[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

kirgas1 `kirgas(s) g `kirka R
1. selge, ere, säravalt puhas `polle sai `eile `aljastetu, nüüd tänä kohe `kirkamb ede `panna VNg; juo tänä on `kirkamb kui `eile õli Lüg; tänä on `kirgas `päivä; ilosa `kirka `karvaga `riie Vai
2. kõbus, terve, elurõõmus üks luom ehk inimine on `kirgas, ei õle `lotsis; Tänä õlen `kaunis `kirgass - - `eila õli `terviss `üsnä paha Lüg; Luom oli ka `kirgas, kui oli `priske; `Pääle `aigust on `ninda `kirkast läind IisR || elav, vilgas `Kirgas luom `üeldasse `nuorest `luomast `rohkem, `lapsest võib ka `üelda IisR Vrd kirk2
korgas1 korgas g `korka Khn Vän Tor Pil SJn kaldaalune õõnsus, koldas võt́tis `korkast vähe (vähke) `väĺla; kala läks `korkas Vän; `Korkad oo `siuksed `urkad jões, kus vähäd ja muud elukad `pääva varjul oo; Lastele `üeldi ikki enne, et ei tohe üksi jõe `ääre `minna, et korgastes elavad näkad Tor; sügavad `korkad Pil; lutsud ja vähed elavad `korkas SJn
kõrgas1 kõrgas Aud Kei, g `kõrka Ksi/-ŕ-/ Puh/n -ss/; kõŕgass g `kõŕka Ran Se kõhr, krõmpsluu nõnal om `kõŕka luu vai luu kõŕgass, ta om `pehmemb kui arilik luu Ran; engu lõ̭õ̭r om kõrgass, a emätess om nigu üits kummi lohv, kost joosep sü̬ü̬k makku Puh; Nõ̭na naha all sääńe kõŕgass, nõ̭nakõŕgass Se Vrd kõrgats2, kõrkjas2
kärgas1 kärgas Pär Hää Ha(ke- JõeK) Amb JMd Kad, `kärgas Hlj, g `kärka; kärgäss Plv, `kärgäs Kuu, g `kärkä a. põndak, kivine või kruusane küngas Ei kive `kärkäl `kasva `einä ega ädälä Kuu; see va kärgas jäi tänavu `paĺlaks Kos; kärgas, `kõrge `kõlbmata maa JõeK; kärgas tie pial, `kõrgem koht või seĺlandik KuuK; mää kärgas kardab `kuiva JMd; on üks kärgas, ei kasvata `vilja ega kedagi ja `raske `künda kua, on nii kõva Kad b. kivine madalik jões või järves, kärestik kesset jõe suud si̬i̬ kärgas `oĺli ka `kińni (külmunud) Hää; vesi veike, `kärka kohad `väĺlas Jür; eks `järves ole kua neid `kärka `kohtasi HJn
Vrd kärk1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur