[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

jalul jalul R Jäm Khk Pha Pöi Muh Phl Rid Aud Jür Koe Sim Trm KJn Hls TLä Kam Rõn San Vas, jalol Mar Vas Se, jälul Emm Rei
1. jalgadel, püstiasendis; magamast tõusnud Ah parandad `verku kohe `seisavil jalul, `jouad rutemb Kuu; `seisul jalul VNg; kogo külä õli jalul Lüg; sa nii vara jalul Khk; meie `aige ikke jalol juba Mar; perenaene oli jo ommiku vara jalul Koe; olna joba jalul, saana joba `kõńdi; nakass ennäst jalule `aama, kobis sängist `väĺlä Ran; ma‿le ka joba jalul, jala om joba `terve; Ma ei saa `endäst jalul rõivile `panna, pää käib ümbre Nõo; mõnikõrd lätt pää nii ulluss, et õkka˽kapõrdõt jalul San; mõtsavah́t üteĺ, et kahr om ka jalol (liikvel) Vas; oma jalul iseseisvalt, kõrvalise abita lähäb oma jalul edasi Rid; oma jalul köis `rohkem kui kaks `korda `väĺlas Aud || fig jalul [olema] (majanduslikult) korras, kindlustatud kui ühe`kõrra `mõisad jalul on, siis Jõh
2. jalgadega Poiss oli naa rasge unega, et vea voi jälul välja; Jälul sitta-soppa sisse taluma; käsil otsib, jälul lövab; Otsis silmil, löidis jälul (öeld valijast, kelle valik ebaõnnestub) Emm; treipink vetab jalad ära, pead jalul `sötkuma Phl; `paĺlil jalul ~ `paĺlide `jalguga Kam; timä oĺl `paĺlil jalul Rõn; latsõ käävä `paĺjil jalol; `poiśkõnõ ka üte paĺjil jalol Se || fig Seisab käsil-jälul vastu (st on kategooriliselt vastu) Emm Vrd jalu
3. ? jalgade kõrgusel oras juba mesilase jalul Muh
Vrd jalal

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur