[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 2 artiklit

alane ala|ne g -se Vai Khk Mus Jaa Pöi Muh Tõs Amb JJn Ann Koe VMr Kad, -tse Ran; ala|nõ Se, g -dsõ

1. riietuseseme alumine või seesmine osa a. vooder; aluslina jöki alane. vesti alane. palitu alane; vissist `riidest alane `pandi. alane nda näru juba Khk; ma aasi söbale alase `alla, kui sai `pestud, siis `vöeti alt ää Jaa; Söba oli peal [magades], takune alane all; Tekil alast all äi olnd Pöi b. särgijätk, särgi takune alaosa kui lühike säŕk oo, siis `aetse alane `alla Muh; igapää oli alasega särk Amb; lastel oli säŕk oli seelas, linane piht, takune alane Koe; piht oli pienemast `riidest ja alane oli tugevamast `riidest VMr; hammõalane Se c. nahkkinnaste sees kantav labakinnas alased on nied `vildased `kindad, midä `nahkase `kindo sies `piedä Vai d. põlle kirjatud alaosa alasega põll `olli ööl; `viltsest lõŋŋast kojoti kiudud põlled, mustad ja punased alased `ollid; alasele `pandi kõva papp `sisse, siis ta `olli kõva; `piiprellid `pandi põlle alaste `peale, `piiprelli männad Muh
2. (millesti vähem väärtuslikust) a. seebisoop alane on pajas Vai; siebi alane Kad b. alusvili, kõlu alatsed kesväd ja alatsed rüäd; `tuulme all `oĺli alatsemb vili, tuul viis `taade poole; alatsed - -`panti `tõisi `paika, `anti loomadele Ran
Vrd alene2, alune

-alane -ala|ne g -se Nõo; -ala|nõ Rõu, g -tsõ Kam, -dsõ Lut millegi võimuses vms verialatsess käe löönü (verevalumitest) Kam; vilualanõ (päikeseta) ilm Rõu; kõhõdu `vuonakõnõ - - tõbialanõ (haiglane) säne vu̬u̬n; väärsilm `üt́sku häbüalanõ, tälle näüdätä‿iʔ nu̬u̬rt tõbrast Lut

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur