Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRGID

Koolon

Koolon pannakse:

  1. koondlauses loetelu ette, mille ees on mingi kokkuvõttev sõna (SÜ 89): Eile jõudis kohale kogu seltskond: õde, õemees, vend, vanaisa ja lell;

    NB! Loetelu ette, mis on lause loomulik osa ja mille ees ei ole kokkuvõtvat sõna, koolonit ei panda: Neli evangelisti on Matteus, Markus, Luukas ja Johannes.

  2. saatelause ja talle järgneva otsekõne vahele (SÜ 128): Eesti vanasõna ütleb: „Habe kasvab kiiremini kui aru.”

    NB! Jutumärkides tsitaadi puhul koolonit ei ole: Vanasõna „Käbi ei kuku kännust kaugele” ei ole aegunud.

  3. rindlauses seletava või täpsustava osalause ette (SÜ 121): Mees on jälle endine: ta pomiseb muudkui oma sõnu, mis oleks justkui luuletus;

  4. tundide ja minutite eraldamiseks (rahvusvahelises standardis esitatud moodus, ajamärk kirjutatakse mõlemalt poolt kokku): 16:19 (kell on 19 minutit neli läbi), võistleja aeg oli 8:14.15 (8 t 14 min 15 s);

  5. suhtemärgina (kirjutatakse mõlemalt poolt lahku nagu jagamismärk): ­Leedu võitis esimese mängu 6 : 2 ja teise 7 : 3.