Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

NUMBRITE KIRJUTAMINE

Numbrite rühmitamine arvus
Arvude paigutamine tekstis

Numbrite rühmitamine arvus

Viie- ja suuremanumbrilistes arvudes jagatakse numbrid harilikult kolme numbri kaupa rühmadesse lõpust (ühelistest) alates: 6 748 422 krooni.

Rühmitusmärgiks on tähekoht vahet, mitte punkt (eriti eksitav on Ameerikast leviv koma). Ainult siis, kui on oht, et tühik võidakse täita numbriga (nt tšekil või vekslil), võib eraldusmärgiks kasutada punkti.

Objektinumbreid ei rühmitata kooditähistes ja kümnendmurdudes: isikukood 44204280253, pangakonto 11024846781, ettevõtja registrikood 10223787, π = 3,14159.

Sihtnumber kirjutatakse tähti ja numbreid rühmitamata:

    10920 Tallinn

    92002 Nurste

Eesti tähis välispostis on EE

Arvude paigutamine tekstis

Numbritega kirjutatud arvud ei tohiks tekstis sattuda kõrvuti: Kasum aastal 1993 oli 65 000 kr ehk Kasum oli 1993. aastal 65 000 krooni. (Mitte: Kasum oli aastal 1993 65 000 kr.)

Loetletavad arvud tuleb eraldada komaga nagu mis tahes muud loetelu liikmed: 100, 150, 200, 250, 300. Kümnendmurde sisaldavates loeteludes tuleb kasutada semikoolonit. Matemaatika ja statistika tekstis on tavaks arvuridadest kirjavahemärgid ka ära jätta.

Lauset võib alustada ka numbritega, kui tekst seda nõuab: 3000 meetri tõkkejooks algab kell kaks. 12 t 47 min on kosmoselaeva õhkutõusmisest juba ­möödunud.

Kui tekstis kasutatakse jaotiste numbertähistust, siis ei tohiks jaotise esimene lause alata numbritega. Nt ei sobi: 3.12. 2008. aastal .. (kus 3.12 on jaotise tähis).

Tekstist arusaamist segab ka see, kui üks lause lõpeb ja teine algab numbritega. Emmas-kummas lauses tuleks muuta sõnade järjekorda: Näitetruppe osales tänavu 27. 16 neist olid võistlemas ka mullu asemel tuleks kirjutada Tänavu osales 27 näitetruppi. 16 neist olid võistlemas ka mullu või Näitetruppe osales tänavu 27. Neist 16 olid võistlemas ka mullu või Näitetruppe osales tänavu 27, kellest 16 olid võistlemas ka mullu.