[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 5 artiklit

kalbak(as) kalba|kas g -ka Aud Hää Jür Kad Sim Lai VlPõ, -kass Kan, `kalba- Jõe Lüg Jõh; kalbak g -a Vil(`kal- Jõh), g -u Kod Trv Hel Ran Kam Ote V hulgus, logard, kaltsakas oh sa va `kalbakas, `kõnnib kui sant `pitki mad‿`ilma Lüg; sie `kalbak, räbäläs `riides, `juodik ja, ärä `ulgu `selle `kalbakaga Jõh; va kalbakas ta ikke oo, na lohakalt `riides Aud; käib nagu kalbakas, ilp ies, tallukas taga; `uitab `ringi nagu kalbakas, ei `kohta `paika `kuśkil Kad; inetun `riiden inimene oo kalbak Kod; mis mees see on, mud́u kalbakas Pil; kõńd ku üit́s vana kalbak, kes sedäsi näruden om Trv; ta om kui‿ts vana kalbak, ei mõśta `endä `jalgu iluste `kinni `kängi Kam; püksiʔ ommaʔ lokikallaʔ, käü nigu vana kalbak; `algusõn es `saaki jako, et tuu kalbakass oĺl nii haritu miis Kan; kalbak oĺl joodik, kõrdsist tuĺl, `kõŕtsi lät́s Vas || hilbud, riidenärud kilbakad ja kalbakad `ümmer Plt Vrd kaldak
kelbak(as) kelba|kas g -ka Koe, kelbäk g KJn narr, kergemeelne sul on `siukest kelbäkäd mõtted KJn
kilbakas pl kilbakad „vanad närused riided; hulgused“ kilbakad ja kalbakad `ümmer Plt Vrd kalbakas
kolbakas kolba|kas g -ka suur, tugev, kogukas Selle pesa all oo seiksed kolbakad tuhlid kasund; Lehm tõi seikse kolbaka vassika; Teite poiss oo - - meite poisist ulga kolbakam Kaa
kõlbak, kõlbakas kõlba|k g -ka Ksi Hel, g -ku Kse; kõlbak|as g -a Muh Lih Kse Han PJg Hää Pee Koe Ksi SJn Puh, kõĺba- Juu(kõĺpa-) Kad, kölba- Krj Ris/-ĺ-/
1. vibalik (olend) nii pikk kölbakas mees Krj; pika `jalgega ja peenikse kehaga oo kõlbakas inime Kse; pika jalaga kõlbakas, peenikese kehaga PJg; on küll üks köĺbakas luom Ris; pikk nagu toonakurg, kõĺbakad jalad Juu; pika `jalgadega luom on kõlbakas luom Koe
2. kergats mine va kõlbakas Puh
3. (napp riietusese) lühikesed `riided nagu `kõlbakud `seĺgas Kse; `piśke kõlbakas, igalt poolt juba kõlbakas, `käised lühikesed ja Han; kõlbakas, see käib ühe lühikse `riide `kohta, `üeldas, et nagu kõlbakas, põle nägu kedagi SJn; särk nigu kõlbak Hel
Vrd kõlp

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur