[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

kergel `kergel Hlj Lüg Jõh vaevata, pingutuseta kes on `nuorenna `kergel, sel on vananna kovemb `tervis Hlj; Ega `kirjutuse tüö `konti ei `vaiva, kont on `kergel Lüg; Eluaig `arjund `kergel õlema, ei sest enamb iad `nahka saa; Kõik `tahvad `kergel `õlla, `kiegi ei taha tüäd teha Jõh Vrd kergele
kõrgel `kõrgel Lüg Jõh Pöi Hää VJg Iis Kod Äks Lai Nõo, `körgel Jäm Mus Rei, `korgel Vai, `korgõl Võn Krl Se Lei
1. mingist alustasandist tublisti ülalpool; ant madalal päiv on kaks miest `kõrgel (horisondilt tõusnud kahe mehe pikkuse võrra) Lüg; `päivä on jo `korgel Vai; nöör oli sedasi `körgel Jäm; ta ojab nina ni `körgel (püsti) Rei; pääv juba su̬u̬rel `kõrgel, meie vi̬i̬l magama Kod; ladvaubina om ilusa, aga na‿m `liiga `kõrgel, ei saa kätte Nõo; `korgel `laudul omma leevä Võn; tu̬u̬l piḱäl `käüsel oĺl pudsu otsah ja haĺass siidikene ka oĺl nii `korgõl nigu rüv́vilgiʔ Se || (veetasemest) mered on para`aegus kangesti loel, veed o `körgel Mus Vrd korgõkõsõn
2. (avamerel, rannast kaugel) `nuodaga sai `käiä siin `ranna vettes, `meie `kõrgel ei `käined, ikke `rannas Jõh; kevadisel aal, siis nad (kakandid) `uitavad `kõrgel meres Pöi; [tursad] niid on ülevel `kõrgel meres Hää; Kala on `kõrgel, ei maksa alt `pru̬u̬vigi Kod
Vrd kõrgen, kõrges1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur