[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kaalus kaalu|s Hi(kaalos Käi) Saa Kod Plt, -ss M(-s Hls) T V, g -se (-sõ Har Lut, -sse Kod Puh, -ssõ Plv, -ssa Vil)
1. krae Jäkk aa - - kaalusest napivöitu; veered ja kaalust olid vanasti kirjudat Emm; miässe särgi kaalussed õlid vanass laiad nagu nüid one kraed. siis õli kaaluss kukeaŕjaga üle aŕjatud; vanass kuvved õlid vene kaalussega. kui võt́id üles õli üle piä. venekaalus õli viis-kuus `toĺli lai Kod; vanasti oli naiśtel kua särgil kaalus Plt || rinnaesine, manisk kaʔ `valgõ kaaluss `kaala pant Krl Vrd kaalustükk
2. kaelarihm; kütke osa [lõa] kaalusel on kaks `otsa. kaalus oĺli kahe sõrme `jämmune Saa; lehmä lõõg lodev. sidusime löhemäss lõa kaalussa Vil; kelläl olli kaaluss. pańds [hobusele] kaalusek `kaala Krk; panõ˽hopõń kaalusõga kińniʔ kablakõnõ `ümbre kaala kińni köüdet Har
3. kaelarahadest kee, helmekee koos kaelarahadega meu emäl olli täis kaaluss ollu, viiś raha ja neli `lehte, ku `kõndin siss kõrisnu Hel
4. riidest silmus purjel purjel on kaalussed küĺjen. egä `õmluse kõhan on kaalus Kod
5. koti kanne kot́il oĺl uma kaaluss Rõu
Vrd kaaluke, kaelus, kaulamus, kaulus

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur