[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

hiivama `iiva|ma Krj Muh PJg Jür Kad Rak SJn Hel, `h- Phl Rõu Räp, -da spor R(h- Kuu) SaLä Hi, JõeK, iivata Jäm Khk Pöi Hi Tor Hää Ris(h-) Kos
1. (üles või välja) tõstma; haalama `iivas `raske `suolakodi `selga Kuu; `tarvis `iiva `seilid VNg; `praspeliga `iivada `ankur ülesse; üles `iivama `liiva `kaivo siest Vai; nüüd on [laevadel] vintsid juba pääl, mis `noota `iivavad Krj; poisid, iivake `ankur `välja Pöi; `laevu akatse üles `iivama, `mäele Muh; ta `iivas selle `sülle PJg; on tarvis `laeva `silda `iivada JõeK Vrd iimama2, iivima2
2. fig a. (kõvasti) sööma, jooma `hiivab kere täüs; Eks ne hobused saand ka küll `külmisäss heindetä konutada, ku peremies `kortsis `kaua `viina `hiivas Kuu b. näppama Mis ta `kondab `võõras kohas, tahab `miski `õlma `alla `iivada Jõh; Jäi `üksi rehetuppa kuhe `teise linapihusi omale `iivama. On mies `iivamas küll IisR; `Leitsin, et rahakot́t `oĺli ää iivatud Tor; kaśs on ea tüki liha ää `iivand SJn; Üt́s lat́s oĺl tõõsõlt noid `mut́ri `võt́makõisi är˽hiivanu Rõu
3. nüüd `oige `hiivab (puhub tugevasti) `oite `hiiver Kuu; Iiva (löö) tale üks täis Rei; `iivab (viipab) `kääga Jür

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur