[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

hall1 all Hää, g alla Khk Pha Mär K Kod eL(h-), alle Trm; n, g alla Aud Pee Kad Sim Iis, `alla R(`h- Kuu)

1. sag pl külmunud kaste maapinnal, härmatis, öökülm `halla pidi hane nogass olema ja lumi `luike `tiiva all Kuu; `ommiku õli kõva `alla maas Lüg; rebased `aukuvad alla `aega; alla külmad äp `kaugid see `aasta εε Khk; alla kord iä piäl Khk; aned lähvad, allad käivad VMr; juba allad muad Kod; ärä alladet vili, all om˽`kärpin Krk; sügise käevä laorits ja `pärtlüsspäevä alla, võtava `kartuli päälisse ärä; kevädetse alla Kam; ei ole vi̬i̬l `alla ollu ei `küĺmä, selle ei läävä lehe puust Ote; `kaonu˽nigu hommugunõ hall Har; halla `võetu kaar; kual `aiga talvõl um kars, tuul `aiga suvõl um pelädä `halla Rõu; Latsõ jäävä halla pääle (hilisest naisevõtust) Räp; `herne om `arki halalga `võtnuʔ; haaheʔ lääväʔ, sis halla tulõvaʔ Se; leib um hallaga haard, selle kaso‿iʔ Lut Vrd ald2, alg2, halle1
2. sie on `luomal üks vaiv, `üöse kui tuleb tämäle sie `aiguss, siis obone kisendäb kõhe, siis `üellässe, obosel on `alla ehk `allitus `seljäs Lüg

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur