[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

edasi eda|si hajusalt R, S(-e Phl) hajusalt L, KPõ Iis hajusalt TaPõ, VlPõ, -ssi LNg Kul Mär Vig Kir Kse PJg hajusalt Ha, VMr Iis; edäsi uus Hlj, LNg Mar Vig(-ssi) Juu KJn uus Vil, edasi- Var

1. (liikumisel) kaugemale ettepoole, pärisuunas oleksite lähand nattukene edasi Hlj; lehm lεheb lüpsi ajal edasi Khk; `rääkisime mõned sõnad, ta ratsutas `jälle edassi Mär; kännud kooritakse selleperast ära, et putukad ei lähä edasi Vän; lükata uks `joosis lohinal mäda pakku edasi Nis; kell on nii taha jäänd, põle sugugi edasi läind Juu; luomad said `köide `pandud arjap‿piale ja see karjane - - pani edasi neid Amb; mõla `puatis kellega lükkab edasi JJn; obune mõni on tömbi sammuga, ei jõua edasi; edasi ega tagasi, kuhugille enamb ei piast Kad; tuliavad tied `müöda edassi Iis; igaüks läks oma `eega edasi Pal
2. ajaliselt kaugemale, edasipidi(seks) a vot `läksima `aasta edasi - - siis oli sääl (Helsingis) `leiba ja `saia küll VNg; `pastu `mairipäävast edasi; ajab nenda samma `aega edasi Jäm; `praegu viel neli `päeva edasi JõeK; mis `uasta edasi, seda ullemast asi läks VMr; lükkavad `kohtu `aega ikka edasi VJg; mu päävad on edasi läind, ega ma nooremaks jää Plt
3. jätkuvalt, üha, endist viisi, (ikka) veel pole sii söa löppu kuulda midad, kestab ikka edasi Khk; `mötlen edasi ja tagasi Rei; suur pere `söömes, eks seal lähä `toitu paĺlu edassi ~ ülesse Mär; pidasid seal edassi `pulma Vig; no mo ema jäi siis `siia - - ikke edasi elama Aud; vihm `kestab edasi Juu; `joosja vesi, vesi jooseb jões edasi üht lugu Ann; vireleb ilmas edasi ei saa ivagi Plt; mõni angib `kangeste seda tööd edasi SJn
4. saavutuselt kaugemale, paremuse poole, paremale järjele; kõrgemale poole `Plaanisi piab, aga ise edasi ei `jõuva piast ei `persest; Ei `jõuva ei edasi ei tagasi (ei edene) IisR; kui äb saa [kohtus] `öigut, siis `kaibav edasi Khk; ei saa peast ega jalust edassi (töö ei edene), rukis nii `kangeste maas Mär; loomad ei lähe edasi, ei kasva Mih; ega ta nüid änam elus edasi saa Ris; `väiksed püt́id läkst ike ostuga änam edasi, igaüks võt́tis ühe naela ehk kaks `jälle [võid] Rap; vaat kudas mõni inime on edasi lähnud (olnud edukas) Vil
Vrd eetsi
5. (suhtlemisel) ühelt teisele mõni kinnitab, et sa sedä edäsi ei räägi mette Mar; aga saladust ei annud edasi Kul; `tietas et teine peaks edasi `ütlema mis ta teab Jür; `kõiki juttusi ei `kõlbagi edasi `riakida Lai
Vrd edaja, edatsi, edesi, edeside, edisi, etasi

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur