[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

kaaritama1 kaarita|ma Kod, -mma V
1. kaagutama kui kana pessä ot́s, siss kaaritass Kan; kanaʔ kaaritasõʔ Rõu; Kaaritaja kana; kanaʔ kaaritasõʔ ku munõlõ lääväʔ Räp
2. valjusti laulma `lõikab laalta ja kaaritab Kod
karitama1 kari|tama Kuu([ma] -dan) Hlj Kad hoiatama, keelama, manitsema Eks ma olen karitand küll `lapsi `huonuse `jääle menemäst, vade, vai ne sis `kuuldavad sana; Ma karidin `poissi küll et ei lähä külä `ouna`puisse, vade ei see kohe `kuula karitamisest Kuu; karitas, et seda mitte unustada‿i tohi Hlj Vrd karistama1, karitelema
kuritama1 kuritama Kuu; ipf (ta) kuritas Vai hoiatama, ähvardma `Täüdüb `mennä neid kuritama, hakkavad `oige lojuma; küll kuridin toist kovasti, aga ige läks ja lobises kaik `välja Kuu; `köster `rääkis `miule `aśsa lugu ja kuritas et älä sie ka kenelegi `räägi Vai
kuuritama1 kuuritama Jaa Muh Mar Juu Jür HJn Trm Vil, kuritam(m)a Lüg Jõh IisR
1. suitsetama pisike poiss, aga kuritab `ninda et Lüg; se akand `piipu kuuritama Jaa; meestel soab kuurita küll Muh; mis sa sest piibust ilmast `ilma kuuritad Juu; küll nied on ete kuuritand Jür Vrd kuurutama1
2. põletama; kütma, kuumutama kuritab tuld, tieb tule maha Lüg; `lautakse vihud partele, sis mutku kuurita kütta Juu; mis seal nüid kuuritakse Jür; mis sa kuuritad tast (pliidist) nii kaua Trm
kõõritama1 kõõrit|ama Plt Nõo Kan Urv, -amma Har, -õme San, -õmõ Krl; (ta) `kõõritab IisR a. kõõrdsilmalisena vaatama kõõritab `ühte `silma pidi Plt b. põrnitsema Nagu vana sõnn `põrnitab ja `kõõritab IisR; vihaga kõõritab Plt; ku tõese säĺlän [uhkeid rõivaid] näeb, siss om nõna `viltu, siss kõõritap Nõo; juba pulliʔ kõõritõse San; pulliʔ kõõritõsõʔ tõni tõse pääle; täl ei olõ hääd näku kaiaʔ, tä kõõritõss Krl Vrd kõõrutama3
käritama1 käritama Mär([ta] -täs) Mih PJg Tor käratama; kurjalt keelama, manitsema küll käritäs kõvaste Mär; käritan `lehma et kus sa lähäd PJg; käritas lapsed vaid olema Tor

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur