[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–34. vihik (a–puisklema)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

kagarik kagari|k g -ku Nõo Kam Kan Urv(g -gu) Vas Räp
1. lina seemnekupar talomiiss sai kagarikest ka jupikõse rahha Kan
2. kidur, vilets põõsas, puu vms vana su̬u̬ pedäjä kagarik; Ku no lumi är˽lätt, sõ̭ss saa na˽puhmakagarigu maha˽ragudaʔ Urv; pedäja kagarikuʔ ja kuusõ kagarikuʔ taah su̬u̬ pääl omaʔ ei kasuvaʔ kunage suurõst Räp || pulstunud juuksed Võta kamm ja suiʔ uma kagarik silles. Kas sa arit umma kagarikku Vas
Vrd kagrak, kakar3, kägarik
kogarik kogari|k g -kku paistekakk kui tieb `leibä ja võttab `astjast `taigina, siis paneb `ahju `suule `paistuma sene `kuogi ehk kogarikku Lüg Vrd kogerik1, kokerg, kokrik
kägarik kägari|k Lüg Jõh, g -ku Khk Pöi LNg Kse Kos Jür Koe VJg Plt Pil Urv; kägäri|k Krk Nõo, g -ku Kod KJn Har/--/ Plv, -gu Kuu Ran/--/; ḱagari|k g -ku Kan
1. tükk, pank; pabul `milli`mallikas - - üks nisukene libe kägarik Lüg; obuse sita kägarik Kse; kilduline maa, nigu ni̬i̬ madala savi käǵärigu siin Ran
2. ebatasane, tükline nii kägarik pöld Khk; kibi kägarik (kivine maa) LNg; leib `tahtis nii silitada - - muedu ta (tainas) on juba kägarikkus kui tõstad Pil; kui `võrku `siśse `viidi - - keset `järve `rohkemb `oiti, sääl om serände käǵärik maa (mügarlik põhi) Ran
3. kängus, kidur, vilets (olend, taim) Ega kägärigule [inimesele] `palju `riiet ei lähä Kuu; kukepuu üks kägarik on Kos; kägärik one lu̬u̬m ehk puu kui ta viletsäss kasvab Kod; üit́s käǵärik puu Ran; su̬u̬n omma˽ḱagariku˽pedäjäʔ Kan; üts vana kägarik [põrsas] om, kõrvaʔ ligi pääd Urv; kõevo kägärik Plv
Vrd kägar
kögarik üts `väikene kögarik (kidur mets), saarõkõnõ Urv

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur