Kohanimi staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Abay awdanı / Абай ауданы / Abay aūdany
VAR Abaj rajoon a2 KZ KAR    
Mïçwrïn awdanı / Мичурин ауданы / Mīchūrīn aūdany
VAR Abaj rajoon a2 KZ KAR    
Abay awdanı / Абай ауданы / Abay aūdany
VAR Abaj rajoon a2 KZ VOS    
Abralı awdanı / Абралы ауданы / Abraly aūdany
HIST Abralõ rajoon a2 KZ VOS    
Ayaköz awdanı / Аякөз ауданы / Ayaköz aūdany
VAR Ajaközi rajoon a2 KZ VOS    
Ayırtaw awdanı / Айыртау ауданы / Ayyrtaū aūdany
VAR Ajõrtau rajoon a2 KZ SEV    
Volodarskïy awdanı / Володарский ауданы / Volodarskīy aūdany
VAR Ajõrtau rajoon a2 KZ SEV    
Aqadır awdanı / Ақадыр ауданы / Aqadyr aūdany
HIST Akadõri rajoon a2 KZ KAR    
Aqqw awdanı / Аққу ауданы / Aqqū aūdany
VAR Akku rajoon a2 KZ PAV    
Lebyaj’e awdanı / Лебяжье ауданы / Lebyazh’e aūdany
VAR Akku rajoon a2 KZ PAV    
Aqköl awdanı / Ақкөл ауданы / Aqköl aūdany
VAR Akköli rajoon a2 KZ AKM    
Alekseev awdanı / Алексеев ауданы / Alekseev aūdany
VAR Akköli rajoon a2 KZ AKM    
Aqşï awdanı / Ақши ауданы / Aqshī aūdany
VAR Akqi / ئاقچى / Aqchi a3 CN XJ Kizilsu Akqi
Aqsay Qazaq awtonomïyalı awdanı / Ақсай Қазақ аутономиялы ауданы / Aqsay Qazaq aūtonomīyaly aūdany
VAR Aksay a3zz CN GS Jiuquan  
Aqsw awdanı / Ақсу ауданы / Aqsū aūdany
VAR Aksu rajoon a2 KZ ALM    
Aqsw awdanı / Ақсу ауданы / Aqsū aūdany
HIST Aksu rajoon a2 KZ PAV    
Ermak awdanı / Ермак ауданы / Ermak aūdany
HIST Aksu rajoon a2 KZ PAV    
Aqswat awdanı / Ақсуат ауданы / Aqsūat aūdany
HIST Aksuati rajoon a2 KZ VOS    
Aqjayıq awdanı / Ақжайық ауданы / Aqzhayyq aūdany
VAR Akžajõki rajoon a2 KZ ZAP    
Aqjar awdanı / Ақжар ауданы / Aqzhar aūdany
VAR Akžari rajoon a2 KZ SEV    
Lenïn awdanı / Ленин ауданы / Lenīn aūdany
VAR Akžari rajoon a2 KZ SEV    
Aqtaw awdanı / Ақтау ауданы / Aqtaū aūdany
VAR Akto / ئاقتو / Aqto a3 CN XJ Kizilsu Akto
Aqtoğay awdanı / Ақтоғай ауданы / Aqtoghay aūdany
VAR Aktogaj rajoon a2 KZ KAR    
Aqtoğay awdanı / Ақтоғай ауданы / Aqtoghay aūdany
VAR Aktogaj rajoon a2 KZ PAV    
Krasnokwtsk awdanı / Краснокутск ауданы / Krasnokūt·sk aūdany
VAR Aktogaj rajoon a2 KZ PAV    
Aqtöbe awdanı / Ақтөбе ауданы / Aqtöbe aūdany
HIST Aktöbe rajoon a2 KZ AKT    
Alaköl awdanı / Алакөл ауданы / Alaköl aūdany
VAR Alaköli rajoon a2 KZ ALM    
Alğa awdanı / Алға ауданы / Algha aūdany
VAR Alga rajoon a2 KZ AKT    
Altınsarïn awdanı / Алтынсарин ауданы / Altynsarīn aūdany
VAR Altõnsarini rajoon a2 KZ KUS    
Obağan awdanı / Обаған ауданы / Obaghan aūdany
VAR Altõnsarini rajoon a2 KZ KUS    
Amankeldi awdanı / Аманкелді ауданы / Amankeldi aūdany
VAR Amankeldi rajoon a2 KZ KUS    
Amantoğay awdanı / Амантоғай ауданы / Amantoghay aūdany
HIST Amantogaj rajoon a2 KZ KUS    
Aral awdanı / Арал ауданы / Aral aūdany
VAR Arali rajoon a2 KZ KZY    
Aratürik awdanı / Аратүрік ауданы / Aratürik aūdany
VAR Aratürük / ئاراتۈرۈك a3 CN XJ Hami Yiwu
Arasan awdanı / Арасан ауданы / Arasan aūdany
VAR Arixang / ئارىشاڭ / Arishang a3 CN XJ Bortala Wenquan
Arqalıq awdanı / Арқалық ауданы / Arqalyq aūdany
HIST Arkalõki rajoon a2 KZ KUS    
Arşalı awdanı / Аршалы ауданы / Arshaly aūdany
VAR Aršalõ rajoon a2 KZ AKM    
Vïşnev awdanı / Вишнев ауданы / Vīshnev aūdany
VAR Aršalõ rajoon a2 KZ AKM    
Arıqbalıq awdanı / Арықбалық ауданы / Aryqbalyq aūdany
HIST Arõkbalõki rajoon a2 KZ SEV    
Arıs awdanı / Арыс ауданы / Arys aūdany
VAR Arõsi rajoon a2 KZ YUZ    
Astraxan’ awdanı / Астрахань ауданы / Astrakhan’ aūdany
VAR Astrahhanka rajoon a2 KZ AKM    
Asıqata awdanı / Асықата ауданы / Asyqata aūdany
VAR Asõkata rajoon a2 KZ YUZ    
Kïrov awdanı / Киров ауданы / Kīrov aūdany
VAR Asõkata rajoon a2 KZ YUZ    
Atbasar awdanı / Атбасар ауданы / Atbasar aūdany
VAR Atbasari rajoon a2 KZ AKM    
Awat awdanı / Ауат ауданы / Aūat aūdany
VAR Awat / ئاۋات a3 CN XJ Aksu Awat
Bağraş awdanı / Бағраш ауданы / Baghrash aūdany
VAR Bagrax / باغراش / Baghrash a3 CN XJ Bayingolin Bohu
Bayanawıl awdanı / Баянауыл ауданы / Bayanaūyl aūdany
VAR Bajanauõli rajoon a2 KZ PAV    
Bayğanïn awdanı / Байғанин ауданы / Bayghanīn aūdany
VAR Bajganini rajoon a2 KZ AKT    
Bayzaq awdanı / Байзақ ауданы / Bayzaq aūdany
VAR Bajzaki rajoon a2 KZ ZHA    
Sverdlov awdanı / Свердлов ауданы / Sverdlov aūdany
VAR Bajzaki rajoon a2 KZ ZHA    
Balqaş awdanı / Балқаш ауданы / Balqash aūdany
VAR Balkaši rajoon a2 KZ ALM    
Balıqşı awdanı / Балықшы ауданы / Balyqshy aūdany
HIST Balõkšõ rajoon a2 KZ ATY    
Barköl Qazaq avtonomïyalı awdanı / Баркөл Қазақ автономиялы ауданы / Barköl Qazaq avtonomīyaly aūdany
VAR Barkol / باركۆل / Barköl a3zz CN XJ Hami Barkol
Bay awdanı / Бай ауданы / Bay aūdany
VAR Bay / باي a3 CN XJ Aksu Baicheng
Beynew awdanı / Бейнеу ауданы / Beyneū aūdany
VAR Bejneu rajoon a2 KZ MAN    
Belağaş awdanı / Белағаш ауданы / Belaghash aūdany
VAR Belagaši rajoon a2 KZ VOS    
Borodwlïxa awdanı / Бородулиха ауданы / Borodūlīkha aūdany
VAR Belagaši rajoon a2 KZ VOS    
Besqarağay awdanı / Бесқарағай ауданы / Besqaraghay aūdany
VAR Beskaragaj rajoon a2 KZ VOS    
Bol’şenarım awdanı / Большенарым ауданы / Bol’shenarym aūdany
HIST Bolšenarõmskoje rajoon a2 KZ VOS    
Botaqara awdanı / Ботақара ауданы / Botaqara aūdany
VAR Botakara rajoon a2 KZ KAR    
Buxar jıraw awdanı / Бұхар жырау ауданы / Bukhar zhyraū aūdany
VAR Botakara rajoon a2 KZ KAR    
Wl’yanov awdanı / Ульянов ауданы / Ūl’yanov aūdany
VAR Botakara rajoon a2 KZ KAR    
Bwlaev awdanı / Булаев ауданы / Būlaev aūdany
VAR Bulajevo rajoon a2 KZ SEV    
Bwlandı awdanı / Буланды ауданы / Būlandy aūdany
VAR Bulandõ rajoon a2 KZ AKM    
Makïn awdanı / Макин ауданы / Makīn aūdany
VAR Bulandõ rajoon a2 KZ AKM    
Bwrıltoğay awdanı / Бурылтоғай ауданы / Būryltoghay aūdany
VAR Burultokay / بۇرۇلتوقاي / Burultoqay a3 CN XJ Ili (Altay) Fuhai
Bäydibek awdanı / Бәйдібек ауданы / Bäydibek aūdany
VAR Bäjdibeki rajoon a2 KZ YUZ    
Alğabas awdanı / Алғабас ауданы / Alghabas aūdany
VAR Bäjdibeki rajoon a2 KZ YUZ    
Bögetköl awdanı / Бөгеткөл ауданы / Bögetköl aūdany
HIST Bögetköli rajoon a2 KZ AKT    
Komsomol awdanı / Комсомол ауданы / Komsomol aūdany
HIST Bögetköli rajoon a2 KZ AKT    
Börili awdanı / Бөрілі ауданы / Börili aūdany
VAR Börili rajoon a2 KZ ZAP    
Börilitöbe awdanı / Бөрілітөбе ауданы / Börilitöbe aūdany
HIST Börilitöbe rajoon a2 KZ ALM    
Bügir awdanı / Бүгір ауданы / Bügir aūdany
VAR Bügür / بۈگۈر a3 CN XJ Bayingolin Luntai
Denïsov awdanı / Денисов ауданы / Denīsov aūdany
VAR Denissovka rajoon a2 KZ KUS    
Ordjonïkïdze awdanı / Орджоникидзе ауданы / Ordzhonīkīdze aūdany
VAR Denissovka rajoon a2 KZ KUS    
Dörbiljin awdanı / Дөрбілжін ауданы / Dörbilzhin aūdany
VAR Dorbiljin / دۆربىلجىن / Dörbiljin a3 CN XJ Ili (Tacheng) Emin
Glwbokoe awdanı / Глубокое ауданы / Glūbokoe aūdany
VAR Glubokoje rajoon a2 KZ VOS    
Qulja awdanı / Құлжа ауданы / Qulzha aūdany
VAR Gulja / غۇلجا / Ghulja a3 CN XJ Ili Yining
Guma awdanı / Гұма ауданы / Guma aūdany
VAR Guma / گۇما a3 CN XJ Hotan Pishan
Gvardïya awdanı / Гвардия ауданы / Gvardīya aūdany
HIST Gvardeiski rajoon a2 KZ ALM    
Xıjïñ awdanı / Хыжиң ауданы / Khyzhīng aūdany
VAR Hejing / 和静 a3 CN XJ Bayingolin Hejing
Qobıqsarı Moñğul avtonomyalı awdanı / Қобықсары Моңғұл автономялы ауданы / Qobyqsary Mongghul avtonomyaly aūdany
VAR Hoboksar / ᠬᠣᠪᠣᠭᠰᠠᠶᠢᠷ a3zz CN XJ Ili (Tacheng) Hoboksar
Xotan awdanı / Хотан ауданы / Khotan aūdany
VAR Hotan / خوتەن / Xoten a3 CN XJ Hotan Hotan
Xoşut awdanı / Хошұт ауданы / Khoshut aūdany
VAR Hoxud / ᠬᠣᠱᠤᠳ a3 CN XJ Bayingolin Hoxud
Xromtaw awdanı / Хромтау ауданы / Khromtaū aūdany
VAR Hromtau rajoon a2 KZ AKT    
Novorossïya awdanı / Новороссия ауданы / Novorossīya aūdany
VAR Hromtau rajoon a2 KZ AKT    
Qutıbï awdanı / Құтыби ауданы / Qutybī aūdany
VAR Hutubi / 呼图壁 a3 CN XJ Changji Hutubi
İle awdanı / Іле ауданы / Ile aūdany
VAR Ile rajoon a2 KZ ALM    
Ïnder awdanı / Индер ауданы / Īnder aūdany
VAR Inderi rajoon a2 KZ ATY    
Ïsatay awdanı / Исатай ауданы / Īsatay aūdany
HIST Isataj rajoon a2 KZ AKT    
Ïsatay awdanı / Исатай ауданы / Īsatay aūdany
VAR Isataj rajoon a2 KZ ATY    
Novobogat awdanı / Новобогат ауданы / Novobogat aūdany
VAR Isataj rajoon a2 KZ ATY    
Egindiköl awdanı / Егіндікөл ауданы / Egindiköl aūdany
VAR Jegindiköli rajoon a2 KZ AKM    
Krasnoznamenka awdanı / Краснознаменка ауданы / Krasnoznamenka aūdany
VAR Jegindiköli rajoon a2 KZ AKM    
Ekibastuz awdanı / Екібастұз ауданы / Ekibastuz aūdany
HIST Jekibastuzi rajoon a2 KZ PAV    
Jemeney awdanı / Жеменей ауданы / Zhemeney aūdany
VAR Jeminay / جېمىنەي / Jëminey a3 CN XJ Ili (Altay) Jeminay
Eñbekşiqazaq awdanı / Еңбекшіқазақ ауданы / Engbekshiqazaq aūdany
VAR Jengbekšikazaki rajoon a2 KZ ALM    
Eñbekşilder awdanı / Еңбекшілдер ауданы / Engbekshilder aūdany
VAR Jengbekšilderi rajoon a2 KZ SEV    
Ereymentaw awdanı / Ерейментау ауданы / Ereymentaū aūdany
VAR Jerejmentau rajoon a2 KZ AKM    
Ertis awdanı / Ертіс ауданы / Ertis aūdany
VAR Jertisi rajoon a2 KZ PAV    
Esil awdanı / Есіл ауданы / Esil aūdany
VAR Jesili rajoon a2 KZ AKM    
Esil awdanı / Есіл ауданы / Esil aūdany
VAR Jesili rajoon a2 KZ SEV    
Lenïn awdanı / Ленин ауданы / Lenīn aūdany
VAR Jesili rajoon a2 KZ SEV    
Jemsarı awdanı / Жемсары ауданы / Zhemsary aūdany
VAR Jimsar a3 CN XJ Changji Jimsar
Jıñ awdanı / Жың ауданы / Zhyng aūdany
VAR Jing / جىڭ a3 CN XJ Bortala Jinghe
Qaba awdanı / Қаба ауданы / Qaba aūdany
VAR Kaba / قابا / Qaba a3 CN XJ Ili (Altay) Habahe
Kelpin awdanı / Келпін ауданы / Kelpin aūdany
VAR Kalpin / كەلپىن / Kelpin a3 CN XJ Aksu Kalpin
Qamıstı awdanı / Қамысты ауданы / Qamysty aūdany
VAR Kamõstõ rajoon a2 KZ KUS    
Kamışïn awdanı / Камышин ауданы / Kamyshīn aūdany
VAR Kamõstõ rajoon a2 KZ KUS    
Qapal awdanı / Қапал ауданы / Qapal aūdany
HIST Kapali rajoon a2 KZ ALM    
Qarabalıq awdanı / Қарабалық ауданы / Qarabalyq aūdany
VAR Karabalõki rajoon a2 KZ KUS    
Komsomol awdanı / Комсомол ауданы / Komsomol aūdany
VAR Karabalõki rajoon a2 KZ KUS    
Qaraqaş awdanı / Қарақаш ауданы / Qaraqash aūdany
VAR Karakax / قاراقاش / Qaraqash a3 CN XJ Hotan Moyu
Qaraqïya awdanı / Қарақия ауданы / Qaraqīya aūdany
VAR Karakija rajoon a2 KZ MAN    
Eralïev awdanı / Ералиев ауданы / Eralīev aūdany
VAR Karakija rajoon a2 KZ MAN    
Qarasay awdanı / Қарасай ауданы / Qarasay aūdany
VAR Karasaj rajoon a2 KZ ALM    
Qaskeleñ awdanı / Қаскелең ауданы / Qaskeleng aūdany
VAR Karasaj rajoon a2 KZ ALM    
Qarasw awdanı / Қарасу ауданы / Qarasū aūdany
VAR Karasu rajoon a2 KZ KUS    
Qaratal awdanı / Қаратал ауданы / Qaratal aūdany
VAR Karatali rajoon a2 KZ ALM    
Qaratöbe awdanı / Қаратөбе ауданы / Qaratöbe aūdany
VAR Karatöbe rajoon a2 KZ ZAP    
Qarğalı awdanı / Қарғалы ауданы / Qarghaly aūdany
VAR Kargalõ rajoon a2 KZ AKT    
Lenïn awdanı / Ленин ауданы / Lenīn aūdany
VAR Kargalõ rajoon a2 KZ AKT    
Qağılıq awdanı / Қағылық ауданы / Qaghylyq aūdany
VAR Kargilik / قارغىلىق / Qarghiliq a3 CN XJ Kashi Yecheng
Qarqaralı awdanı / Қарқаралы ауданы / Qarqaraly aūdany
VAR Karkaralõ rajoon a2 KZ KAR    
Qarmaqşı awdanı / Қармақшы ауданы / Qarmaqshy aūdany
VAR Karmakšõ rajoon a2 KZ KZY    
Qazalı awdanı / Қазалы ауданы / Qazaly aūdany
VAR Kazalõ rajoon a2 KZ KZY    
Kaztalovka awdanı / Казталовка ауданы / Kaztalovka aūdany
VAR Kaztalovka rajoon a2 KZ ZAP    
Qazıbekbï awdanı / Қазыбекби ауданы / Qazybekbī aūdany
HIST Kazõbekbi rajoon a2 KZ KAR    
Egindibulaq awdanı / Егіндібұлақ ауданы / Egindibulaq aūdany
HIST Kazõbekbi rajoon a2 KZ KAR    
Qazığurt awdanı / Қазығұрт ауданы / Qazyghurt aūdany
VAR Kazõgurti rajoon a2 KZ YUZ    
Lenïn awdanı / Ленин ауданы / Lenīn aūdany
VAR Kazõgurti rajoon a2 KZ YUZ    
Katonqarağay awdanı / Катонқарағай ауданы / Katonqaraghay aūdany
VAR Katonkaragaj rajoon a2 KZ VOS    
Kaçïrı awdanı / Качиры ауданы / Kachīry aūdany
VAR Katširõ rajoon a2 KZ PAV    
Kegen awdanı / Кеген ауданы / Kegen aūdany
HIST Kegeni rajoon a2 KZ ALM    
Keles awdanı / Келес ауданы / Keles aūdany
HIST Kelesi rajoon a2 KZ YUZ    
Keller awdanı / Келлер ауданы / Keller aūdany
HIST Kellerovka rajoon a2 KZ SEV    
Kerbulaq awdanı / Кербұлақ ауданы / Kerbulaq aūdany
VAR Kerbulaki rajoon a2 KZ ALM    
Kerïa awdanı / Кериа ауданы / Kerīa aūdany
VAR Keriya / كېرىيە / Këriye a3 CN XJ Hotan Yutian
Qïma awdanı / Қима ауданы / Qīma aūdany
VAR Kima rajoon a2 KZ AKM    
Qobda awdanı / Қобда ауданы / Qobda aūdany
VAR Kobda rajoon a2 KZ AKT    
Köktoğay awdanı / Көктоғай ауданы / Köktoghay aūdany
VAR Koktokay / كۆكتوقاي / Köktoqay a3 CN XJ Ili (Altay) Fuyun
Qaşqar Köneşär awdanı / Қашқар Көнешәр ауданы / Qashqar Köneshär aūdany
VAR Konaxahar / كوناشەھەر / Konasheher a3 CN XJ Kashi Shufu
Qorday awdanı / Қордай ауданы / Qorday aūdany
VAR Kordaj rajoon a2 KZ ZHA    
Qorğaljın awdanı / Қорғалжын ауданы / Qorghalzhyn aūdany
VAR Korgalžõni rajoon a2 KZ AKM    
Qorğas awdanı / Қорғас ауданы / Qorghas aūdany
VAR Korgas / قورغاس / Qorghas a3 CN XJ Ili Huocheng
Qostanay awdanı / Қостанай ауданы / Qostanay aūdany
VAR Kostanaj rajoon a2 KZ KUS    
Krasnogor awdanı / Красногор ауданы / Krasnogor aūdany
VAR Krasnogorski rajoon a2 KZ ZHA    
Kwybışev awdanı / Куйбышев ауданы / Kūybyshev aūdany
HIST Kuibõševski rajoon a2 KZ SEV    
Qulandı awdanı / Құланды ауданы / Qulandy aūdany
VAR Kulandõ rajoon a2 KZ ZHA    
Lwgovoy awdanı / Луговой ауданы / Lūgovoy aūdany
VAR Kulandõ rajoon a2 KZ ZHA    
Küçär awdanı / Күчәр ауданы / Küchär aūdany
VAR Kuqa / كۇچا / Kucha a3 CN XJ Aksu Kuqa
Qurmanğazı awdanı / Құрманғазы ауданы / Qurmanghazy aūdany
VAR Kurmangazõ rajoon a2 KZ ATY    
Teñiz awdanı / Теңіз ауданы / Tengiz aūdany
VAR Kurmangazõ rajoon a2 KZ ATY    
Qızılqoğa awdanı / Қызылқоға ауданы / Qyzylqogha aūdany
VAR Kõzõlkoga rajoon a2 KZ ATY    
Qızıljar awdanı / Қызылжар ауданы / Qyzylzhar aūdany
VAR Kõzõlžari rajoon a2 KZ SEV    
Besköl awdanı / Бескөл ауданы / Besköl aūdany
VAR Kõzõlžari rajoon a2 KZ SEV    
Qızıltw awdanı / Қызылту ауданы / Qyzyltū aūdany
HIST Kõzõltu rajoon a2 KZ SEV    
Kökpekti awdanı / Көкпекті ауданы / Kökpekti aūdany
VAR Kökpekti rajoon a2 KZ VOS    
Köksu awdanı / Көксұ ауданы / Köksu aūdany
VAR Köksu rajoon a2 KZ ALM    
Kïrov awdanı / Киров ауданы / Kīrov aūdany
VAR Köksu rajoon a2 KZ ALM    
Kökşetaw awdanı / Көкшетау ауданы / Kökshetaū aūdany
HIST Kökšetau rajoon a2 KZ SEV    
Künes awdanı / Күнес ауданы / Künes aūdany
VAR Künes / كۈنەس / Künes a3 CN XJ Ili Xinyuan
Kürşim awdanı / Күршім ауданы / Kürshim aūdany
VAR Küršimi rajoon a2 KZ VOS    
Kürti awdanı / Күрті ауданы / Kürti aūdany
HIST Kürti rajoon a2 KZ ALM    
Lenïngrad awdanı / Ленинград ауданы / Lenīngrad aūdany
HIST Leningradskoje rajoon a2 KZ SEV    
Lop awdanı / Лоп ауданы / Lop aūdany
VAR Lop / لوپ a3 CN XJ Hotan Lop
Lopnur awdanı / Лопнұр ауданы / Lopnur aūdany
VAR Lopnur / لوپنۇر a3 CN XJ Bayingolin Yuli
Maxambet awdanı / Махамбет ауданы / Makhambet aūdany
VAR Mahhambeti rajoon a2 KZ ATY    
May awdanı / Май ауданы / May aūdany
VAR Maj rajoon a2 KZ PAV    
Maqanşı awdanı / Мақаншы ауданы / Maqanshy aūdany
HIST Makanšõ rajoon a2 KZ VOS    
Maqat awdanı / Мақат ауданы / Maqat aūdany
VAR Makati rajoon a2 KZ ATY    
Maqtaaral awdanı / Мақтаарал ауданы / Maqtaaral aūdany
VAR Maktaarali rajoon a2 KZ YUZ    
Mamlyut awdanı / Мамлют ауданы / Mamlyut aūdany
VAR Mamljutka rajoon a2 KZ SEV    
Manas awdanı / Манас ауданы / Manas aūdany
VAR Manas / ماناس a3 CN XJ Changji Manas
Mañğıstaw awdanı / Маңғыстау ауданы / Mangghystaū aūdany
VAR Manggõstau rajoon a2 KZ MAN    
Maralbası awdanı / Маралбасы ауданы / Maralbasy aūdany
VAR Maralwexi / مارالۋېشى / Maralwëshi a3 CN XJ Kashi Bachu
Marïnov awdanı / Маринов ауданы / Marīnov aūdany
VAR Marinovka rajoon a2 KZ AKM    
Marqaköl awdanı / Марқакөл ауданы / Marqaköl aūdany
HIST Markaköli rajoon a2 KZ VOS    
Mekit awdanı / Мекіт ауданы / Mekit aūdany
VAR Markit / مەركىت / Merkit a3 CN XJ Kashi Markit
Mendiqara awdanı / Мендіқара ауданы / Mendiqara aūdany
VAR Mendikara rajoon a2 KZ KUS    
Borovskoy awdanı / Боровской ауданы / Borovskoy aūdany
VAR Mendikara rajoon a2 KZ KUS    
Merke awdanı / Мерке ауданы / Merke aūdany
VAR Merke rajoon a2 KZ ZHA    
Moyınqum awdanı / Мойынқұм ауданы / Moyynqum aūdany
VAR Mojõnkumi rajoon a2 KZ ZHA    
Molodejnıy awdanı / Молодежный ауданы / Molodezhnyy aūdany
HIST Molodjožnõi rajoon a2 KZ KAR    
Moñğulküre awdanı / Моңғұлкүре ауданы / Mongghulküre aūdany
VAR Monggolküre a3 CN XJ Ili Zhaosu
Morï Qazaq avtonomïyalı awdanı / Мори Қазақ автономиялы ауданы / Morī Qazaq avtonomīyaly aūdany
VAR Mori / مورى a3zz CN XJ Changji Mori
Mortıq awdanı / Мортық ауданы / Mortyq aūdany
VAR Mortõki rajoon a2 KZ AKT    
Martök awdanı / Мартөк ауданы / Martök aūdany
VAR Mortõki rajoon a2 KZ AKT    
Mäskäw awdanı / Мәскәу ауданы / Mäskäū aūdany
HIST Moskva rajoon a2 KZ SEV    
Moskva awdanı / Москва ауданы / Moskva aūdany
HIST Moskva rajoon a2 KZ SEV    
Muğaljar awdanı / Мұғалжар ауданы / Mughalzhar aūdany
VAR Mugalžari rajoon a2 KZ AKT    
Nawrzım awdanı / Наурзым ауданы / Naūrzym aūdany
VAR Naurzõmi rajoon a2 KZ KUS    
Nılqı awdanı / Нылқы ауданы / Nylqy aūdany
VAR Nilka / نىلقا / Nilqa a3 CN XJ Ili Nilka
Nïa awdanı / Ниа ауданы / Nīa aūdany
VAR Niya / نىيە / Niye a3 CN XJ Hotan Minfeng
Nura awdanı / Нұра ауданы / Nura aūdany
VAR Nura rajoon a2 KZ KAR    
Oyıl awdanı / Ойыл ауданы / Oyyl aūdany
VAR Ojõli rajoon a2 KZ AKT    
Oktyabr’ awdanı / Октябрь ауданы / Oktyabr’ aūdany
HIST Oktjabri rajoon a2 KZ AKT    
Orazay awdanı / Оразай ауданы / Orazay aūdany
HIST Orazaj rajoon a2 KZ SEV    
Rwzaev awdanı / Рузаев ауданы / Rūzaev aūdany
HIST Orazaj rajoon a2 KZ SEV    
Orda awdanı / Орда ауданы / Orda aūdany
VAR Orda rajoon a2 KZ ZAP    
Ordabası awdanı / Ордабасы ауданы / Ordabasy aūdany
VAR Ordabasõ rajoon a2 KZ YUZ    
Bögen awdanı / Бөген ауданы / Bögen aūdany
VAR Ordabasõ rajoon a2 KZ YUZ    
Osakarovka awdanı / Осакаровка ауданы / Osakarovka aūdany
VAR Ossakarovka rajoon a2 KZ KAR    
Otırar awdanı / Отырар ауданы / Otyrar aūdany
VAR Otõrari rajoon a2 KZ YUZ    
Qızılqum awdanı / Қызылқұм ауданы / Qyzylqum aūdany
VAR Otõrari rajoon a2 KZ YUZ    
Pavlodar awdanı / Павлодар ауданы / Pavlodar aūdany
VAR Pavlodari rajoon a2 KZ PAV    
Päyzawat awdanı / Пәйзауат ауданы / Päyzaūat aūdany
VAR Payzawat / پەيزاۋات / Peyzawat a3 CN XJ Kashi Jiashi
Pişän awdanı / Пішән ауданы / Pishän aūdany
VAR Piqan / پىچان / Pichan a3 CN XJ Turpan Shanshan
Poskam awdanı / Поскам ауданы / Poskam aūdany
VAR Poskam / پوسكام a3 CN XJ Kashi Zepu
Presnov awdanı / Преснов ауданы / Presnov aūdany
HIST Presnovka rajoon a2 KZ SEV    
Prïwral awdanı / Приурал ауданы / Prīūral aūdany
HIST Priuralnõi rajoon a2 KZ ZAP    
Şağantoğay awdanı / Шағантоғай ауданы / Shaghantoghay aūdany
VAR Qagantokay / چاغانتوقاي / Chaghantoqay a3 CN XJ Ili (Tacheng) Yumin
Şapşal Sibä avtonomïyalı awdanı / Шапшал Сібә автономиялы ауданы / Shapshal Sibä avtonomīyaly aūdany
VAR Qapqal / چاپچال / Chapchal a3zz CN XJ Ili Qapqal
Çaqılıq awdanı / Чақылық ауданы / Chaqylyq aūdany
VAR Qarkilik / چارقىلىق / Charqiliq a3 CN XJ Bayingolin Ruoqiang
Çerşen awdanı / Чершен ауданы / Chershen aūdany
VAR Qarqan / چەرچەن / Cherchen a3 CN XJ Bayingolin Qiemo
Şiñgil awdanı / Шіңгіл ауданы / Shinggil aūdany
VAR Qinggil / چىڭگىل / Chinggil a3 CN XJ Ili (Altay) Qinghe
Şonjı awdanı / Шонжы ауданы / Shonzhy aūdany
VAR Qitai / 奇台 a3 CN XJ Changji Qitai
Rayımbek awdanı / Райымбек ауданы / Rayymbek aūdany
VAR Rajõmbeki rajoon a2 KZ ALM    
Narınqol awdanı / Нарынқол ауданы / Narynqol aūdany
VAR Rajõmbeki rajoon a2 KZ ALM    
Sayram awdanı / Сайрам ауданы / Sayram aūdany
VAR Sajrami rajoon a2 KZ YUZ    
Samar awdanı / Самар ауданы / Samar aūdany
HIST Samari rajoon a2 KZ VOS    
Sandıqtaw awdanı / Сандықтау ауданы / Sandyqtaū aūdany
VAR Sandõktau rajoon a2 KZ AKM    
Balqaşïn awdanı / Балқашин ауданы / Balqashīn aūdany
VAR Sandõktau rajoon a2 KZ AKM    
Sarqant awdanı / Сарқант ауданы / Sarqant aūdany
VAR Sarkanti rajoon a2 KZ ALM    
Sarıağaş awdanı / Сарыағаш ауданы / Saryaghash aūdany
VAR Sarõagaši rajoon a2 KZ YUZ    
Sarıköl awdanı / Сарыкөл ауданы / Saryköl aūdany
VAR Sarõköli rajoon a2 KZ KUS    
Wrïckïy awdanı / Урицкий ауданы / Ūrītskīy aūdany
VAR Sarõköli rajoon a2 KZ KUS    
Sarısw awdanı / Сарысу ауданы / Sarysū aūdany
VAR Sarõsu rajoon a2 KZ ZHA    
Sergeev awdanı / Сергеев ауданы / Sergeev aūdany
VAR Sergejevka rajoon a2 KZ SEV    
Sawan awdanı / Сауан ауданы / Saūan aūdany
VAR Shawan / 沙湾 a3 CN XJ Ili (Tacheng) Shawan
Sileti awdanı / Сілеті ауданы / Sileti aūdany
HIST Sileti rajoon a2 KZ AKM    
Sokolov awdanı / Соколов ауданы / Sokolov aūdany
HIST Sokolovka rajoon a2 KZ SEV    
Sozaq awdanı / Созақ ауданы / Sozaq aūdany
VAR Sozaki rajoon a2 KZ YUZ    
Sovet awdanı / Совет ауданы / Sovet aūdany
VAR Sovetski rajoon a2 KZ SEV    
Sırdarïya awdanı / Сырдария ауданы / Syrdarīya aūdany
VAR Sõrdarija rajoon a2 KZ KZY    
Sırım awdanı / Сырым ауданы / Syrym aūdany
VAR Sõrõmi rajoon a2 KZ ZAP    
Jımpïtı awdanı / Жымпиты ауданы / Zhympīty aūdany
VAR Sõrõmi rajoon a2 KZ ZAP    
Şalqar awdanı / Шалқар ауданы / Shalqar aūdany
VAR Šalkari rajoon a2 KZ AKT    
Şarbaqtı awdanı / Шарбақты ауданы / Sharbaqty aūdany
VAR Šarbaktõ rajoon a2 KZ PAV    
Şardara awdanı / Шардара ауданы / Shardara aūdany
VAR Šardara rajoon a2 KZ YUZ    
Şar awdanı / Шар ауданы / Shar aūdany
HIST Šari rajoon a2 KZ VOS    
Şelek awdanı / Шелек ауданы / Shelek aūdany
HIST Šeleki rajoon a2 KZ ALM    
Şemonaïxa awdanı / Шемонаиха ауданы / Shemonaīkha aūdany
VAR Šemonaihha rajoon a2 KZ VOS    
Şet awdanı / Шет ауданы / Shet aūdany
VAR Šeti rajoon a2 KZ KAR    
Şïeli awdanı / Шиелі ауданы / Shīeli aūdany
VAR Šijeli rajoon a2 KZ KZY    
Şolaqaşa awdanı / Шолақаша ауданы / Sholaqasha aūdany
VAR Šolakaša rajoon a2 KZ KUS    
Oktyabr’ awdanı / Октябрь ауданы / Oktyabr’ aūdany
VAR Šolakaša rajoon a2 KZ KUS    
Şortandı awdanı / Шортанды ауданы / Shortandy aūdany
VAR Šortandõ rajoon a2 KZ AKM    
Şortandi awdanı / Шортанді ауданы / Shortandi aūdany
VAR Šortandõ rajoon a2 KZ SEV    
Şşwçïnsk awdanı / Щучинск ауданы / Shchūchīnsk aūdany
VAR Šortandõ rajoon a2 KZ SEV    
Şw awdanı / Шу ауданы / Shū aūdany
VAR Šu rajoon a2 KZ ZHA    
Şubartaw awdanı / Шұбартау ауданы / Shubartaū aūdany
HIST Šubartau rajoon a2 KZ VOS    
Şıñğırlaw awdanı / Шыңғырлау ауданы / Shyngghyrlaū aūdany
VAR Šõnggõrlau rajoon a2 KZ ZAP    
Zaysan awdanı / Зайсан ауданы / Zaysan aūdany
VAR Zajsani rajoon a2 KZ VOS    
Zelenıy awdanı / Зеленый ауданы / Zelenyy aūdany
VAR Zeljonõi rajoon a2 KZ ZAP    
Zerendi awdanı / Зеренді ауданы / Zerendi aūdany
HIST Zerendi rajoon a2 KZ SEV    
Zıryan awdanı / Зырян ауданы / Zyryan aūdany
HIST Zõrjani rajoon a2 KZ VOS    
Jaqsı awdanı / Жақсы ауданы / Zhaqsy aūdany
VAR Žaksõ rajoon a2 KZ AKM    
Jalağaş awdanı / Жалағаш ауданы / Zhalaghash aūdany
VAR Žalagaši rajoon a2 KZ KZY    
Jalpaqtal awdanı / Жалпақтал ауданы / Zhalpaqtal aūdany
HIST Žalpaktali rajoon a2 KZ ZAP    
Fwrmanov awdanı / Фурманов ауданы / Fūrmanov aūdany
HIST Žalpaktali rajoon a2 KZ ZAP    
Jambıl awdanı / Жамбыл ауданы / Zhambyl aūdany
VAR Žambõli rajoon a2 KZ ALM    
Jambıl awdanı / Жамбыл ауданы / Zhambyl aūdany
VAR Žambõli rajoon a2 KZ SEV    
Jambıl awdanı / Жамбыл ауданы / Zhambyl aūdany
VAR Žambõli rajoon a2 KZ ZHA    
Jañaarqa awdanı / Жаңаарқа ауданы / Zhangaarqa aūdany
VAR Žangaarka rajoon a2 KZ KAR    
Jañadala awdanı / Жаңадала ауданы / Zhangadala aūdany
VAR Žangadala rajoon a2 KZ AKM    
Jañaqala awdanı / Жаңақала ауданы / Zhangaqala aūdany
VAR Žangakala rajoon a2 KZ ZAP    
Jañaqorğan awdanı / Жаңақорған ауданы / Zhangaqorghan aūdany
VAR Žangakorgani rajoon a2 KZ KZY    
Jañasemey awdanı / Жаңасемей ауданы / Zhangasemey aūdany
HIST Žangasemej rajoon a2 KZ VOS    
Jañaşwl’ba awdanı / Жаңашульба ауданы / Zhangashūl’ba aūdany
HIST Žangašulba rajoon a2 KZ VOS    
Jangeldi awdanı / Жангелді ауданы / Zhangeldi aūdany
VAR Žangeldi rajoon a2 KZ KUS    
Jankeldi awdanı / Жанкелді ауданы / Zhankeldi aūdany
VAR Žangeldi rajoon a2 KZ KUS    
Jarqayıñ awdanı / Жарқайың ауданы / Zharqayyng aūdany
VAR Žarkajõngi rajoon a2 KZ AKM    
Derjavïn awdanı / Державин ауданы / Derzhavīn aūdany
VAR Žarkajõngi rajoon a2 KZ AKM    
Jarkent awdanı / Жаркент ауданы / Zharkent aūdany
VAR Žarkenti rajoon a2 KZ ALM    
Panfïlov awdanı / Панфилов ауданы / Panfīlov aūdany
VAR Žarkenti rajoon a2 KZ ALM    
Jarköl awdanı / Жаркөл ауданы / Zharköl aūdany
VAR Žarköli rajoon a2 KZ KUS    
Fedorov awdanı / Федоров ауданы / Fedorov aūdany
VAR Žarköli rajoon a2 KZ KUS    
Jarma awdanı / Жарма ауданы / Zharma aūdany
VAR Žarma rajoon a2 KZ VOS    
Jelezïnka awdanı / Железинка ауданы / Zhelezīnka aūdany
VAR Železinka rajoon a2 KZ PAV    
Jezdi awdanı / Жезді ауданы / Zhezdi aūdany
HIST Žezdi rajoon a2 KZ KAR    
Jetisay awdanı / Жетісай ауданы / Zhetisay aūdany
HIST Žetisaj rajoon a2 KZ YUZ    
Jitiqara awdanı / Жітіқара ауданы / Zhitiqara aūdany
VAR Žitikara rajoon a2 KZ KUS    
Jwalı awdanı / Жуалы ауданы / Zhūaly aūdany
VAR Žualõ rajoon a2 KZ ZHA    
Jılıoy awdanı / Жылыой ауданы / Zhylyoy aūdany
VAR Žõlõoj rajoon a2 KZ ATY    
Embi awdanı / Ембі ауданы / Embi aūdany
VAR Žõlõoj rajoon a2 KZ ATY    
Jänibek awdanı / Жәнібек ауданы / Zhänibek aūdany
VAR Žänibeki rajoon a2 KZ ZAP    
Taypaq awdanı / Тайпақ ауданы / Taypaq aūdany
HIST Tajpaki rajoon a2 KZ ZAP    
Tayınşa awdanı / Тайынша ауданы / Tayynsha aūdany
VAR Tajõnša rajoon a2 KZ SEV    
Krasnoarmeysk awdanı / Красноармейск ауданы / Krasnoarmeysk aūdany
VAR Tajõnša rajoon a2 KZ SEV    
Talas awdanı / Талас ауданы / Talas aūdany
VAR Talasi rajoon a2 KZ ZHA    
Taldı awdanı / Талды ауданы / Taldy aūdany
VAR Taldõ rajoon a2 KZ KAR    
Taldıqorğan awdanı / Талдықорған ауданы / Taldyqorghan aūdany
VAR Taldõkorgani rajoon a2 KZ ALM    
Talğar awdanı / Талғар ауданы / Talghar aūdany
VAR Talgari rajoon a2 KZ ALM    
Taran awdanı / Таран ауданы / Taran aūdany
VAR Tarani rajoon a2 KZ KUS    
Tarbağatay awdanı / Тарбағатай ауданы / Tarbaghatay aūdany
VAR Tarbagataj rajoon a2 KZ VOS    
Tasqala awdanı / Тасқала ауданы / Tasqala aūdany
VAR Taskala rajoon a2 KZ ZAP    
Kamenka awdanı / Каменка ауданы / Kamenka aūdany
VAR Taskala rajoon a2 KZ ZAP    
Taskesken awdanı / Таскескен ауданы / Taskesken aūdany
HIST Taskeskeni rajoon a2 KZ VOS    
Tavrïya awdanı / Таврия ауданы / Tavrīya aūdany
HIST Tavrija rajoon a2 KZ VOS    
Taşqorğan Täjik avtonomyalı awdanı / Ташқорған Тәжік автономялы ауданы / Tashqorghan Täzhik avtonomyaly aūdany
VAR Taxkorgan / تاشقورغان / Tashqorghan a3zz CN XJ Kashi Taxkorgan
Tekes awdanı / Текес ауданы / Tekes aūdany
VAR Tekes / تېكەس / Tëkes a3 CN XJ Ili Tekes
Temir awdanı / Темір ауданы / Temir aūdany
VAR Temiri rajoon a2 KZ AKT    
Teñiz awdanı / Теңіз ауданы / Tengiz aūdany
HIST Tengizi rajoon a2 KZ KAR    
Terekti awdanı / Теректі ауданы / Terekti aūdany
VAR Terekti rajoon a2 KZ ZAP    
Tereñözek awdanı / Тереңөзек ауданы / Terengözek aūdany
HIST Terengözeki rajoon a2 KZ KZY    
Tel’man awdanı / Тельман ауданы / Tel’man aūdany
HIST Thälmanni rajoon a2 KZ KAR    
Tïmïryazev awdanı / Тимирязев ауданы / Tīmīryazev aūdany
VAR Timirjazevo rajoon a2 KZ SEV    
Toğıztaraw awdanı / Тоғызтарау ауданы / Toghyztaraū aūdany
VAR Tokkuztara / توققۇزتارا / Toqquztara a3 CN XJ Ili Gongliu
Toqsw awdanı / Тоқсу ауданы / Toqsū aūdany
VAR Toksu / توقسۇ / Toqsu a3 CN XJ Aksu Xinhe
Toqsun awdanı / Тоқсұн ауданы / Toqsun aūdany
VAR Toksun / توقسۇن / Toqsun a3 CN XJ Turpan Toksun
Toqırawın awdanı / Тоқырауын ауданы / Toqyraūyn aūdany
HIST Tokõrauõni rajoon a2 KZ KAR    
Prïozernıy awdanı / Приозерный ауданы / Prīozernyy aūdany
HIST Tokõrauõni rajoon a2 KZ KAR    
Tolı awdanı / Толы ауданы / Toly aūdany
VAR Toli / تولى a3 CN XJ Ili (Tacheng) Toli
Celïnnıy awdanı / Целинный ауданы / Tselīnnyy aūdany
VAR Tselinnõi rajoon a2 KZ SEV    
Celïnograd awdanı / Целиноград ауданы / Tselīnograd aūdany
VAR Tselinogradi rajoon a2 KZ AKM    
Çapaev awdanı / Чапаев ауданы / Chapaev aūdany
HIST Tšapajevi rajoon a2 KZ ZAP    
Çïstopol’e awdanı / Чистополье ауданы / Chīstopol’e aūdany
HIST Tšistopolje rajoon a2 KZ SEV    
Çkalov awdanı / Чкалов ауданы / Chkalov aūdany
HIST Tškalovo rajoon a2 KZ SEV    
Töle Bï awdanı / Төле Би ауданы / Töle Bī aūdany
VAR Töle Bi rajoon a2 KZ YUZ    
Lenger awdanı / Ленгер ауданы / Lenger aūdany
VAR Töle Bi rajoon a2 KZ YUZ    
Tülkibas awdanı / Түлкібас ауданы / Tülkibas aūdany
VAR Tülkibasi rajoon a2 KZ YUZ    
Tüpqarağan awdanı / Түпқараған ауданы / Tüpqaraghan aūdany
VAR Tüpkaragani rajoon a2 KZ MAN    
Türkistan awdanı / Түркістан ауданы / Türkistan aūdany
VAR Türkistani rajoon a2 KZ YUZ    
Uyğır awdanı / Ұйғыр ауданы / Uyghyr aūdany
VAR Uiguuri rajoon a2 KZ ALM    
Ulan awdanı / Ұлан ауданы / Ulan aūdany
VAR Ulani rajoon a2 KZ VOS    
Ulıqşat awdanı / Ұлықшат ауданы / Ulyqshat aūdany
VAR Ulugqat / ئۇلۇغچات / Ulughchat a3 CN XJ Kizilsu Wuqia
Ulıtaw awdanı / Ұлытау ауданы / Ulytaū aūdany
VAR Ulõtau rajoon a2 KZ KAR    
Üşturpan awdanı / Үштұрпан ауданы / Üshturpan aūdany
VAR Uqturpan / ئۇچتۇرپان / Uchturpan a3 CN XJ Aksu Wushi
Wspen awdanı / Успен ауданы / Ūspen aūdany
VAR Uspenka rajoon a2 KZ PAV    
Uzınköl awdanı / Ұзынкөл ауданы / Uzynköl aūdany
VAR Uzõnköli rajoon a2 KZ KUS    
Lenïn awdanı / Ленин ауданы / Lenīn aūdany
VAR Uzõnköli rajoon a2 KZ KUS    
Wälïxanov awdanı / Уәлиханов ауданы / Ūälīkhanov aūdany
VAR Uälihhanovi rajoon a2 KZ SEV    
Vozvışen awdanı / Возвышен ауданы / Vozvyshen aūdany
HIST Vozvõšenka rajoon a2 KZ SEV    
Onsw awdanı / Онсу ауданы / Onsū aūdany
VAR Wensu / 温宿 a3 CN XJ Aksu Wensu
Irğız awdanı / Ырғыз ауданы / Yrghyz aūdany
VAR Õrgõzi rajoon a2 KZ AKT    
Äytekebï awdanı / Әйтекеби ауданы / Äytekebī aūdany
VAR Äjtekebi rajoon a2 KZ AKT    
Qarabutaq awdanı / Қарабұтақ ауданы / Qarabutaq aūdany
VAR Äjtekebi rajoon a2 KZ AKT    
Äwlïeköl awdanı / Әулиекөл ауданы / Äūlīeköl aūdany
VAR Äulijeköli rajoon a2 KZ KUS    
Semïozer awdanı / Семиозер ауданы / Semīozer aūdany
VAR Äulijeköli rajoon a2 KZ KUS    
Üygentas awdanı / Үйгентас ауданы / Üygentas aūdany
HIST Üjgentasi rajoon a2 KZ ALM    
Andreevka awdanı / Андреевка ауданы / Andreevka aūdany
HIST Üjgentasi rajoon a2 KZ ALM    
Ürjar awdanı / Үржар ауданы / Ürzhar aūdany
VAR Üržari rajoon a2 KZ VOS    
Ürimji awdanı / Үрімжі ауданы / Ürimzhi aūdany
VAR Ürümqi / ئۈرۈمچى / Ürümchi a3 CN XJ Ürümqi Ürümqi
Şayar awdanı / Шаяр ауданы / Shayar aūdany
VAR Xayar / شايار / Shayar a3 CN XJ Aksu Xayar
Şınjañ Uyğır avtonomïyalı awdanı / Шынжаң Ұйғыр автономиялы ауданы / Shynzhang Uyghyr avtonomīyaly aūdany
VAR Xinjiang / 新疆 a1zz CN XJ    
Qaraşäri Xuyzw avtonomyalı awdanı / Қарашәрі Хұйзу автономялы ауданы / Qarashäri Khuyzū avtonomyaly aūdany
VAR Yanqi / 焉耆 a3zz CN XJ Bayingolin Yanqi
Yarken awdanı / Яркен ауданы / Yarken aūdany
VAR Yarkant a3 CN XJ Kashi Shache
Yıñısar awdanı / Йыңысар ауданы / Yyngysar aūdany
VAR Yengisar / يېڭىسار / Yëngisar a3 CN XJ Kashi Yengisar
Qaşqar Jañaşär awdanı / Қашқар Жаңашәр ауданы / Qashqar Zhangashär aūdany
VAR Yengixahar / يېڭىشەھەر / Yëngisheher a3 CN XJ Kashi Shule
Yopurğı awdanı / Йопұрғы ауданы / Yopurghy aūdany
VAR Yopurga / يوپۇرغا / Yopurgha a3 CN XJ Kashi Yopurga

Kokku kirjeid: 351


EKI KNAB