Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRGID

Küsimärk

Küsimärk pannakse:

 1. küsilause järele: Kas Mari ja Jüri pulmad on septembris?

 2. üksiku küsiva sõna järele: Küsimusele miks? polnud mul midagi vastata;

 3. sõna või sõnaühendi järele, mis äratab kahtlust (kasutatakse ümarsulgudes): Hiiumaa lähedal olevat kahte vaala(?) nähtud. Jüri oli teeninud 4500 ­krooni(?).

Küsimärki ei panda:

 1. kaudse küsilause järele: Maia küsis, kas vanaema on veel haiglas.

 2. väitlause vormis pealkirjade järele. Näiteks on üleliigsed küsimärgid järgmiste pealkirjade järel:

  Inglise keel sureb välja?

  Linna rahumeelne ülesehitamine on võimatu?

  Kodanik on hädas tulnukatega?

Kui kaheldakse nende väidete tõelevastavuses, siis tuleb selline valida ka pealkirja vorm või kasutada teistsugust märgistust: Kas inglise keel sureb välja? Miks linna rahumeelne ülesehitamine on võimatu? Kodanik on hädas tulnukatega(?)