[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

anger anger g -i Ris Har/-õr/, -a Var; aŋŋer Emm Käi, -i Khk Phl, g -a Rei; `aŋŋer g `angeri VNg(n -i) Lüg Jõh Vai angerjas `suured `angerid kahe `kolme `naulased VNg; `aŋŋer on üks mere kala Lüg; se on pehme savi pöhi kus aŋŋer on Khk; Aŋŋer on va ussimoode kala ja ermus visa ingega, ta rapi εε ja soole εε ta elab ike Käi; eks anger oli iä kala. jah, ja angerad `piävad ka maal `kεima kellel `erne põllud mere `ääres on Var; `nahkanõ haŕuss `pihmest nahast, kas kasuka nahast vai anõgri nahast Har Vrd änger

junger1 `jung|er g -ri omakeeratud pabeross, plotski tiämä `jungrid näkko Kod
junger2jünger
jõngerjünger
jünger `jüng|er Vai Khk Pöi Hi L(g ?jüngri Kse) K I Trv Nõo; `jõng|er Muh Han Mar; `jöng|er, van `jung|er Pöi, g -ri Sa Muh Rei Ris(-re) JMd I, g -re Emm Tõs Tor Kos KJn Trv; jünger, jüŋŋer g `jüngri Rei; jungõŕ g `jungri Krl, g `jungrõ Har; n, g `jungri Rõu Vas; `juńkri el `junkrest Se
1. piibl õpilane, pooldaja, järelkäija Eesuksel olid `jõngrid, kaksteistkümmend `jõngrid Mar; mõni `ütleb, et oava leht väriseb sellepärast, et see `jünger ää poos Juu; `suadanel one kua `jüngrid Kod; `jüngrite kujud on, `ümber `kantsli seesavad Pal; Jeesus valit́s kat́stei·sskümme `jungrit hennele tuńnistajass Har
2. hum laps, poisiklutt Vat kus kurati `jünger on Pöi; lapse `jõnger Muh; Kui `jõngrite kari koos oo, siis tahetse mõne suure poisi `moodi `olla Han; poisi `jünger Trm; Suuremb [laps] oma jüngritega tiib vallatusi Nõo
3. usk, meelelaad; ühiskonnakiht, klass taa om kõ̭gõni tõõsõst `junkrest Se
lungerklunker

penger pengar

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur