[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

kagaras ädakagaras hädaldajaVig
kõgaras kõgaras haiglane, põdur laps sa oled ikke üks kõgaras koa siia elma `peale `loodud, teist oo nii `kanged ja kabedad Mar
kägaras, kägaras(s)e kägara|s VNg(kägä-) Jõh(kägä-) Khk Vll Muh Rei spor L, Ris Kos Jür JMd VJg Sim Iis Lai Plt, -se Khk Vll Pöi Rei Aud Tor, -sse Jäm Khk Rei Mär PJg spor K, Trm; kägärä|s Kuu/-ss/ Vai Saa Vil, -se Tõs Saa, -sse Kuu Mar Juu
1. kõveras(se); kerra, krõnksu(s); rõngas(se) sajuga sai kägaras `pöösa all `oldud Khk; [hobune] Ajand tagasi, `muljund vana[mehe] rataste otste ja seina vahele kägarase Pöi; mis sa sii kägaras istud Muh; äi, äi pole mena nii kägaras `ühti, mool sii `ruumi küll Rei; uśs oo tõmmand eese koa kägärässe Mar; koer magab kägaras PJg; ta oo seal `nurkas üsna kägaras Kse; luom on na `aege, seisab üsna kägaras Ris; küll sa oled ete kägarasse vajund Jür; `eitsin kägarasse magama, siest valutas, ei võind `sirgel `olla Kad; istud nagu siil kägaras VJg; aand enese kägarasse Plt Vrd kägarus
2. kortsu(s) Küll se kuub oo sul `oide kägäräss, ei `senga `ilge kuhugi `puole samate `mennä; [voodi] `Riided olid linust ja tagust - - ei `menned kägärässe ega koverasse Kuu; `riided kägarase läind Tor; ärä jätä tekki kägäräse Saa; lörts riie oli kägaras Kos; `kieras paberi uoletumalt kägarasse Kad
Vrd kägrus2
3. tihedalt koos, lähestikku; kobaras puud olid kägaras koos Kos; küll on ia õuna `aasta, näe kägaras kuos kohe; `luomadel on küĺm, näe kõik tesed kägaras kuos Sim; õied oĺlid kiik kägäräs otses, kägäräs ku̬u̬s Vil || `Esteks lapati linapihu pihu `sisse kägarasse ja preśsiti kõvasti kokku Amb
Vrd kägärän
4. krässus, lokkis; salku(s) `juuksed on kägäräss Kuu; `juuksed olid kägaras, arimata; kui `juukseid ei kammi, siis `tõmbavad kägarasse Sim
5. tükki(s), panka(s) tina lähäb kõvas, kägäräse kõik Tõs; sita unik oo kägaras koos Tor
kögaras kögar|as g -a Tõs PJg
1. vilets olend kögaras oo armetu asi, olgu loom või inime Tõs Vrd kägar
2. väike heinahunnik teeme ühe kögara PJg
Vrd köga

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur