[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 8 artiklit

kambas2 kambas g `kampa Rei jalg `Pistis siit `leikama, nenda et `kampad `vilkusid Rei Vrd kamp3
karbas2 `karbas g `karpa puukoore krobeline väliskiht, koorelibled Kits pidi `männibu `karpaid `äśti `tahtma IisR Vrd karbal2, karbe(s)
kombas2 jalad `kombas (kanged) ja koveras Vai Vrd kompas
korbas2 korbas Hls, g `korpa Mär paks krobeline puukoor kase `korpad maas Mär Vrd korp1
kulbas2 kulbas adv mõlkis toop kulbas Trm Vrd kulpas
kumbas2 kumbas g `kumpa pea(nupp) küll sellel oo ea kumbas `otsas; ea `kumpa mees Kse
kärbas2 kärbas Kei, kärbäss Lut; n, g `kärps|ä Vas, -e Har Lei Lut käre, intensiivne a. (väga kõrgest või madalast temperatuurist) väga vali küĺm on, kärbas küĺm Kei; Varssi piat `kärpsede `ahju `pandama. Ku `liiga `kärpse ahu oĺl, võti karra iist äräʔ Har; `kärpseḱulm ~ kärbässḱulm, kärbäss purõ ni ḱulm sullõ ka haard Lut b. eredavärviline Kül‿sul om `kärpsä `undrek Vas; `kärpse verrev (tulipunane) Vrd kärkjas
kääbas2 kääbas Pöi, g -e Khk Kul, `kääpa Rei (-äs g ) Ris; `kääbas(s) VNg Lüg
1. äbarik, kängus, väikesekasvuline olend või taim `Kääbaspuu, pisike ja kõvera `kasvand, ükskõik, kask vai mänd Lüg; muidu pisine lapse kääbas Khk; see oli üks `põrsa kääbas, üks `väeti loom Pöi || sõim sina koradi kääbas Rei Vrd kääbus
2. vaim, kodukäija `kääbass `oiab maja `keige paha iest, `ninda et `vieras midägi ei tie, temä on üvä `vaimu VNg; kääbäs jooseb [pimedas] LNg; kääbäs oo üks inimese vaim, öösi tuleb. tuleb mudu `akna taha ermotama, `valged riided `selgis ja seisäb seal, egä tä tee kedägist Mar; sa oled `valge (valges riides) nagu kääbas Kse; vanal ajal on oln `kääpad; kardan `kääpaid; akkame `rääkima `kääpadest, `tontidest Ris
Vrd kääbakas

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur