[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–34. vihik (a–puisklema)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kört1 kört (--) g kördi Kaa Pöi Muh hv , (köŕdi Tor Hää) SJn Vil M endisaegne seelik kört kojoti `kangas, kurrutati ää ja, alt kirjud lõŋŋad, ülalt must Muh; mõnel oli paelu `köŕta Kse; pikute köŕt `seoke riipsuline ja põegite köŕt; kas ma annan oma kördi seĺlast ära, selle koeha ma ostan Mih; Kihnu kiudu kördi tükk oli lapsel `ümmer; kört oli `maaga tasa, jalad ei paisn `vällä; köesid kiudu `körtega Tõs; Vana inime ei taha enam nda punast `körti `selgä `panna Khn; palava ilmaga sai kört koa pealt maha visatud ja `paĺla särgiga niideti Aud; korrudega pikut kiut köŕt PJg; Riibuline köŕt ja `valge jaki `oĺli omal ajal pio riie Tor; Köŕdi laiud tulevad `ru̬u̬pamisi lõigata Hää; vastane köŕt ümmer aet, kördi jupike Trv; kiriku minnän oli `valge `toimine köŕt ümmer Pst; Vanast olliv naśtel musta kördi; `päälmine köŕt; köŕt olli är voldit, ninda kibrutet Hls; vanasti olli kördi auk ehen, nüid oo külle pääl; õige vanast om saanu [teenijapalgaks] tõine `aaste `körti-jakki, tõine `aaste särgi või ka kasugu Krk; kördi änd; vanast olli jutilise ja jooniku kördi Hel || (lühike, kitsas rõivaese) `Seikest `körti pole `sündind änam üle `panna Kaa; Mina vana inimene pane `söukest `körti oma `ülla `öhti Pöi || fig tahap iki poisil kördi pähe `pista (vahekorda astuda), ega si̬i̬ poiss muidu tat võta Krk
Vrd kördik1, körtsik

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur