[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 2 artiklit

aina1 aina Jäm Khk Pöi Hi Rid Mar Mär Kse Hää hajusalt Ha, Amb Koe Trm ViK Ksi Plt, `aina Jõe Kuu Lüg Jõh, aena Tõs PJg Nis Kos Jür JMd Sim Kod Äks KJn

1. kogu aeg, muudkui; üha, järjest ega kalamihel ole rahu - - `aina `püia; sai `jälle vähä`aaval `aina `mendud, `aina `mendud Jõe; `aina õlen `üksitässe (üksinda) Lüg; sa aina magad Emm; ta on aina aga seal, enam ta mujal ei seisagi Mär; laps tieb `ühte`puhku aina pahandust Ris; [vanaema] pani pahaks `nüitseid inimesi, et aena virisevad ja `aiged Jür; koań poeb ihu `sisse, temä lähäb aina sügavamale HJn; kaks nädalad rukki`leiku aal mutkui aina `leika, aina `leika KuuK; ega se karjatse ammet́ ia olegi, `sõitle aina nende `luomadega Kad
2. päris, lausa ei õle suur egä pisike, `aina paras Lüg; keib aina tasa Khk; Parand oli märg et aena limmerdas PJg; täna tuleb `vihma aina tihedast HJn; nad elasid aena `äśti, kui `veski `kordas oli JMd; aina ilus tüdruk Kad; piim on apu, aina kihiseb aga Sim; aina noored inimesed tapavad `eńdid Ksi
3. kõigest, ainult aina kolm keelt oli pεεl [pillil], `rohkem es ole Khk; aina jäljed jäid järel Rei; teda ei ole pikalt, aena si̬i̬ kitsas `sookene Äks
Vrd aima1, aiva

aina2 `aina saama Khk Muh Hi Tõs korda, hakkama, läbi saama p‿saa `riide `tööga `aina; ma‿p saa taga `aina Khk; nad põle ise koa kahegeste `aina saan Muh; äi mina saa taga mitte `aina Emm; kuidas ta nüid `aina saab `ilma tüdardeta Käi; ma sain oma asjad `aina; küll lapsed saavad `kiikumisega ise `aina Rei Vrd aima2

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur