Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRGID

Kaldkriips

Kaldkriipsu kasutatakse:

  1. murdudes: 4/5, 12/213;

  2. suhte osutamisel: m/s (meetrit sekundis), km/h (kilomeetrit tunnis), p/min (pööret minutis), A/m (amprit meetri kohta);

  3. eri võimaluste vahel: abielus/vallaline/lesk/lahutatud (ankeedis), ja/või, jah/ei;

  4. värsipiiride märkimisel, kui värsid on kirjutatud järjestikuse tekstina: Su veri valatakse paari võimuhullu pärast. / Su lapsed nälgivad paari võimuhullu pärast. / Su lapsed on alasti paari võimuhullu pärast;

  5. järjestikuste aastaarvude vahel: 1994/95. õa, 1940/41. aasta sügistalvel. Sel juhul võib kasutada ka sidekriipsu, sest see tähendab ‘ja’: 1994.-95. õa, 1940.-41. aasta sügistalvel.

Kui kummalgi pool kaldkriipsu on üks number (numbrirühm), täht (täherühm) või sõna, siis kriipsu ette ega taha tühikut ei jäeta. Kui kummalgi pool kaldkriipsu on teksti rohkem, siis jäetakse kriipsu ette ja taha üks tähekoht vahet.

Kaldkriipsu ei ole soovitatav kasutada lühendeis, nt mitte a/s, vaid AS; mitte p/k, vaid pk; mitte a/ü, vaid ; mitte õ/a, vaid õa; mitte v/ins, vaid v-ins.