Kokku kirjeid: 256
Kohanimi märgendid allikas staatus rööp- või põhinimi liik maak. linn või vald kihelk. lähik.
Püha k · [KNR]
  EE1922n; EE1945n; 1977o; EE1978n P   p20 HR Sau Kei  
 koordinaadid: 59°21’32"N : 24°31’59"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Pühaküla; (Df) Pühhakülla; д. Пюха; (сел.) Пюхакюла; (д.) Пюха-кюля Näita kõiki variante eraldi
Püha k · [KNR]
  1977o; EE1978n P   p20 SA Sma Pha  
 koordinaadid: 58°18’13"N : 22°43’06"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Kiriku k; Kergu k; Kirikuküla k; д. Пюха; (д.) Пюхакюла Näita kõiki variante eraldi
Püha kihelkond
  VKS1892 P   a9 SA   SA: Pha  
 variandid: Kirchspiel Pyha; приход Пюха; Пигаскій приходъ Näita kõiki variante eraldi
Püha kirik
    P   x21lu SA Sma Pha Püha k
 koordinaadid: 58°18’02"N : 22°43’32"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Püha (kirrik); EELK Püha Jakobi kogudus; Evang.-luth. Kirche Pyha; К(ир)ка Пюха Näita kõiki variante eraldi
Püha kirikuvald
    HIST   a2 SA   Pha  
 variandid: Gemeinde Pastorat Pyha; Паст. Пихаская волость Näita kõiki variante eraldi
Püha krkms
  EE1922n; EM1994 P   p4ms SA Sma Pha Püha k
 koordinaadid: 58°18’03"N : 22°43’27"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Püha kiriku m(ois); Pastorat Pyha; Pyha-Pastorat Näita kõiki variante eraldi
Pühadekare · [KNR]
  EVA:513,1994; KNN:23.04.2008 P   r1": #S1272 SA Muh Muh Pühadekare
 koordinaadid: 58°29’07"N : 23°22’24"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: 1. Pühadekare; остров Питскеле Näita kõiki variante eraldi
Pühadekare neem??
OLET   REK   r21 SA Muh Muh Pühadekare
 koordinaadid: 58°29’04"N : 23°22’32"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: мыс Пюхадекаре Näita kõiki variante eraldi
Pühajõe, pk
    P   p31 SA Sma Kär Ulje k
 koordinaadid: 58°17’00"N : 22°15’37"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Dorf Pühhae Näita kõiki variante eraldi
Pühajõe as
  EE1945n; EE1970n P   p2 IV Toi Jõh Pühajõe k
 koordinaadid: 59°24’25"N : 27°31’44"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Pühajõe k · [KNR]
  EE1922n; EE1945n; EE1970n; EE1978n P   p20 IV Toi Jõh  
 koordinaadid: 59°24’45"N : 27°32’25"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: (Df) Pühhajöggi; Pododt; д. Пюхайыэ; Дер. Пюхаеги; (д.) Пюхаіегги Näita kõiki variante eraldi
Pühajõe kirik
    P   x21lu IV Toi Jõh Pühajõe k
 koordinaadid: 59°24’43"N : 27°32’15"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: EELK Pühajõe kogudus; Filialkirche Pühhajöggi Näita kõiki variante eraldi
Pühajõe ms
  EE1922n; EM1994 P   p4ms IV Toi Jõh Pühajõe k
 koordinaadid: 59°24’27"N : 27°31’48"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Pühajöe m(ois); Pühhajöe m(ois); Pühhajõele; (Gut) Pühhajöggi; Им. Пюхаеги Näita kõiki variante eraldi
Pühajõe vald
  1867; -05.12.1891 TRKo HIST   a2 IV   Jõh  
 variandid: Pühajõgi vald; Gemeinde Pühhajöggi; волость Пюхаегги; волость Пюгаегги; волость Пюхаіеги Näita kõiki variante eraldi
Pühajõgi · [KNR]
  EJOK1986; EVA:502,1994 P   h4: #V0670 IV Jõh, KJv, Toi Jõh Soome laht
 variandid: Ädise jõgi Näita kõiki variante eraldi
Pühajõgi
  EJOK1986 P   h4 PÕ, VÕ Kan, Rõu, Võr VÕ: Ote, Kan, Urv Võhandu jõgi, o
 variandid: Pühäjõgi Näita kõiki variante eraldi
Pühajõgi · [KNR]
  EJOK1986; EVA:519,1995 P   h4: #V1660 SA Sma SA: Khk, Kär Mullutu laht
 variandid: Tillu oja; Ulja oja Näita kõiki variante eraldi
Pühajärv · [KNR]
  EJ1964#; KNN:15.11.2005 P   h2: #J0420 Pde Ann  
 koordinaadid: 59°03’40"N : 25°30’53"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Matsimäe Pühajärv; Võõbu Pühajärv; Seli Kaanjärv; Kaanjärv; Оз. Кааньярви Näita kõiki variante eraldi
Pühajärv · [KNR]
  EJ1934:s; Otp1937k:DE2; EJ1964:pp; Mä1977; KNN:15.11.2005 P   h2: #J1053 VA Ote Ote  
 koordinaadid: 58°01’53"N : 26°27’29"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Otepää Pühajärv; Pühajärvi; Оз. Пюхаярвъ; Pühäjärv́ Näita kõiki variante eraldi
Pühajärv · [KNR]
    P   h2: #J0749-1 VD PSk SJn  
 koordinaadid: 58°30’38"N : 25°46’05"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Parika Pühajärv Näita kõiki variante eraldi
Pühajärve, lj
  EE_PK P   u02 VA Ote Ote Otepää linn: OA
 koordinaadid: 58°02’43"N : 26°28’29"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Otepää aedlinn; Aedlinn Näita kõiki variante eraldi
Pühajärve k · [KNR]
  EE1922n; EE1945n; 1977o; EE1978n P   p20 VA Ote Ote  
 koordinaadid: 58°02’47"N : 26°27’20"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Pühajärve as; д. Пюхаярве Näita kõiki variante eraldi
Pühajärve kr · [KNR]
  EJOK1986 P   h4: #V0736 LV Vin VJg Voore oja, v
Pühajärve ms
  EE1922n:end; EM1994 P   p4ms VA Ote Ote Pühajärve k
 koordinaadid: 58°02’48"N : 26°27’50"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Pühajärwe m(ois); (Gut) Heiligensee; Wollust; Мз. Пюхаярвъ Näita kõiki variante eraldi
Pühajärve park
  EE1999a:194:B4 P   u2 VA Ote Ote Pühajärve k
Pühajärve tee · [KNR]
  Otp1937k; VA_tn1987n; Ote1998k P   u1 VA Ote Ote Otepää linn: KL, OA, OM
 variandid: Aleksandri tn Näita kõiki variante eraldi
Pühajärve vald
  VKS1892; EE1922n; -1950; 05.03.1992 ÜNPsd; -17.03.1999 VVm HIST   a2 VA   Ote  
 variandid: Pühajärve kn; Gemeinde Heiligensee; Пюхаярвская волость; Пюхаярская волость; Пихаярвская волость; Otepää kn Näita kõiki variante eraldi
Pühakari · [KNR]
  EVA:502,504,1994; Lo1996~; KNN:23.04.2008 P   r1": #S0011, #S0012 LV Hlj Hlj Kunda laht
 koordinaadid: 59°32’34"N : 26°29’46"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: риф Пюхакари Näita kõiki variante eraldi
Püha-Kõnnu k · [KNR]
  2017o P   p20 SA Sma Pha  
 koordinaadid: 58°19’42"N : 22°40’46"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Kõnnu k; д. Пюха-Кынну; (д.) Кендо Näita kõiki variante eraldi
Pühalepa k · [KNR]
  EE1945n; EE1970n; EE1978n P   p20 HI Hii Phl  
 koordinaadid: 58°52’48"N : 22°57’28"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: д. Пюхалепа Näita kõiki variante eraldi
Pühalepa kihelkond
  VKS1892 P   a9 HI   LÄ: Phl  
 variandid: Pühaleppa; Kirchspiel Pühhalep; приход Пюхалепа; приходъ Пюхалепъ Näita kõiki variante eraldi
Pühalepa kirik
    P   x21lu HI Hii Phl Pühalepa k
 koordinaadid: 58°52’24"N : 22°57’19"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Pühhaleppe (kirrik); Pöhhaleppe kirrik; Pöhhaleppe Kirrik; EELK Pühalepa Laurentsiuse kogudus; Ev.-luth. Kirche Pühhalep; Laurentiuskirche; Anne Marien Kirche; к(ир)ка Пюхалепъ Näita kõiki variante eraldi
Pühalepa kirikuvald
  -1860. a-d? HIST   a2 HI   Phl  
 variandid: Gemeinde Pastorat Pühhalep Näita kõiki variante eraldi
Pühalepa krkms
  EE1922n; EM1994 P   p4ms HI Hii Phl Kerema k
 koordinaadid: 58°53’13"N : 22°57’28"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Suure-Papsi t; Pühaleppa kiriko m(ois); Pastorat Pühhalep; Pühhalep-Pastorat; Паст. (Пюхалепъ); Пасторатъ Пюхалепъ Näita kõiki variante eraldi
Pühalepa vald · [KNR]
  03.05.1935; -1950; 24.10.1991 ÜNPsd; -22.06.2017 VVm_099 HIST   a2 HI   Phl  
 variandid: Pühalepa kn; Suuremõisa vald; Gemeinde Großenhof; Суремызская волость; волость Суремызъ; волость Суремойзъ; волость Гросенгофъ; Гросенгофская волость Näita kõiki variante eraldi
Pühalepa-Harju k · [KNR]
  2017o P   p20 HI Hii Phl  
 koordinaadid: 58°57’25"N : 22°54’12"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Harju k; (Df) Harjo; д. Пюхалепа-Харью; (д.) Гарью; (д.) Харью Näita kõiki variante eraldi
Püha Miikaeli kool
    P   u332 (et) HR Tln Tln K: VLa
 koordinaadid: 59°26’23"N : 24°44’55"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Tallinna Autokool; ALMAVÜ Autokool; ALMAVÜ EV Auto-Motoklubi; Tallinna Õpetajate Seminar; Таллинская автошкола ДОСААФ Näita kõiki variante eraldi
Pühamäe järv
  19.10.2011 Tln_LVm P   h2, u20 HR Tln Jür (Tln) K: MÕ
 koordinaadid: 59°24’35"N : 24°48’08"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: озеро Пюхамяэ Näita kõiki variante eraldi
Pühamägi
    P   o1 HR Tln Jür (Tln) K: MÕ
 koordinaadid: 59°24’29"N : 24°48’01"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Pühamägi, b-ps
    P   x4bu HR Tln Jür (Tln) K: MÕ
 koordinaadid: 59°24’42"N : 24°48’07"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Pühaoja · [KNR]
  EJOK1986 P   h4: #V1092 RP Mär Mär Kasari jõgi, v
Pühaoru tn
  KO_tn1987n P   u1 IV Toi Jõh Toila alevik
 koordinaadid: 59°25’13"N : 27°31’10"E -- 59°25’13"N : 27°31’20"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: ул. Пюхаору Näita kõiki variante eraldi
Pühapaju heinamaa
    HIST   c2 HR Tln Jür (Tln) K: MÕ
 koordinaadid: 59°24’34"N : 24°47’40"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Pühha paio heinama Näita kõiki variante eraldi
Pühapaju kõrts
    HIST   x27 HR Tln Jür (Tln) K: MÕ
 koordinaadid: 59°24’39"N : 24°47’56"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: End. Mõigu kõrts; Pühapaewa-Krug; (Krug) Pühhapae; (Krug) Puhhapae; Der Kr. Pühhapaio; Krug Pühhajoe; К. Пюга Пева Näita kõiki variante eraldi
Pühapaju soo
    HIST   f2 HR Tln Jür (Tln) K: MÕ
 koordinaadid: 59°24’37"N : 24°48’15"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Pühhapaio soo Näita kõiki variante eraldi
Pühaste k · [KNR]
  EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; 1977o; EE1978n P   p20 TA Elv Rõn  
 koordinaadid: 58°06’38"N : 26°07’45"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: (Df) Pühasti; д. Пюхасте Näita kõiki variante eraldi
1. Pühaste (k)
  EE1970n HIST   p2 TA Elv Rõn Pühaste k
 koordinaadid: 58°06’22"N : 26°07’08"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
2. Pühaste (k)
  EE1970n HIST   p2 TA Elv Rõn Pühaste k
 koordinaadid: 58°06’02"N : 26°07’36"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Pühaste oja · [KNR]
  EJOK1986 P   h4: #V0212 TA Elv Rõn Võrtsjärv, S
 koordinaadid: 58°05’00"N : 26°10’00"E -- 58°07’00"N : 26°05’00"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Rabasoo pkr Näita kõiki variante eraldi
Pühatu jaam
  EE1930k_200 HIST   x41 RP Mär Rap Rapla-Virtsu rdt: Riidaku k
 koordinaadid: 58°56’22"N : 24°32’59"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Pühatu k · [KNR]
  EE1922n; EE1945n; EE1970n; -1977; 1997o P   p20 RP Mär Rap  
 koordinaadid: 58°55’47"N : 24°32’18"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Pihatu k; (Df) Pühhat; (Df) Puhhato; (Df) Pühhato; Dorff Pöhat; Piatæ; д. Пюхату; (сел.) Пюхатъ; (д.) Пюхатъ Näita kõiki variante eraldi
Pühatu ms
  EM1994 P   p4ms RP Mär Rap Pühatu k
 koordinaadid: 58°56’06"N : 24°31’16"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Pihhato m(ois); Pühatu as; Pühatu A21; (Landstelle) Pühhat; (Gut) Pühhat; (Gut) Pöhhat; Das Guth Pöhat; Pehatt; Peyat; Peath; Peat; Мз. Пюхатъ; (им.) Пюхатъ; Пюгатъ Näita kõiki variante eraldi
Pühatu soo · [KNR]
  ES1993; B:1996 P   f2 RP Mär, Rap HR, LÄ: Rap, Mär  
 koordinaadid: 58°55’20"N : 24°31’50"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Riidaku soo Näita kõiki variante eraldi
Pühatu-Riidaku vald
  EHA_adm; -1891 HIST   a2 RP   Rap  
 variandid: Pühatu vald; Gemeinde Pühhat; волость Пюгатъ; волость Пюхатъ Näita kõiki variante eraldi
Pühavaimu kabel
    P   x21or Vru Rõu (Vru)  
 koordinaadid: 57°49’31"N : 27°00’54"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Püha Vaimu kabel Näita kõiki variante eraldi
Pühavaimu kirik
  16. saj:; Trt1980t:53 HIST   x21 TA Trt (Trt) Tartu linn: KLv: Lai (37)
Pühavaimu kirik
  1980. a-te algus P   x21lu HR Tln Tln K: VLa
 koordinaadid: 59°26’17"N : 24°44’45"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus; Ma kirrik; Püha Vaimu kirik; Heiligen Geist-Kirche; Kirche des Siechenhauses; ecclesia sancti Spiritus; domus sancti spiritus; ad sanctum spiritum; bi deme helighen geste Näita kõiki variante eraldi
Pühavaimu kirikuõu
    P   u2 HR Tln Tln K: VLa
 koordinaadid: 59°26’17"N : 24°44’46"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Святодуховскій церковный дворъ Näita kõiki variante eraldi
Pühavaimu tn · [KNR]
  Tln1908k; Tln1923n; Tln1938k:D5; -1948; 02.07.1987 Tln_LNo P   u1 HR Tln (Tln) K: VLa
 variandid: Püha-Vaimu tn; Säde tn; Iskra tn; Heliste tn; Helliste tn; hilligööst ulits; Heiligen Geiststraße; Heiligengeiststraße; retro ecclesiam sancti Spiritus; hilgen gheestes strate; ул. Пюхавайму; Святодуховская ул. Näita kõiki variante eraldi
Pühavaimu tn · [KNR]
  Lk1915; Prn1936k_EE; 22.03.1989 Prn_TKo P   u1 Prn Pär (Prn) Pärnu linn: KL
 variandid: Johannes Vares-Barbaruse tn; Johannes Barbaruse tn; ул. Святого Духа; Heiligegeiststraße; Heiligengeiststraße; Smede-str.; Kompenye o des hilligen geistes str. Näita kõiki variante eraldi
Püha Joosepi Kogudus
    VAR Ahtme katoliku kirik x21ka IV KJv Jõh (KJv) A
 koordinaadid: 59°19’04"N : 27°25’09"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
SA Püha Miikaeli Kolleegiumi lasteaed Aiake
    VAR lasteaed Aiake u335 (et) HR Tln Tln K: VLa
 koordinaadid: 59°26’29"N : 24°45’00"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Aleksandri kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Aleksander Nevski kirik x21or TA Trt (Trt) Tartu linn: KR
 koordinaadid: 58°21’51"N : 26°43’43"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Aleksander Nevski kirik x21or TA Trt (Trt) Tartu linn: KR
 koordinaadid: 58°21’51"N : 26°43’43"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Neeva Püha Õigeusulise Vürsti Aleksandri kirik
  EÕK2007 VAR Aleksandri kirik x21or Hps Rid (Hps) Haapsalu linn
 koordinaadid: 58°56’27"N : 23°32’15"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühaste Mustjärv · [KNR]
  Mä1977# VAR Andresjärv h2: #J0995 TA Elv Rõn  
 koordinaadid: 58°05’33"N : 26°06’15"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Kolmainu kirik
  EAÕK_kal2011 HIST Aruküla õigeusu kirik x21or HR Raa Jür Kulli k: Luime
 koordinaadid: 59°22’06"N : 25°01’34"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Audru Püha Risti kogudus
    VAR Audru kirik x21lu Prn Aud Audru alevik
 koordinaadid: 58°24’46"N : 24°21’16"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühapäeva tn
  Lk1915 VAR Arsenti Bastrakovi tn u1 IV Nrv Vai (Nrv) JO
 koordinaadid: 59°22’18"N : 28°11’42"E -- 59°22’14"N : 28°11’40"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus
    VAR Haljala kirik x21lu LV Hlj Hlj Haljala alevik
 koordinaadid: 59°25’54"N : 26°16’07"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Halliste Püha Anna kogudus
    VAR Halliste kirik x21lu VD Mul Hls Pornuse k
 koordinaadid: 58°09’20"N : 25°26’10"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Piiskopi ja Imetegija Nikolaose kirik
  EÕK2007 VAR Jaama õigeusu kirik x21or IV Alu Vai Jaama k
 koordinaadid: 59°02’17"N : 27°42’53"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
    VAR Jaani kirik x21lu Hps Rid (Hps) Haapsalu linn: VL
 koordinaadid: 58°56’55"N : 23°32’28"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Johannese hospidali kirik
HRV   HIST Jaani seegi kirik x21 HR Tln Tln K: MA
 koordinaadid: 59°26’01"N : 24°45’42"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Jumalaema Narva pühakuju kirik
    VAR Jumalaema Narva ikooni kirik x21or IV Nrv Vai (Nrv) NE
 koordinaadid: 59°23’10"N : 28°11’33"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kogudus
    VAR Jõelähtme kirik x21lu HR Jõe Jõe Jõelähtme k
 koordinaadid: 59°26’45"N : 25°07’27"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Jõõpre õigeusu kirik x21or Prn Aud Jõõpre k
 koordinaadid: 58°29’09"N : 24°20’11"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Järva-Madise Püha Matteuse kogudus
    VAR Järva-Madise kirik x21lu Jär JMd Järva-Madise k
 koordinaadid: 59°06’58"N : 25°39’21"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Jüri maa
TLG Trt1980t:110 HIST Jüri maa p31 TA Trt (Trt) Tartu linn: ÜJ?
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Jüri mõis
  Trt1980t:76 HIST Jüri ms p4ms TA Trt (Trt) Tartu linn: ÜJ?
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Jüri pidalitõbiste asutus
  Trt1980t:52 HIST Jüri ms p4ms TA Trt (Trt) Tartu linn: ÜJ?
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajärv · [KNR]
  EJ1964# VAR Kaali järv h2: #J0774 SA Sma Pha  
 koordinaadid: 58°22’22"N : 22°40’10"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Seli Pühajärv · [KNR]
EKSL EJ1964:ppo VAR Kaanjärv h2: #J0419 Pde Ann  
 koordinaadid: 59°03’48"N : 25°30’34"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajärv · [KNR]
  EJ1934:s VAR Kaanjärv h2: #J0419 Pde Ann  
 koordinaadid: 59°03’48"N : 25°30’34"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Kõigepühama Jumalasünnitaja Sündimise (Kaasani) kirik
  EÕK2007 VAR Kaasani kirik x21or HR Tln Tln K: KE
 koordinaadid: 59°25’49"N : 24°45’37"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Jumalaema Sündimise (Kaasani pühakuju) kirik
    VAR Kaasani kirik x21or HR Tln Tln K: KE
 koordinaadid: 59°25’49"N : 24°45’37"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Vassiili Suure kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Kahtla õigeusu kirik x21or SA Sma Pöi Kahtla k
 koordinaadid: 58°24’17"N : 23°00’04"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajärv · [KNR]
  Mä1977# VAR Kalli järv h2: #J0854 TA Ktr Võn  
 koordinaadid: 58°22’43"N : 27°14’19"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Aleksei kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Karksi õigeusu kirik x21or VD Mul Krk Karksi-Nuia linn
 koordinaadid: 58°06’19"N : 25°32’31"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Karksi-Nuia Püha Aleksei Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Karksi õigeusu kirik x21or VD Mul Krk Karksi-Nuia linn
 koordinaadid: 58°06’19"N : 25°32’31"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse Kogudus
    VAR Katoliku kirik x21ka HR Tln Tln K: VLa
 koordinaadid: 59°26’16"N : 24°44’55"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Aleksandri kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Kavilda õigeusu kirik x21or TA Elv Puh Mõisanurme k
 koordinaadid: 58°20’28"N : 26°21’31"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Kavilda Püha Aleksandri Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Kavilda õigeusu kirik x21or TA Elv Puh Mõisanurme k
 koordinaadid: 58°20’28"N : 26°21’31"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Kergu Püha Suurkannataja Sinaida Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Kergu õigeusu kirik x21or PPä PJg Kergu k
 koordinaadid: 58°40’43"N : 24°45’35"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Nikolai kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Kihnu õigeusu kirik x21or Khn Khn Lemsi k
 koordinaadid: 58°07’59"N : 23°59’00"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Kirbla Püha Nikolause kogudus
    VAR Kirbla kirik x21lu Lnr Kir Kirbla k
 koordinaadid: 58°43’43"N : 23°56’30"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Clara kirik
    VAR Kiviõli katoliku kirik x21ka IV Lüg Lüg Kiviõli linn
 koordinaadid: 59°21’15"N : 26°58’00"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha, (Df) · [KNR]
sks LISA Ri1913 VAR Koonu k p20 LV VMr VMr  
 koordinaadid: 59°09’18"N : 26°15’56"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Kopli Püha Nikolaose kirik
  EÕK2007 VAR Kopli Nikolai kirik x21or HR Tln Tln P: KP
 koordinaadid: 59°27’41"N : 24°40’13"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha piiskop Nikolaose kirik (Koplis)
    VAR Kopli Nikolai kirik x21or HR Tln Tln P: KP
 koordinaadid: 59°27’41"N : 24°40’13"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühaste pkr · [KNR]
    VAR Koruste pkr h4: #V0214 TA, VA Elv, Ote Rõn Pühaste oja, p
 koordinaadid: 58°07’30"N : 26°09’00"E -- 58°06’00"N : 26°08’00"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Kose Püha Nikolause kogudus
    VAR Kose kirik x21lu HR Kos Kos Kose alevik
 koordinaadid: 59°11’18"N : 25°10’01"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Kuige Nelipühi (Suvistepüha) tsässon
    VAR Kuigõ tsässon x21or Set Se (Mer) Kuigõ k
 koordinaadid: 57°43’27"N : 27°28’39"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Kullamaa Püha Johannese kogudus
    VAR Kullamaa kirik x21lu LNg Kul Kullamaa k
 koordinaadid: 58°52’51"N : 24°04’34"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
püha Nikolause kirik
    HIST Kullamaa õigeusu kirik x21or LNg Kul Silla k
 koordinaadid: 58°51’41"N : 24°04’34"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu pühakuju kirik
    VAR Kurbade Rõõmude kirik x21or HR Tln Tln P: ST
 koordinaadid: 59°26’57"N : 24°42’00"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Kolmainu kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Kõpu õigeusu kirik x21or Prn Tõs Kõpu k
 koordinaadid: 58°18’14"N : 24°10’45"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Kõpu õigeusu kirik x21or Prn Tõs Kõpu k
 koordinaadid: 58°18’14"N : 24°10’45"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Küllätüvä püha Anastasia tsässon
  EAÕK_kal2011 VAR Küllätüvä tsässon x21or Set Se (Mer) Küllätüvä k
 koordinaadid: 57°47’34"N : 27°28’13"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Laatre Püha Laurentsiuse kogudus
    VAR Laatre kirik x21lu VA Val San Laatre alevik
 koordinaadid: 57°52’07"N : 26°15’10"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Vaimu kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Laatre õigeusu kirik x21or VA Val San Laatre alevik
 koordinaadid: 57°51’55"N : 26°15’09"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühamäe Laijärv · [KNR]
  EJ1964:ppo; Mä1977 VAR Laijärv h2: #J0025 HR Kuu Kuu  
 koordinaadid: 59°25’24"N : 25°39’19"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühamäe Suurjärv · [KNR]
  EJ1964 VAR Laijärv h2: #J0025 HR Kuu Kuu  
 koordinaadid: 59°25’24"N : 25°39’19"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühameeste Lai-järv · [KNR]
  EJ1934:GV VAR Laijärv h2: #J0025 HR Kuu Kuu  
 koordinaadid: 59°25’24"N : 25°39’19"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühameeste Suur järv · [KNR]
  EJ1934:R VAR Laijärv h2: #J0025 HR Kuu Kuu  
 koordinaadid: 59°25’24"N : 25°39’19"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Laiuse Püha Jüri kogudus
    VAR Laiuse kirik x21lu JG Jõg Lai Laiuse alevik
 koordinaadid: 58°46’47"N : 26°30’13"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Nikolai kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Lalsi õigeusu kirik x21or VD Vil KJn Lalsi k
 koordinaadid: 58°29’03"N : 26°01’45"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Lalsi Püha Nikolause Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Lalsi õigeusu kirik x21or VD Vil KJn Lalsi k
 koordinaadid: 58°29’03"N : 26°01’45"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajärv · [KNR]
  Mä1977# VAR Leego järv h2: #J0855 TA Ktr Võn  
 koordinaadid: 58°22’09"N : 27°16’46"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Olga kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Leisi õigeusu kirik x21or SA Sma Krj Leisi alevik
 koordinaadid: 58°34’01"N : 22°41’14"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Leisi Püha Olga Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Leisi õigeusu kirik x21or SA Sma Krj Leisi alevik
 koordinaadid: 58°34’01"N : 22°41’14"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Kolmainu kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Lelle õigeusu kirik x21or RP Keh Vän Lelle alevik
 koordinaadid: 58°51’40"N : 25°00’22"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Lelle Püha Kolmainu Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Lelle õigeusu kirik x21or RP Keh Vän Lelle alevik
 koordinaadid: 58°51’40"N : 25°00’22"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Aleksandri kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Levala õigeusu kirik x21or SA Sma Pöi Tumala k
 koordinaadid: 58°31’48"N : 23°01’24"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Levala Püha Neeva Aleksandri Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Levala õigeusu kirik x21or SA Sma Pöi Tumala k
 koordinaadid: 58°31’48"N : 23°01’24"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
püha Neeva Aleksandri kirik
    VAR Lihula õigeusu kirik x21or Lnr Lih Lihula linn
 koordinaadid: 58°41’10"N : 23°50’00"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Loksa Püha Neitsi Maarja kogudus
    VAR Loksa kirik x21lu HR Lsa Kuu  
 koordinaadid: 59°34’31"N : 25°43’28"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Kroonlinna Püha Õiglase Joanni kirik
  EÕK2007 VAR Loksa õigeusu kirik x21or HR Lsa Kuu  
 koordinaadid: 59°35’08"N : 25°43’24"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Vaimu kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Luhamaa õigeusu kirik x21or Set Se (Mis) Määsi k
 koordinaadid: 57°38’31"N : 27°21’32"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Luhamaa Pühavaimu Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Luhamaa õigeusu kirik x21or Set Se (Mis) Määsi k
 koordinaadid: 57°38’31"N : 27°21’32"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Kärkna-Lähte Kõikide Pühakute kogudus
    VAR Lähte õigeusu kirik x21or TA Tar Äks Lähte alevik
 koordinaadid: 58°29’58"N : 26°41’10"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus
    VAR Lääne-Nigula kirik x21lu LNg LNg Nigula k
 koordinaadid: 58°57’49"N : 23°46’46"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Peaingel Miikaeli kirik
  EÕK2007 VAR Maardu õigeusu kirik x21or HR Mrd Jõe  
 koordinaadid: 59°29’06"N : 25°01’16"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Maria Magdaleena kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Maarja-Magdaleena kirik x21or Hps Rid (Hps) Haapsalu linn: VL
 koordinaadid: 58°57’00"N : 23°32’27"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Väike Pühatu järv · [KNR]
  EJ1934:R VAR Martiska järv h2: #J0362 IV Alu Iis  
 koordinaadid: 59°09’32"N : 27°41’50"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Martna Püha Martini kogudus
    VAR Martna kirik x21lu LNg Mar Martna k
 koordinaadid: 58°51’23"N : 23°47’41"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Meldova püha Anastasia tsässon
  EAÕK_kal2011 VAR Meldova tsässon x21or Set Se (Mer) Polovina k
 koordinaadid: 57°48’25"N : 27°30’11"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajärv · [KNR]
  EJ1964# VAR Mustjärv h2: #J0235 LV Vin VJg  
 koordinaadid: 59°16’45"N : 26°31’24"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Piiskopi ja Imetegija Nikolaose kirik
  EÕK2007 VAR Mustvee õigeusu kirik x21or JG Mve Trm Mustvee linn
 koordinaadid: 58°50’52"N : 26°56’28"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha piiskop Nikolause kirik
    VAR Mustvee õigeusu kirik x21or JG Mve Trm Mustvee linn
 koordinaadid: 58°50’52"N : 26°56’28"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
püha imetegija Nikolause kirik
    VAR Mäemõisa õigeusu kirik x21or Hps Rid Panga k
 koordinaadid: 58°49’34"N : 23°34’27"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Antoniuse Kogudus
    VAR Narva katoliku kirik x21ka IV Nrv Vai (Nrv) PE
 koordinaadid: 59°22’53"N : 28°11’34"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Apostlisarnase Vürsti Vladimiri kirik
  EÕK2007 VAR Narva-Jõesuu õigeusu kirik x21or IV NJs Vai Narva-Jõesuu linn
 koordinaadid: 59°27’00"N : 28°01’29"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha suurvürst Vladimiri kirik
    VAR Narva-Jõesuu õigeusu kirik x21or IV NJs Vai Narva-Jõesuu linn
 koordinaadid: 59°27’00"N : 28°01’29"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Apostlisarnase Vürsti Vladimiri kirik
  EÕK2007 HIST Narva-Jõesuu õigeusu kirik x21or IV NJs Vai Narva-Jõesuu linn
 koordinaadid: 59°27’47"N : 28°02’44"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Nikolaose kabel
  EÕK2007 VAR Nikolai kabel x21or HR Tln Tln K: VLa
 koordinaadid: 59°26’21"N : 24°44’49"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Nikolaose kabel
  EÕK2007 HIST Nikolai kabel x21or HR Tln Tln K: VLa, 2
 koordinaadid: 59°26’22"N : 24°44’16"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Nikolaose kirik
  EÕK2007 VAR Nikolai kirik x21or HR Tln Tln K: VLa
 koordinaadid: 59°26’21"N : 24°44’56"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha piiskop Nikolause kirik
    VAR Nikolai kirik x21or HR Tln Tln K: VLa
 koordinaadid: 59°26’21"N : 24°44’56"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Piiskopi ja Imetegija Nikolaose kirik
  EÕK2007# VAR Nikolai kirik x21or HR Tln Tln K: VLa
 koordinaadid: 59°26’21"N : 24°44’56"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Nikolai kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Nikolai kirik x21or SA Sma Kaa (Krs) Kuressaare linn: KL
 koordinaadid: 58°15’04"N : 22°28’59"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Kuressaare Püha Nikolai Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Nikolai kirik x21or SA Sma Kaa (Krs) Kuressaare linn: KL
 koordinaadid: 58°15’04"N : 22°28’59"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Kõigepühama Jumalasünnitaja Kaitse kirik
  EÕK2007 VAR Nina õigeusu kirik x21or TA Pei Kod Nina k
 koordinaadid: 58°36’25"N : 27°12’31"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Noarootsi Püha Katariina kogudus
    VAR Noarootsi kirik x21lu LNg Noa Hosby k
 koordinaadid: 59°02’16"N : 23°30’33"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
    VAR Nõo kirik x21lu TA Nõo Nõo Nõo alevik
 koordinaadid: 58°16’39"N : 26°32’06"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Kolmainu kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Nõo õigeusu kirik x21or TA Nõo Nõo Nõo alevik
 koordinaadid: 58°16’13"N : 26°32’24"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Nõo Püha Kolmainu Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Nõo õigeusu kirik x21or TA Nõo Nõo Nõo alevik
 koordinaadid: 58°16’13"N : 26°32’24"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Nõva Püha Olevi kogudus
    VAR Nõva kirik x21lu LNg Ris Nõva k
 koordinaadid: 59°13’14"N : 23°41’21"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Orgita-Pühatu pkr · [KNR]
    VAR Orgita pkr h4: #V1116 RP Mär Mär Vigala jõgi, p
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Orissaare (Püharisti) kogudus
    VAR Orissaare kirik x21lu SA Sma Pöi Orissaare alevik
 koordinaadid: 58°33’34"N : 23°05’18"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajõe-Oru k
  EE1945n VAR Oru, pk p31 IV Toi Jõh Pühajõe k, Toila alevik
 koordinaadid: 59°25’15"N : 27°31’46"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Kolmainu kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Paadrema õigeusu kirik x21or Lnr Var Paadrema k
 koordinaadid: 58°32’06"N : 23°49’44"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Paadrema Püha Kolmainu Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Paadrema õigeusu kirik x21or Lnr Var Paadrema k
 koordinaadid: 58°32’06"N : 23°49’44"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Paide Püha Risti kogudus
    VAR Paide kirik x21lu Pde Pai (Pde) Paide linn
 koordinaadid: 58°53’15"N : 25°34’13"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Palamuse Püha Bartholomeuse kogudus
    VAR Palamuse kirik x21lu JG Jõg Pal Palamuse alevik
 koordinaadid: 58°41’02"N : 26°35’01"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Paldiski Püha Georgi Kogudus
  EAÕK_kal2011 HIST Paldiski õigeusu kirik x21or HR LHr HMd Paldiski linn
 koordinaadid: 59°20’57"N : 24°03’17"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Järva-Peetri Püha Peetruse kogudus
    VAR Peetri kirik x21lu Jär Pee Peetri alevik
 koordinaadid: 58°56’33"N : 25°50’08"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Kõikide Pühakute kirik
    VAR Penuja õigeusu kirik x21or VD Mul Hls Penuja k
 koordinaadid: 58°03’38"N : 25°21’53"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühala, Dorff · [KNR]
sks HR1725n VAR Pihali k p20 RP Khl Hag  
 koordinaadid: 59°07’45"N : 24°36’16"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha maantee · [KNR]
  Krs1934k_EE VAR Pihtla tee u1 SA Sma Kaa (Krs) Kuressaare linn: KL, IN, PÕ, MA
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühameeste Pikk järv · [KNR]
  EJ1934:R VAR Pikkjärv h2: #J0029 HR Kuu Kuu  
 koordinaadid: 59°25’40"N : 25°40’47"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Nikolai kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Plaani õigeusu kirik x21or Rõu Rõu Plaani k
 koordinaadid: 57°40’22"N : 27°04’57"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha maantee
OSAL Krs1934k_EE HIST Jevgeni Preobraženski tn u1 SA Sma Kaa (Krs) Kuressaare linn: KL
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Vassiili Suure kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Priipalu õigeusu kirik x21or VA Val San Priipalu k
 koordinaadid: 57°59’06"N : 26°10’53"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Suur Pühatu järv · [KNR]
  EJ1934:R VAR Puhatu järv h2: #J0360 IV Alu Iis  
 koordinaadid: 59°10’03"N : 27°41’16"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Nikolai kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Puutli õigeusu kirik x21or Võr Vas Puutli k
 koordinaadid: 57°47’34"N : 27°16’11"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Vaimu kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Põltsamaa õigeusu kirik x21or JG Plt Plt Põltsamaa linn
 koordinaadid: 58°39’01"N : 25°58’42"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Põltsamaa Pühavaimu Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Põltsamaa õigeusu kirik x21or JG Plt Plt Põltsamaa linn
 koordinaadid: 58°39’01"N : 25°58’42"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudus
    VAR Põlva kirik x21lu Plv Plv Põlva linn
 koordinaadid: 58°03’18"N : 27°03’27"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Apostel Johannese Kogudus
    VAR Pärnu katoliku kirik x21ka Prn Pär (Prn) Pärnu linn: KLk
 koordinaadid: 58°22’43"N : 24°30’21"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Innokenti kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Pärsama õigeusu kirik x21or SA Sma Krj Pärsama k
 koordinaadid: 58°30’19"N : 22°44’54"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Pärsama Püha Innokenti Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Pärsama õigeusu kirik x21or SA Sma Krj Pärsama k
 koordinaadid: 58°30’19"N : 22°44’54"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühaküla · [KNR]
