Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRGID

Punkt

Punkt pannakse:

 1. väitlause järele: Vanamees vahtis vareseid. Küsisin järele, millal raamat ilmub. (Vrd küsilause Kas sa küsisid järele, millal raamat ilmub?);

 2. araabia numbriga kirjutatud järgarvsõna järele (vt O 52);

 3. Rooma numbri järele, nt I., II., III., mis tähendab ‘esiteks, teiseks, kolmandaks’ (vt O 52);

 4. tekstis ilma punktita mingil põhjusel eksitada võivate juhulühendite järele (vt O 48);

 5. tundide ja minutite, kroonide ja sentide, sporditulemustes ka meetrite ja sentimeetrite eraldamiseks (kell 21.15, kurgikilo 4.50, viskas oda 74.16).

Punkti järel on üks tähekoht tühikut.

Tühikut ei jäeta sisepunkti puhul:

 1. järgarvu täpsustamisel tähega: 6.a klass;

 2. mõnedes sõnaühendilühendeis (mis langeksid kokku eesti sõnaga või mõne teise üldtuntud lühendiga): v.a, s.o, e.m.a, m.a.j, k.a, s.a, p.o;

 3. tundide ja minutite, meetrite ja sentimeetrite, kroonide ja sentide eraldamisel: kell 13.45, hüppas kaugust 7.16, hind 84.95, kr 84.–, kr 84.95;

 4. läbinisti araabia numbritega kirjutatud kuupäevades: 18.12.94, 08.02.2000.

Punkti ei panda:

 1. eraldi reana seisva pealkirja ja allkirja järele;

 2. üldkasutatavate lühendite järele (vt ka nimestik O 50).