[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

jada jada Krj Võn Hel, g jada Lüg Jäm Mar Var Khn KuuK Kod; g jaa Jäm Ans Khk Käi Rei(g jaja) Rid Var(g jaja) Tõs Khn Hää Trv Räp; n, g jäda spor S, Rid, g jää (jεε, jäa, jäe, [j]ea) S(spor jäja, jäea) Mih Aud Hää
1. a. rida, rivi, viirg üks aki jada lähäb põllul õtsass õtsani Kod; üts jada linna om ära kakut Võn; Olõ `pańte ilosahe jatta, jaast `vi̬i̬d́e `küünü Räp || joon, kriips `tõmma jada konksoga Kod || paljaks jäänud vööt, näit haavaarmi kohal juustes, vee ülevoolamise kohal põllul v heinamaal; kudumisvea tõttu kangasse tekkinud triip v üksik välja paistev lõngKuuK || teerada siält lähäb jada üle eenamu Kod b.  püüniserida meres `ankrud õlid kahes jada `õtsas Lüg; mihed jähid `öösseks jaa `juure Jäm; toŕm `peksas jäa `lammu Mus; iladega `lasti võrgud `merre `ööse, suured jädad `ollid ühna Muh; lasimi jää `sisse Emm; jada `piäle pannakse need märgid, muidu ei leia ülesse Var; `Mjõtmõs jaas mut́id siss, üheskohast `trehväb ikka; Ühe jaa `võrka `jätsime üe`põtku Khn; kuus `võrku ja kaksteist `võrku, kudas `ki̬i̬gi kord jäda on; Lobi on jaa märk - - et teised selle jaal pääl ei lase Hää; mõrra jada Trv Vrd jaht3
2. peenar, vagu roek`erned pistetaste jaa `pεεle Jäm; `tuhli jääd Ans; `taime jäjad; pisike jäea ots siis vahest ikka sai maha `tehtud [kapsaid] Kaa; kolmkümmend `ämbrid vett vädasi jädade `peale; porgandi jäda; jää vahe Vll; Kanad on jäea nönda segamine pöörnd Pöi; `lõike ja `kaapsu jäed Muh; Meil oli mjõtu jada `kuastu muas Khn

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur