Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

NUMBRITE KIRJUTAMINE

Rooma numbrid

Rooma numbrid

1. – I11. – XI30. – XXX400. – CD
2. – II12. – XII40. – XL500. – D
3. – III13. – XIII50. – L600. – DC
4. – IV14. – XIV60. – LX 700. – DCC
5. – V15. – XV70. – LXX 800. – DCCC
6. – VI16. – XVI 80. – LXXX 900. – CM
7. – VII17. – XVII 90. – XC1000. – M
8. – VIII18. – XVIII100. – C1500. – MD
9. – IX19. – XIX 200. – CC1800. – MDCCC
10. – X20. – XX 300. – CCC1900. – MCM

Rooma numbrite kirjutamiseks kasutatakse ainult seitset tähte: I, V, X, L, C (ld centum), D, M (ld mille).

Arvud on moodustatud järgmiselt:

  1. tähe kordamine tähendab liitmist, nt III = 1 + 1 + 1 = 3, XX = 10 + 10 = 20;

  2. väiksema numbri järgnemine suuremale tähendab liitmist, nt VI = 5 + 1 = 6, CLV = 100 + 50 + 5 = 155;

  3. väiksema numbri eelnemine suuremale tähendab, et ta tuleb suuremast lahutada, nt IV = 5 – 1 = 4, CM = 1000 – 100 = 900.

    1997. aastal – a. D. ~ anno Domini MCMXCVII; 2008. aastal – a. D. MMVIII