Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Väljajätt. Lünk- ja vaeglause

Vaeglaused on sellised laused, kus millegi puudumisel on kindel tähendus. Tähendust muutmata pole vaeglausesse midagi võimalik lisada. Näiteks üldisikulises vaeglauses Nooruses omandab kõike kergemini näitab aluse puudumine, et öeldu kehtib kelle tahes kohta (vt SÜ 36). Kui lisada alus, muutub ka lause tähendus. Paljud vaeglaused on kinnistunud kindlaid suhtlusülesandeid (tervitus, hüvastijätt, õnnesoov jms) täitvateks vormeliteks ehk vormellauseteks, nt Jõudu tööle! - Jõudu tarvis! Jätku leivale! Tere! Head aega! Aitüma! Palju õnne sünnipäevaks! Oh sa pagan! Seis!