[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

jaluts jalu|ts (-t́s) g -tsi R(jalo- VNg) Sa(jalo- Pöi) spor L(jalo- Mär), Tür Koe I(g jaltsi Kod) Pal Äks Ksi Plt KJn Kõp Trv Pst Hel T(jalot́s Võn) V(jalo-), g -tse Tor Hää Saa Kõp, g -dsi, -d́si Krl Har Rõu Vas Se Lei(d́alu-); jalts g -i Lut, n jalutsi Vai Han Khn Plt Krk, n, g jalotsi Vai Tõs [voodi] jalgadepoolne ots `Ennemb õlen paha mehe jalutsis kui oma poja `piatsis Lüg; `vuode jalutsis Jõh; aseme jalutsi `juures Jäm; ää pane pead jalot́si `poole Mär; `viska sängi jalut́sisse Iis; iśsin `terve ü̬ü̬ tämä (surnu) jaltsin ja itkin; [haudade] jalutsid one vassa kabeli `servä Kod; sängi jalutsi lavva Trv; istu sängu jalutsi `pääle Krk; paremb olna alva `tütre jalutsin kui ää minijä `päitsin Ran; `saapaʔ om säńgü jalutsi all San; panõʔ nu rät́t taha sängü jalutsilõ Krl; lat́silõ tet́ti pähüts jalut́sihe, sääl magasi `riśti kat́s vai kolm last; üt́s võt́t jalotsist, tõnõ pähütsest, sis nõstõti `ku̬u̬ĺja `kirstu Rõu; paŕeb ellä halva puja jalot́seh kui hüä `tütre pähüt́seh Se; kiä `salgõ `viina, `panti `kirstu klaaśs `viina jaltsilõ Lut Vrd jala|ots, jalge|ots, jalg|ots, jalgu|ots, jalu|ots, jalutsik, jalutsiots

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur