[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 2 artiklit

alale1 alale Kos Plt Pil T, alalõ Võn San V alles, järel, olemas Raha jäi kõik alale Kos; temast oli järele jäänd üks koore kern - - see oli alale `oitud Plt; me `laśsime [singil] kuus kuud `soolduda, siis ta seesab alale Pil; `mulle `tu̬u̬di keväjä pudeli täis `viina, tu̬u̬ putel om prõ̭lla vi̬i̬l alali Nõo; kõrval maja jäi alalõ, kost tuli alośt Võn; lü̬ü̬ `siibri `kinni, siis jäävä üdse iluste alale Kam; oĺl kõ̭ik raha alalõ `oitõnu, es olõ `kossõgi kulutõnu San; sõ̭ss jäivä˽rehepaṕiʔ alalõ, es `kaova ärʔ Urv; tu ei upu˽vette, ei pala˽tullõ, käü alasi alalõʔ Har; `olkõ˽kõtt kui täüś, a `kiisla asõ iks om alalõ; timä `ü̬ü̬se ka lät́s kaṕi mano, kumbahhut́, kas `saapa alalõ Vas; imä om alalõ, esä om ar˽koolnuʔ; [saiajahu] hoiõtass alalõ, tu̬u̬ss aoss arʔ, pühi aoss Se Vrd alali1

alale2 alla kui kuu akkab alale menemaie, siis kahaneb Lüg Vrd alali3

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur