Otsingu tulemused / Search results for "pikutama"

mõuguteme ma-inf "pikutama
Krk kaart
pikuldämä "pikutama
Kod kaart
pikusteme ma-inf "pikutama
Krk kaart
pikutama (pitkutama)
Kuu Jõh Vai Khk Muh Rid Mar Mär Kse Var Tor Hää Juu Jür Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
pikutelema (pikutõllõma) "pikutama
Urv Plv kaart
põntsa laskma "<pikutama
Kse Han kaart
serviteme ma-inf "pikutama
San kaart
siverteme ma-inf "pikutama sirutama
Krk kaart

73397 lines parsed. 8 matching items found.