Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRGID

Nurksulud

Nurksulgudesse pannakse:

  1. tsitaadis tsiteerija lisandus. Nt „Kõhud teistel [sigadel] tühjad kui lõõtsad.” A. H. Tammsaare. „Võiks ütelda, et mida sügavamale seab inimene olemispõhja, seda enam avaneb olev, millega tal on tegemist, oma läbipääsmatuses [Unwegsam­keit] ja ligipääsmatuses [Unzugänglichkeit].” Wolfgang Schadewaldt. Vahel kasutatakse sel juhul ka ümarsulge;

  2. teatmeteostes ja keeleteaduslikus tekstis sõnade hääldus: Marlowe [mälou], magyar [madjar], force majeure [fors mažöör].