Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRGID

Ümarsulud

Ümarsulgudesse pannakse:

  1. võrdväärne võimalus: viieprotsendi(li)ne, tek(k)ib, antiseptik(um), (vilja)peksu­masin, omakasu(püüdma)tu tegu, ei lausunud (mitte) musta ega valget;

  2. seletavad ja täiendavad kiilmärkused, nt sõnaseletused, nimede hääldus, viited jms: Iherus (meriforell) kaalub 2–5 kg. See juhtus 1836. aastal Marseille’s (loe: marseis). Pandiõigust käsitleb üks tema värskemaid artikleid (Äripäev 1997, nr 43) (SÜ 133);

  3. muust tekstist vähem olulised seletavad ja täiendavad laused. Sellise lause punkt on sulgude sees: Rahva mälu järgi elanud soosaarel üks erak. (Dokumendid seda küll ei näita.) Tema olevat tulnud Järvamaalt.

    Sama näidet võib kirjutada ka 2. punkti järgi: Rahva mälu järgi elanud soosaarel üks erak (dokumendid seda küll ei näita). Tema olevat tulnud Järvamaalt.