  EE1930k_50; EE1970n; -1977 VAR Püha k p20 HR Sau Kei  
 koordinaadid: 59°21’32"N : 24°31’59"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha (kirrik)
VAN K-VIISIS MKR1859:08 VAR Püha kirik x21lu SA Sma Pha Püha k
 koordinaadid: 58°18’02"N : 22°43’32"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Püha Jakobi kogudus
    VAR Püha kirik x21lu SA Sma Pha Püha k
 koordinaadid: 58°18’02"N : 22°43’32"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha kiriku m(ois)
  Ri1909 VAR Püha krkms p4ms SA Sma Pha Püha k
 koordinaadid: 58°18’03"N : 22°43’27"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
1. Pühadekare · [KNR]
  Lo1996 VAR Pühadekare r1": #S1272 SA Muh Muh Pühadekare
 koordinaadid: 58°29’07"N : 23°22’24"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Pühajõe kogudus
    VAR Pühajõe kirik x21lu IV Toi Jõh Pühajõe k
 koordinaadid: 59°24’43"N : 27°32’15"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajöe m(ois)
  Ri1913 VAR Pühajõe ms p4ms IV Toi Jõh Pühajõe k
 koordinaadid: 59°24’27"N : 27°31’48"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajõgi vald
  VKS1892 HIST Pühajõe vald a2 IV   Jõh  
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Matsimäe Pühajärv · [KNR]
HARGTÄIENDIGA Mä1977; KNN:15.11.2005# VAR Pühajärv h2: #J0420 Pde Ann  
 koordinaadid: 59°03’40"N : 25°30’53"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Võõbu Pühajärv · [KNR]
  Mä1977# VAR Pühajärv h2: #J0420 Pde Ann  
 koordinaadid: 59°03’40"N : 25°30’53"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Otepää Pühajärv · [KNR]
  Mä1977# VAR Pühajärv h2: #J1053 VA Ote Ote  
 koordinaadid: 58°01’53"N : 26°27’29"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajärvi · [KNR]
soome Ha1996 VAR Pühajärv h2: #J1053 VA Ote Ote  
 koordinaadid: 58°01’53"N : 26°27’29"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Parika Pühajärv · [KNR]
  EJ1964:pp VAR Pühajärv h2: #J0749-1 VD PSk SJn  
 koordinaadid: 58°30’38"N : 25°46’05"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajärve as · [KNR]
  EE1938a; EE1970n; -1977 VAR Pühajärve k p20 VA Ote Ote  
 koordinaadid: 58°02’47"N : 26°27’20"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajärwe m(ois)
  Ri1909 VAR Pühajärve ms p4ms VA Ote Ote Pühajärve k
 koordinaadid: 58°02’48"N : 26°27’50"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajärve kn
  31.10.1991 ÜNPsd HIST Pühajärve vald a2 VA   Ote  
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühaleppa
  Ja1868:155 VAR Pühalepa kihelkond a9 HI   LÄ: Phl  
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Pühalepa Laurentsiuse kogudus
    VAR Pühalepa kirik x21lu HI Hii Phl Pühalepa k
 koordinaadid: 58°52’24"N : 22°57’19"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühaleppa kiriko m(ois)
  Ri1913 VAR Pühalepa krkms p4ms HI Hii Phl Kerema k
 koordinaadid: 58°53’13"N : 22°57’28"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühalepa kn · [KNR]
  EE1970n; EE1978n; -1991 HIST Pühalepa vald a2 HI   Phl  
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühapaewa-Krug
sks Ri1913 HIST Pühapaju kõrts x27 HR Tln Jür (Tln) K: MÕ
 koordinaadid: 59°24’39"N : 24°47’56"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühasti, (Df) · [KNR]
sks Ri1909 VAR Pühaste k p20 TA Elv Rõn  
 koordinaadid: 58°06’38"N : 26°07’45"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühatu as
  EE1922n VAR Pühatu ms p4ms RP Mär Rap Pühatu k
 koordinaadid: 58°56’06"N : 24°31’16"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühatu A21
KATASTRIS EE1930k_SK VAR Pühatu ms p4ms RP Mär Rap Pühatu k
 koordinaadid: 58°56’06"N : 24°31’16"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühatu vald
  VKS1892 HIST Pühatu-Riidaku vald a2 RP   Rap  
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Vaimu kabel
  EAÕK_kal2011 VAR Pühavaimu kabel x21or Vru Rõu (Vru)  
 koordinaadid: 57°49’31"N : 27°00’54"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus
  Tln_HR2000t VAR Pühavaimu kirik x21lu HR Tln Tln K: VLa
 koordinaadid: 59°26’17"N : 24°44’45"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Vaimu kirik
  Tln1910k VAR Pühavaimu kirik x21lu HR Tln Tln K: VLa
 koordinaadid: 59°26’17"N : 24°44’45"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha-Vaimu tn · [KNR]
  Tln1921k:nm# VAR Pühavaimu tn u1 HR Tln (Tln) K: VLa
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Jüri torn
TLG Trt1980t:53#,59 HIST Püssirohutorn x22 TA Trt (Trt) Tartu linn: KLv
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Peaingli Miikaeli kogudus
    VAR Rakvere katoliku kirik x21ka LV Rkv Rak (Rkv) RV
 koordinaadid: 59°21’17"N : 26°22’14"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Kõigepühama Jumalasünnitaja Sündimise kirik
  EÕK2007 VAR Rakvere õigeusu kirik x21or LV Rkv Rak (Rkv) KL
 koordinaadid: 59°21’06"N : 26°21’27"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Rannu Püha Martini kogudus
    VAR Rannu kirik x21lu TA Elv Ran Neemisküla
 koordinaadid: 58°17’30"N : 26°10’40"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Ridala Püha Maarja Magdaleena kogudus
    VAR Ridala kirik x21lu Hps Rid Kolila k
 koordinaadid: 58°52’39"N : 23°36’18"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Jumalasünnitaja Kaasani pühakuju kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Rinsi õigeusu kirik x21or SA Muh Muh Rinsi k
 koordinaadid: 58°37’08"N : 23°11’06"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Muhu Rinsi Neitsi Maria Kaasani Pühakuju Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Rinsi õigeusu kirik x21or SA Muh Muh Rinsi k
 koordinaadid: 58°37’08"N : 23°11’06"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Rokina püha Anastasia tsässon
  EAÕK_kal2011 VAR Rokina tsässon x21or Set Se (Mer) Rokina k
 koordinaadid: 57°47’46"N : 27°26’35"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Ruhnu Püha Magdaleena kogudus
    VAR Ruhnu kirik x21lu SA Ruh Ruh Ruhnu k
 koordinaadid: 57°48’23"N : 23°14’40"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühade ja õiglaste Sakariase ja Elisabeti kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Räpina õigeusu kirik x21or Räp Räp Räpina linn
 koordinaadid: 58°05’33"N : 27°27’16"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajärve soo
  ETS1995 VAR Sakksoo f2 VA   Ote  
 koordinaadid: 57°59’00"N : 26°25’00"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Sangaste Püha Andrease kogudus
    VAR Sangaste kirik x21lu VA Ote San Sangaste alevik
 koordinaadid: 57°55’33"N : 26°20’01"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Vassiili Suure kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Seli õigeusu kirik x21or Prn Tõs Seliste k
 koordinaadid: 58°17’42"N : 24°04’12"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Seli-Tõstamaa Püha Vassilius Suure Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Seli õigeusu kirik x21or Prn Tõs Seliste k
 koordinaadid: 58°17’42"N : 24°04’12"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Serga püha Anastasia tsässon
  EAÕK_kal2011 VAR Serga tsässon x21or Set Se (Mer) Serga k
 koordinaadid: 57°45’13"N : 27°28’28"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Tallinna Nelipühakogudus Emmaanuel
AMETL VAN Tln_HR2000t VAR Siimeoni kirik x21or HR Tln Tln K: SD
 koordinaadid: 59°26’24"N : 24°45’38"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühade õiglase Siimeoni ja prohvet Anna katedraal
  EAÕK_kal2011 VAR Siimeoni kirik x21or HR Tln Tln K: SD
 koordinaadid: 59°26’24"N : 24°45’38"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Tallinna Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Siimeoni kirik x21or HR Tln Tln K: SD
 koordinaadid: 59°26’24"N : 24°45’38"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Jüri (Georgi) ja Püha Adalberti Kogudus
    VAR Sillamäe katoliku kirik x21ka IV Slm Vai  
 koordinaadid: 59°23’56"N : 27°45’54"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Jumalaema Kaasani pühakuju kirik
    VAR Sillamäe õigeusu kirik x21or IV Slm Vai  
 koordinaadid: 59°23’39"N : 27°45’26"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Suure-Rõsna püha Anastasia tsässon
  EAÕK_kal2011 VAR Suurõ-Rõsna tsässon x21or Set Se (Mäe) Rõsna k
 koordinaadid: 57°59’47"N : 27°36’32"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Säpina (Matsuri) püha Anastasia tsässon
  EAÕK_kal2011 VAR Säpina tsässon x21or Set Se (Pet) Säpina k
 koordinaadid: 57°51’08"N : 27°35’02"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Neitsi Maarja kirik
RÖÖPN   VAR Toomkirik x21lu HR Tln Tln K: VLt
 koordinaadid: 59°26’13"N : 24°44’21"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplik Toomkogudus
  Tln_HR2000t VAR Toomkirik x21lu HR Tln Tln K: VLt
 koordinaadid: 59°26’13"N : 24°44’21"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Johannese kirik
  Hps1932j:38 VAR Toomkirik x21lu Hps Rid (Hps) Haapsalu linn: VL
 koordinaadid: 58°56’50"N : 23°32’19"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Tori Püha Jüri kogudus
    VAR Tori kirik x21lu Tor Tor Tori alevik
 koordinaadid: 58°28’58"N : 24°48’51"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Türi Püha Martini kogudus
    VAR Türi kirik x21lu Tür Tür Türi linn
 koordinaadid: 58°48’32"N : 25°26’10"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Kolmainu kirik
  EÕK2007 VAR Türi õigeusu kirik x21or Tür Tür Türi linn
 koordinaadid: 58°48’30"N : 25°24’57"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Kolmainu Jumala kirik
    VAR Türi õigeusu kirik x21or Tür Tür Türi linn
 koordinaadid: 58°48’30"N : 25°24’57"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus
    VAR Urvaste kirik x21lu Ant Urv Kirikuküla
 koordinaadid: 57°54’37"N : 26°32’37"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühavaimu seek
  Tln_K1989k VAR Usuteaduse instituut u334 HR Tln Tln K: VLa
 koordinaadid: 59°26’18"N : 24°44’48"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Vaimu Kogudus
    VAR Valga katoliku kirik x21ka VA Val Val (Vlg) Valga linn: KL
 koordinaadid: 57°46’38"N : 26°03’18"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Varbla Püha Urbanuse kogudus
    VAR Varbla kirik x21lu Lnr Var Helmküla
 koordinaadid: 58°27’20"N : 23°44’57"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus
    VAR Viimsi kirik x21lu HR Vms Jõe Haabneeme alevik
 koordinaadid: 59°31’15"N : 24°48’29"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Vormsi Püha Olavi kogudus
    VAR Vormsi kirik x21lu Vor Vor Hullo k
 koordinaadid: 58°59’57"N : 23°14’00"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Võmmorski Nelipühi (Suvistepüha) tsässon
  EAÕK_kal2011 VAR Võmmorski tsässon x21or Set Se (Mer) Võmmorski k
 koordinaadid: 57°49’48"N : 27°32’10"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Nikolai kabel
  EAÕK_kal2011 VAR Võõpsu tsässon x21or Set Se (Mäe) Võõpsu k
 koordinaadid: 58°04’45"N : 27°32’40"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Nikolai kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Võõpsu õigeusu kirik x21or Räp Räp Võõpsu alevik
 koordinaadid: 58°04’55"N : 27°32’15"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Võõpsu Püha Nikolai Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Võõpsu õigeusu kirik x21or Räp Räp Võõpsu alevik
 koordinaadid: 58°04’55"N : 27°32’15"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühamäe Väikejärv · [KNR]
  EJ1964; Mä1977 VAR Väikejärv h2: #J0026 HR Kuu Kuu  
 koordinaadid: 59°25’16"N : 25°39’23"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühajärv · [KNR]
  EJ1934:s VAR Väikejärv h2: #J0026 HR Kuu Kuu  
 koordinaadid: 59°25’16"N : 25°39’23"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Pühameeste Väike järv · [KNR]
  EJ1934:R VAR Väikejärv h2: #J0026 HR Kuu Kuu  
 koordinaadid: 59°25’16"N : 25°39’23"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Aleksandri kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Välgi õigeusu kirik x21or TA Pei MMg Välgi k
 koordinaadid: 58°35’14"N : 26°53’22"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Püha Kolmainu kirik
  EAÕK_kal2011 VAR Ööriku õigeusu kirik x21or SA Sma Jaa Ööriku k
 koordinaadid: 58°34’33"N : 22°55’24"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EAÕK Ööriku Püha Kolmainu Kogudus
  EAÕK_kal2011 VAR Ööriku õigeusu kirik x21or SA Sma Jaa Ööriku k
 koordinaadid: 58°34’33"N : 22°55’24"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi