh; `kaartõalonõ Se || fig Sul kaartõ tsilgusõ (pisarad jooksevad) Vas Vrd kaarass Vt kaarde|kaare1, kaartõ|kaare1
kaare2 `kaare kaardu lauad oo `endid `kaare temmand; ratas läind `kaare, näe mis `moodi see ratas jooseb `kaare Mar
kaare3 kaare väike maalapp üks piregeine kaare, sööre maad Khk; põllulapp ehk kaare Kad Vrd koaren
kaare4kaar1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur