[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

kibas1 kibas g -i Kuu Emm Rei nootkond, paatkond; selts, kamp Oli kibas kuoss, `mendi kohe `jääle; Kui `nuoda kibasi `ulgast `seinämihi `määräti, siis ige `ulgu`seinäle `nuored tugevamad Kuu; Ma juhtusi ka sinna kibasi Käi
kibas2 summas mehed on köik ühes kibas Rei
kiba|s, kiba|(s)se1 kiba|s Jõe Kuu Muh spor L/kjõbas Khn/, Ha Amb JMd Koe Plt Pil, -sse spor , Juu HJn JõeK JMd Koe VMr Lai Plt Pil KJn, -se Muh Saa adv < kiba1 kui niied es tõstata üles `lõngu εnam, siis lõŋŋad oo kibas; lõng `olli kibase jään, pannasse uiest niie silmast läbi; kui lõŋŋad akkavad kibas `köima, siis lõegatse pea`nahka (lõigatakse kanga algustükk maha) Muh; mõni niis o pikem ja mõni lühem, siss võtab `kanga kibasse, ei kei õieti `tihvas mette; kui niie aas katti lähäb siis jätab lõnga kibasse Mar; ei `oska kangast kududa, nii `paĺju jätab kibas `lõngasi Mär; `pastla paelad o kibas kui üks kee oo lõdvem Aud; riie on kibas kui kangast `kootakse ja `äśti ei ole tallatud, siis jääb riie alt kibasse Juu; kui korutas, teine lõng jäi lõdvale, jäi kibasse JõeK; kule so kangas on kibas, ei tõuse `iasti JMd; kui niis `kat́ki läheb, siis akkab lõng kibasse `jääma, alla või `piale Koe; `kangal jäävad lõngad `peale kibasse, ei põimi kõik Plt Vrd kibus1, kibusse, tibas(se)
kibas, kiba|(s)se2 kiba|s, -(s)se hädas, hätta, kimpu(s) me `ollime ikka siis nii kibas sauna ees; kui es saa tükki `valmis mette, see jähi `tööga kibasse; äh `olli oma ametiga kibase jäen Muh
kiibas kiibas g `kiipa Sim, `kiibass Lüg Jõh IisR Vai kokkupressitud heina-, lina- või villapall `villa `kiibass; lina `kiibass Vai; eina `kiipad olid kokku preśsitud, traadiga `kinni tõmmatud; `turbaid `veeti `kiipa viisi, ka traadiga `kińni tõmmatud Sim Vrd kiip1
kriibas `kriibas koikuKuu Vrd kriipa
küibas küibas g -e = küibakasHan

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur