Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Määrus

Aja väljendamine

Muid ajaväljendeid

Kellaaja väljendamisel tuleks kasutada kaassõna läbi, mitte üle. Nt Kell on kümme minutit kaks läbi (või: Kell on kümme minutit kolme peal), mitte: Kell on kümme minutit üle kahe.

Täna, hetkel, momendil. Täna kasutamine sõnade praegu, nüüd, tänapäeval asemel on bürokraatiakeele ilminguid. Nt Täna (parem: praegu) teevad käitusfirmad üle 50 protsendi sadama tööst, kuid erastamist kui sellist ei ole sadamas veel olnud. Täna (õige: praegu) on „Aktuaalne kaamera” eetris iga päev. Täna (parem: tänapäeval) kuuluvad Eesti Autorite Ühingusse kõik tuntumad Eesti heliloojad ja laulusõnade kirjutajad.

Ei tasuks liialdada ka sõnade hetkel ja momendil kasutamisega. Nt Tehnilise järelevalve ametist saadud info kohaselt puuduvad käesoleval hetkel (parem: praegu) konkreetsed eeskirjad, mis reguleeriksid pürotehnika müüki. Helistasin, kuid ülemus oli momendil (parem: parajasti) hõivatud.

Kaasaeg tänapäev. Kaasaeg, kaasajal, kaasaegne osutavad samaaegsusele, seejuures ka minevikus. Nt Kreutzwaldi kaasajal, Kreutzwaldi kaasaegsed. Tänapäeval/praegusajal (mitte: kaasajal) loetakse vähem raamatuid kui varem. Ehitati moodne/ajakohane (mitte: kaasaegne) postitöötlemiskeskus.

Ajavahemiku väljendamisel algus- ja lõpukuupäevaga on järgmised võimalused: Üritus toimub 7.–17. oktoobril = 7.–17. oktoobrini = 7. kuni 17. oktoobrini. Kahe järjestikuse päeva puhul on lisavõimalus: Üritus toimub 7. ja 8. oktoobril.