[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

aastak `aasta|k T, g -ga (-ka) V(-ś-), -gu Vas Lei Lut Kra; `aastek Hel San(-g); aaśtõ|k San Urv, g -gõ Krl/-s-/ aasta minev`aasta es saa ma üttegi si̬i̬nd, näiss, mes tinavune `aastak tu̬u̬b Puh; ma olõ kat́s `aastaga neid sukkõ pidänü, `väega kõva suka omava Võn; ku sa olet ütsindä, `kiäki ei kõnela, siss om päiv piḱk nigu `aastak Rõn; to‿m must üit́s `aaśtõk vańõmb San; inne tu̬u̬d `küĺmä `aastakka oĺl ää `aastak Urv; mitu `aastõgõ käve ja oĺl iks peigmi̬i̬ss, siss äḱke võt́t tõsõ Krl; ega `aaśtaga hiit põdõŕ sarvõʔ arʔ Rõu; neo oṕisõ˽`kümniid `aastakku, vanast olõ õs `ku̬u̬li olõmahkiʔ; `aaśtaga peräst oĺl maja vaĺmiss Vas; lat́s läts tõõžõl `aaśtagal `ḱäuma; üte `aaśtaga latsõʔ, üte vanuʔ; `aaśtagass läts sulasõss Se; tuu om kümme `aastagut nuorõb `vasta minnu; paĺuss täil `aastagut om Lei; üle nädäli päle `taĺsipühi, `vastanõ `aastak tulõ Lut Vrd aestak

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur