[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 2 artiklit

aesta- aasta- `Nindap sidä `suola sis `vieti - - `piamalt paar `aestasada (sajandit); Ega meil `aesta `kaupa `tehtud ole (öeld peremehele, kes nõuab pikka tööpäeva); siis `saimme `vilja`palka - - peremies toi kohe `meile `aesta`leivä kuo Kuu; Kas taal raamatul määräski `aestaarru (aestaarvu) ei olõʔ Har

aesta `aesta Kuu Emm Käi Har Rõu Plv(-ś-) aasta Igä `neljä `aesta tagand on `kargajus `aesta; Sie oli `hulkvel, `aestuje peräst jous `jälle kuo tagasi; Kui keväjäll o `palju `kuuse`porsa, siis tule hüä `tuhli`aesta Kuu; ta käib teist `aestad Emm; ega `aesta esi˽paigan, ega `aesta esi˽läbi; tu̬u̬l imä `ku̬u̬li välläʔ, oĺl jo˽päält `ütsämä`kümne `aesta vana; ta poiss koolõss `vahtsõ `aesta `sisse ärä Har; `alla `aeśta ma `kaupa ei ti̬i̬; kes ti̬i̬d, kes `aeśta peräst vi̬i̬l eläss Plv Vrd aestak, aestat

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur