[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

kambas1 kambas g `kampa lumekamakas Ovone ei saa `juossa, `kampad `korjovad `jalgude `alla IisR Vrd kamp2
kambas2 kambas g `kampa Rei jalg `Pistis siit `leikama, nenda et `kampad `vilkusid Rei Vrd kamp3
kombas1 kombas Kul; kumbass pl `kompa Ote küngas, kühm villitakse üks kombas `ühte `kohta `vaĺmis ja seda `üitakse saareks Kul; mättä `kompa otsan muud ei kasva kui karu sammel Ote Vrd kombatuss, kõmbas
kombas2 jalad `kombas (kanged) ja koveras Vai Vrd kompas
kumbas1 kumbas Lei, -ss Krk; `kumb|as Vll, -ass Trv Nõo, -ess Puh Nõo, -õss Nõo Plv; kummas Jäm Rei L Kod KJn Vil Hls, g kumma Kse Ris HMd, `kumma Tor Saa, `kumba Khn; kummass Pst Puh Plv; `kummas Khk, g `kumma KJn Kõp; kumps (-bs) Kaa Krj Pöi kumb Aŋŋeri`püikis ükskeik `kummas öŋŋe `otsas oo, kas uśs vöi merekiĺk Khk; Mette‿p vei ööda kumps kenam oo Kaa; see oli se usk ka, et kumps küünal `ennemini `otsa pöleb, see pidada `ennemini ära surema Krj; kummas aga jõuab `rohkem ahmerda Rei; nii `ühte nägu et ei tunne äragi kummas kummas on Kir; Kummas kõru aab `pilli Han; ükskõik kummas käsi siis oli (aadrilaskmisel) Var; kummas so meelest ilosam oo, kas Liiso või Miina Mih; `Kumbalõ `suapad tõid; Kummas `teitest lehmä `alla lähäb (lüpsma) Khn; `ütle kummas `tahte, kas saba või änd Pär; õpetaja ja `köster akand `vaidlema kummas enne `sisse lääb Vän; `kummat kätt pood on Saa; tea kumma poolt ta tuleb Ris; kummas tal `aige oli, kops või süda HMd; kana sü̬ü̬b õman aian `õtra ja `kaara, `kumma ta tahab Kod; katsume kummas saab `võitu KJn; `kondrat kirjutets maha kummaspoole talu jääb Hls; kumbass kõru mul `pilli aa; ka sa täät, kumbass ti̬i̬d ma pia mineme; kumbat `mu̬u̬du ma ti̬i̬; kumbass vanep, kumbass noorep om Krk; noh vahi, `kumbõss põśk mul paksemb om; toda ei tiiä, `kumbess meist enne kaob, kas mia vai [tema]; mõlembit `sõnnu ole kuulu, ei tiiä `kumbess näist `õige om Nõo; kummass teist lätt Plv; kumbas tie ĺätt meisa‿bulõ Lei || (koos pronoomeniga kumbki) kummass kummagi üle pää kuker`palli jõud lüvvä (mustlasmaadluses) Pst
kumbas2 kumbas g `kumpa pea(nupp) küll sellel oo ea kumbas `otsas; ea `kumpa mees Kse
kumbas3 kumbas g -e vaikne inimene, nohik See nagu kumbas istub tuas, mitte `ühte sõna ei tule suust `väĺla Han
kõmbas kõmbas g `kõmpa LNg Mar Kse Han Var Mih Tõs põndak, kõrgem koht Mis loomadel seal kõmpast võtta on; Ei eina saa sealt kõmpa pealt midagi Mar; mõni kõmbas oo sial [soo] sees `kõrgem, kõvem [koht] Kse; kõmbas on `kõrgem mää nukk põllu või karjama sees Han; mäe `kõmpad, kõmbas tema pole mägi; elus loik maa saue põh́aga, mene veel pool `versta, on `seoke kõmbas Mih Vrd kombas1, kõmbal, kõmp3, kömm2
kömbas `kömbas, pl `kömpad paadi pärapuuJõe Kuu

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur