[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

kilks kiĺks Mar, kilks g `kilksu IisR int Paar `kilksu `veike `aambriga `ańdsin IisR; Kui sa `kuulasid sii (kiviraiumine) käis aga nii kenast `öhte `suudu, `pitkamisi kiĺks, kiĺks, kiĺks, kiĺks Pöi Vrd kõlks
kolks1 kolks VNg Lüg Trm, g kolksu Jäm Mär Kse Var Hää Jür Koe
1. kolksatus `kuulin kolks sääl käis Lüg; kilksud, kolksud kuulda Kse; Linalõuguti kaaś tieb ia kolksu, kui ta üless tõstad ja `jälle `kinni lased Jür; kõik kohad olid `kolksusi ja `mürtsusi täis Koe
2. hoop, löök Sai kolksu pihta Jäm; sai kolksu pähä Mär
kolks2 int kolks Kuu IisR Vai Muh Rei Tor Juu JMd Koe VJg Plt Puh, koĺks Khk Vll Pöi, kolkst Plv Se kolksimise, kolksumise heli Kolks, kolks tagus `suure `aambriga `raua tükki IisR; `langes kolks maha Vai; kolks `kolksas `vastu `seina Muh; nii kui võt́tis [raua] tulest `väĺlä, kukkus kolks maha Juu; kolkst sattõ `maahha Se Vrd kolts3
kolks3 oma `pissed kolksud ja konksud (kimpsud-kompsud) ike olid Kir
kõlks1 kõlks Aud, g kõlksu Muh Mär/kõlsu/ Tõs Hää Juu Jür JMd VJg Trm Plt KJn, `kõlksu IisR(ke-); kölks g kölksu Rei
1. terav heli, kõlksatus `Õhta akkas `einam kajama [vikati] `pinnija `kelksudest IisR; taon `aamriga, kõlksud taga Tõs; tänä omiku `peksti [pintadega vilja], kõlksud `kośtsid Juu; Lüe mis `tahjes aśjaga `vasta `klaasi, ikka kõlks tuleb, sie on kohe klaasi ääl Jür; kõlksud käevad sepa paas JMd Vrd kõlksna
2. a. raas, tükk põle enam jäe `kõlksugi meres Muh; ei mul ole raha `kõlksu VJg b. vilets asi üks kella kõlks on tesel kaelas VJg || see oo kuiv kui kõlks, `öetse lah́a inimese `kohta Aud
kõlks2 kõlks Muh Mar Kse/-ĺ-/ Tõs Tor JJn Koe Krl/-ĺ-/ int kõlksib `peale, kõlks ja kõlks Muh; sepp taob `peale pajas, kõlks kõlks, kõlks kõlks, nii `kange kõlin Mar; kell teeb kõlks, kõlks Tor; kui kärru üle [siinide] jätku koha läks, siis tegi kõlks, kõlks JJn; enne pekseti pindaga reht kõlks ja kõlks Koe; kivikese satasõ˽ku kõĺks Krl Vrd kilks
kõlks3kõlgus1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur