[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

kahverkahvel1; 2
kohver `kohver, `ku- Tõs Vän Pal Lai, g `kohvri R Rei Kse VMr VJg Iis Trm, g `kohbri Mar, g `kohvre L(-är, g `kohbre Vig) Ris Juu KuuK Plt KJn Hls; kohver g `koh́vri San; n, g `kohvri, `ku- TLä Ote Har V(`kuhri, `kufri, `kuhfri Kan Plv); n, g `kuhvre Se, Räp a. endisaegne kastitaoline riiete panipaik (riidekirstust väiksem) suur `kohver on mul on nüd siin `aidas - - `ninda kui, `ennevanased `kirstud oli VNg; riiete `kohver LNg; uuemal aeal kersto mood kados ää, akkas `kohvre plaan Kul; mool oli `kohbre kappis arjassid Vig; siis olid `ennemuiste ned `veimed pruudil, oli suur kirst või `kohver Tõs; kerst on suur `kõrge, `kohver oli veike Juu; pani oma kolid `kohvresse ja akkas minema mehe koju Amb; minu emal oli kerst, `kohver akkas iĺjem JJn; `kirstudes vili ja `kohvris jälle `riided, nüid on kummutid VMr; tol ajal ess olekine kaṕpe, olliva lavvust tettü `kohvri Ote; vanast ku mehele `mińti, sõss tet́ti vai ostõti `kuhfri, kohe `rõiva kraaḿ `pańti Plv b. reisikohver `kohvrega reisitase mööda maad Tor; läksid teisest kohast `teise, `kohver kaasas VMr; ma võti `kuhvri käe `otsa ja t‿`olli kõ̭ik mu varanduss Nõo; ku sa `liina `ku̬u̬li lähät, siss panõ `kuhvridõ raamadu ja˽sü̬ü̬ḱ `sisse, om hää käe `otsa võtta Har || fig (küürust) `Kohver `seĺlas - - ta läheb oma `kohvrega Hää
kähver `kähver = kähvel mina õlin `siie `maani viel `kähver Lüg

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur