[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

kahk kahk Kse Nõo, p `kahk|u Kuu Hlj L K Iis Trm Hls Krk TLä San, -i Lüg IisR I Nõo Kam, -e Äks; p kahki VJg Puh tasane sahin; sosin (hrl partitiivis) ei `kihku `kahku `kustagi Kuu; ei mina kuuld `kuhki ei `kahki kedägi Lüg; ei täst põle mette `kõhku ega `kahku näha Mar; põln tuule `kahkugi, oli na `vaikne Tõs; ei ole `kohku `kahku `kuśkil näha Jür; läksin `oue ei old mitte kuhki kahki kuulda VJg; ei ole `kuhke ei `kahke, kõik on `vaikne Äks; `kahku ega `kõhku põle `kuśkil kuulda Plt; ei ole `kahkugi kuulda Hls; siss `oĺli kõ̭iḱ vakka, es kuule mitte üits kuhk ei kahk Nõo; `kihku egä `kahku es ole enäp San Vrd kihku, kuhk, kõhku
kihk kihk tung, iha Meestel oli kaŋŋe viina kihk sehes Kaa; `kange kihk oo ihu sees, tahab midagi teha; Noo küll sul on ometi üks kihk peole minna Vig Vrd kiht3, kihu2, kisk2
kiuhh, kiuhk kiuhh Se Kra, kiuhk Rõu Plv Räp Se, g kiuha kihv tsial um kiuhk Rõu; pinil ka om `kiuhu Plv; tsia kiuhaʔ ommaʔ pikäʔ ja krõ̭ńksi Räp; tsial om kat́s `kiuhha, kiuhagaʔ lü̬ü̬; `kiuhhõ ei murrõtaʔ; hõbõsõl omma ka kiuhaʔ Se || ta naanõ om `kiuhhõgaʔ (tige) Se || pl vuntsid Kiuhkega miis Räp; täl suurõ kiuhaʔ Se
kuhkkuhki
kähk kähk Mar Kul Kir Kod, g kähu (käho) Mär Vig PJg Tor kiire, kärmas se oo üsna va kähk mees Mar; pikäldäse `väoga obone, põle na kähk mete; Küll on kähk mees lööma Vig; `ärgega oli parem `töötada, need olid pikaldased, sedasi läind kui mõned kähod obosed; kähk `käima PJg; Ku oo kähk obu, jõuad ka ruttu edasi Tor || äkiline rabandus suretab äkiste ää, see üks vägä kähk tõbi Vig Vrd kähku1, kähu1
käuhk ḱäuhk g ḱähu hoop üte ḱähu ańd kõrva pääle; sai tälle üts ḱäuhk, sattõ pikäle Se Vrd käu
kühk kühk Räp, g kühö Plv; ḱuhk g ḱuho Plv Se(ḱü-) küür, (turja)kühm ḱühk säläh Se

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur