[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–34. vihik (a–puisklema)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

konku konku Jäm/-ń-/ Jür JJn(kongu), `k- VNg kerge puuehitis; panipaik, kõrvalruum kanad olivad ka tuas ahju all, kanadelle `tehti ka `konku VNg; Üks pisike pime konku tua otsas (panipaik linnakorteris) Jür; kaevu konku ~ kongu (ehitis kaevu ümber) JJn Vrd kunku
krenku1 `krenku VNg Vai, Krenku Trm kronu vana obuse `krenku VNg; Kevade põllutöö aast, siis õsteti jälle uus krenku teisele [hobusele] kõrvale Trm
krenku2 Krenku vilets magamisase Mei magasime Annaga sii ahju taga päranda pääl. Vahest oli üks krenku ka, aga see lagus ää Rei
kunku kunku Sim, `kunku Kuu IisR Kad, `kungu VNg kõrvalruum, panipaik; kerge ehitis Suveks puges `jällegi `kunkusse elämä Kuu; mittu `kungu teil on ka VNg; `Kunkus olivad igasugused kolud IisR; kass läks kullakambri seie, `kunkusse Kad || seakast sohvoosis on sigadel väĺla pial kunkud - - üks ainuke siga käib `sisse; kuradi kunkud, õngi sial sõńnikud `väĺla iga päev Sim Vrd konku
-kõnku Ls kink-kõnku
känku, känkus `känku, `känkus S
1. kõveras(se), kägaras(se), konksu(s) köveraks `känku tarib ennast, sihest `aige; loom külmaga `känkus, kribus, seĺg `küirus Jäm; sörmed külmaga nii `känkus, p‿saa `sirge; vana inimine nii kogu vädand - - nii `känku jäänd; istub jalad `känkus, vaheliti (rätsepistes) Khk; see rätik `kuskis `känkus olnd, suured kurrud vötnd Vll; ää vεdag nõnna `känku ennast (magades); tagumised jalad nii kõveras, `känkus et Muh; Siilid vidavad ennast ikka känku, kui kiskid inimene vöi loom neid satudab Emm; Kes `viskas `riided sedasi `känku Rei; see kaŋŋas `aeti [vanutamisel] nii `känku et erm Käi || tükki, panka Märg muld jääb kaevates `känku Rei Vrd känksu, käkrus
2. kängu(s) `känkus loom, ep söö ega kasu Jäm; soode `ääres kasuvad `känkus puud, lühised ning köverad Khk; põrsas oo `känku jään, põle `õiged `söömist saan Muh; känku kukkuma alt minema, sisse kukkuma äi Peet pole sennega `känku mitte kukkund Emm
könku `könku Vll Ran = könksu ta `oĺli `endä kõverass ja `könku tõmmanu nigu kreeka ee Ran || [inimesed] jähid nii `könku `jälle, nii `vaeseks `jälle Vll

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur