1. 1632-1917. a. ilmunud eestikeelsete raamatute nimestik. – Tartu, 1932.
 2. Akadeemia. – Tartu, alates 1989 (1x kuus; sisaldab aastasisukorda).
 3. Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetiste nimestik. – Eesti Keel 1940, XIX a/k. – 2 lk.
 4. Alo Raun: bibliograafia; koostanud G. Bayerle. – Köln, 1980. – 29 lk.
 5. Arnold Kase keeleliste tööde bibliograafiat: Emakeele Seltsi Aastaraamat 8 (1962); koostanud H. Kaal. – Tallinn, 1962. – lk 260-265.
 6. Arnold Kask: personaalnimestik [TPÜ diplomitöö]; koostanud K.-A. Tambek. – Tallinn, 1993. – 144 lk.
 7. Artiklite ja retsensioonide kroonika. – Tallinn, 1940-1941; 1944-1991.
 8. Bibliografinen luettelo Neuvostoliitossa vuosina 1918-1959 julkaistusta suomalais-ugrilaisesta kielitieteellisestä kirjallisuudesta; koostanud M. Kahla. – Helsinki, 1960-1962.
 9. Bibliographia studiorum uralicorum, 1917-1987: uralistiikan tutkimuksen bibliografia III: kielitiede. – Helsinki, 1991, 728[3] lk.
 10. Bibliographia studiorum uralicorum, 1917 – 1987: bibliography on Uralic Studies III: linguistics. – Helsinki, 1994 – 1036[3] lk.
 11. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1918 – 1962; koostanud O. Kivi. – Tallinn, 1976. – 446 lk.
 12. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1972; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1976. – 232 lk.
 13. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1973; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1977. – 214 lk.
 14. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1974; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1978. – 201 lk.
 15. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1975; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1978. – 185 lk.
 16. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1976; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1979. – 169 lk.
 17. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1977; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1979. – 167 lk.
 18. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1978; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1981. – 151 lk.
 19. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1979; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1981. – 164 lk.
 20. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1980; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1982. – 163 lk.
 21. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1981; koostanud M. Leivo, J. Õispuu. – Tallinn, 1983. – 150 lk.
 22. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1982; koostanud M. Leivo, J. Õispuu. – Tallinn, 1984. – 175 lk.
 23. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1983; koostanud M. Leivo, J. Õispuu. – Tallinn, 1985. – 151 lk.
 24. Bibliographia uralica: soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1984; koostanud M. Leivo, J. Õispuu. – Tallinn, 1988. – 173 lk.
 25. Bibliographia uralica 1918 – 1985: index. – Tallinn, 1988 – 1989.
 26. Bibliographic Estonian, Uralic and general linguistics in post-war Estonia (1944-1977): Étuden Finno-Ougriennes: separaat; koostanud V. Tauli. – Budapest, s.a. – lk 231-253.
 27. Centum: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr. 9 [sisaldab J.V. Veski tööde bibliograafiat; koostanud T. Ojanurme]. – Tallinn, 1974. – lk 267-294.
 28. Dr. Mihkel Veske 25. surmapäeva mälestuseks [sisaldab M. Veske bibliograafiat]. – Jurjev, 1915. – lk 76-80.
 29. Eduard Päll: personaalnimestik; koostanud J. Kari. – Tallinn, 1980. – 175[4] lk.
 30. Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade, I [1918]. – Dorpat, 1922. – 99[1] lk.
 31. Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade, II [1919]. – Dorpat, 1923. – 230[2] lk.
 32. Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade, III [1920]. – Dorpat, 1926. – 281[2] lk.
 33. Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade, IV [1921]. – Dorpat, 1934. – 355 lk.
 34. Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias: väljaannete bibliograafia 1947 – 1996; koostanud M. Norvik jt. – 107 lk.
 35. Eesti Keel, I-XVIII (1922-1939). – Tartu, 1923-1939.
 36. Eesti keele arhiivi toimetised: nr. 18. – Tartu, 1940 [tagakaanel].
 37. Eestikeelne raamat 1525-1850; koostanud T. Aasmann, E. Annus, Ü. Kalpus, P. Miljan. – Tallinn, 2000. – 703 lk.
 38. Eestikeelne raamat 1851-1900; koostanud T. Aasmann, A. Allpere, E. Annus, K. Kaunissaar, L. Laidvee, P. Miljan, H. Räim, E. Siirmann. – Tallinn, 1995.
 39. Eestikeelne raamat 1901-1917; koostanud T. Aasmann, E. Annus, K. Kaunissaar, L. Laidvee, P. Miljan, H. Räim, S. Soobik, M. Vaher. – Tallinn, 1993. – 1287 lk.
 40. Eesti kirjakuulutaja eksiilis: biblio- ja biograafiline teatmik aastaist 1944-1986: kirjanduse lugu andmetes, arvudes ja piltides; koostanud B. Kangro. – Lund, 1989. – 231 lk.
 41. Eesti Kirjandus: sisuregister 1906-1930; toimetanud O. Urgart. – Tartu, 1932. – 103[1] lk.
 42. Eesti Kirjandus: sisuregister 1931-1940; koostanud A. Joandi. – [ilm. andmed puuduvad] – 149 lk.
 43. Eesti NSV raamatukroonika. – Tallinn, 1944-1949.
 44. Eesti NSV Teaduste Akadeemia teaduslike töötajate poolt 1956. a. ühiskonnateaduste alal avaldatud tööde bibliograafia: Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised: Ühiskonnateaduste seeria, kd 6, nr 1 [lisa]. – Tallinn, 1957.
 45. Eesti NSV Teaduste Akadeemia teaduslike töötajate poolt 1957. a. ühiskonnateaduste alal avaldatud tööde bibliograafia: Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised: Ühiskonnateaduste seeria, kd 7, nr 1 [lisa]. – Tallinn, 1958.
 46. Eesti NSV Teaduste Akadeemia teaduslike töötajate poolt 1958. a. ühiskonnateaduste alal avaldatud tööde bibliograafia: Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised: Ühiskonnateaduste seeria, kd 8, nr 1 [lisa]. – Tallinn, 1959.
 47. Eesti NSV Teaduste Akadeemia teaduslike töötajate poolt 1959. a. ühiskonnateaduste alal avaldatud tööde bibliograafia: Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised: Ühiskonnateaduste seeria, kd 9, nr 1 [lisa]. – Tallinn, 1960.
 48. Eesti NSV Teaduste Akadeemia teaduslike töötajate poolt 1960. a. ühiskonnateaduste alal avaldatud tööde bibliograafia: Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised: Ühiskonnateaduste seeria, kd 10, nr 1 [lisa]. – Tallinn, 1961.
 49. Eesti NSV Teaduste Akadeemia teaduslike töötajate poolt 1961. a. ühiskonnateaduste alal avaldatud tööde bibliograafia: Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised: Ühiskonnateaduste seeria, kd 11, nr 1 [lisa]. – Tallinn, 1962.
 50. Eesti NSV Teaduste Akadeemias kaitstud väitekirjad 1954 – 1970; koostanud L. Liblik. – Tallinn, 1973. – 215 lk.
 51. Eesti NSV Teaduste Akadeemias kaitstud väitekirjad 1971 – 1976; koostanud L. Liblik. – Tallinn, 1978. – 150 lk.
 52. Eesti raamat 1941-1944; koostanud J. Tomingas. – Tallinn, 1997. – 231 lk.
 53. Eesti raamatute üldnimestik 1918-1923; koostanud R. Antik. – Tartu, 1931. – 406 lk.
 54. Eesti raamatute üldnimestik 1924. a. alates. – Tartu [1929]. – 554[4] lk.
 55. Eesti raamatute üldnimestik 1929-1933; koostanud Tartu Riikliku Ülikooli raamatukogu. – Tartu, 1934. – 795[4] lk.
 56. Eesti raamatute üldnimestik 1934-1936; koostanud Tartu Riikliku Ülikooli raamatukogu. – Tartu, 1938. – 611[1] lk.
 57. Eesti raamatute üldnimestik 1937-1939; koostanud Tartu Riikliku Ülikooli Pearaamatukogu. – Tartu, 1941. – 581 lk.
 58. Eesti raamatute üldnimestik 1940. a. jaanuar-juuli. – [ilm. andmed puuduvad] – 150[10] lk.
 59. Eesti raamatute üldnimestik 1940 [1. poogen]. – Eesti Keel ja Kirjandus [lisa] 1941, nr 3. – 16 lk.
 60. Eesti raamat vabas maailmas: bibliograafiline ülevaade 1944-1970; koostanud B. Kangro. – Lund, 1971. – 40 lk.
 61. Eesti raamat võõrsil 1970-1984; koostanud ESTO 1984 Raamatunäituse Komitee. – Toronto, 1984. – 169[24] lk.
 62. Eesti rahvaluule bibliograafia 1918-1992; koostanud K. Ribenis.
 63. Eesti Rahvusbibliograafia: artiklid. – Tallinn, 1992-1999 [12 x aastas].
 64. Eesti Rahvusbibliograafia: raamatud. – Tallinn, alates 1992 [1992-1998 4 x aastas; 1999- 1 x kuus]
 65. Eesti Teaduste Akadeemia teaduslikud publikatsioonid 1992. – Tallinn, 1993. – 94 lk.
 66. Eesti Teaduste Akadeemia teaduslikud publikatsioonid 1993; koostanud S. Jakobson. – Tallinn, 1994. – 103[1] lk.
 67. Eesti Teaduste Akadeemia teaduslikud publikatsioonid 1994; koostanud S. Jakobson. – Tallinn, 1995. – 101 lk.
 68. Emakeele Seltsi Aastaraamatu koondsisukord 1955-1964: Emakeele Seltsi Aastaraamat 13 (1967). – Tallinn, 1968. – lk 273-283.
 69. Emakeele Seltsi väljaandeid: Kodumurre 5. – 1962. – Tagakaanel.
 70. Emakeele Seltsil trükist ilmunud (sõjajärgseil aastail): Kodumurre 3-4. – 1962. – lk 148.
 71. Emakeele Seltsil trükist ilmunud (alates 1949. aastast): Kodumurre 2. – 1960. – lk 92.
 72. Estland in fremden sprachen; koostanud R. Antik. – Tartu, 1936. – 98[3] lk.
 73. E. Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi 1971-1975 aastal ilmunud tööde bibliograafia; koostanud E. Uverskaja. – Tallinn, 1977. – 327[3] lk.
 74. E. Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi 1976-1980 aastal ilmunud tööde bibliograafia; koostanud A. Talvik. – Tallinn, 1982.
 75. Fennistiikan oppinäytteitä: bibliografinen luettelo Suomessa vuosina 1886-1975 tehdyistä suomen kieltä ja sen sukukieliä koskevista painamattomista akadeemisista opinäytteistä; toimetanud J. Paronen. – Helsinki, 1977. – 177 lk.
 76. Fenno-Ugristica koondregistrid 1975-1983 [nr.-d 1-10]; koostanud P. Alvre. – Tartu, 1984. – 52 lk.
 77. Ferdinand Johann Wiedemannin muisto: suomalais-virolainen Wiedemann-seminaari Helsingissä 5.-6. 10. 1987: Castrenianumin toimitteita 31 [sisaldab F.J. Wiedemanni bibliograafiaid]; toimetanud S. Suhonen. – Helsinki, 1989. – lk 97-98 ja artiklite lõpus.
 78. Finnougrovedenie v Čstonskoj SSR 1945 – 1960: kratkaja bibliografija. – Tallinn, 1961. – 14 lk.
 79. Forskare i finsk-ugriska språk i Sverige. – 1991. – 17 lk.
 80. Huno Rätsepa tööde bibliograafia: Emakeele Seltsi Aastaraamat 33 (1987); koostanud K. Pokk. – Tallinn, 1989. – lk 130-139.
 81. Johannes Aavik ja Eesti keeleuuendus: bibliograafia 1901-1996; koostanud Helgi Vihma. – Tallinn, 2000. – 512 lk.
 82. Johannes Voldemar Veski keelelisi töid: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr. 1 [sisaldab J.V. Veski keeleliste tööde bibliograafiat]. – Tallinn, 1958. – lk 301-311.
 83. Johannes Voldemar Veski tööde bibliograafiat: Emakeele Seltsi Aastaraamat 14-15 (1968-1969); koostanud H. Kaal. – Tallinn, 1969. – lk 317-318.
 84. Keele ja Kirjanduse koondregistrid 1958-1967; koostanud A. Ambus. – Tallinn, 1968. – 222[2] lk.
 85. Keele ja Kirjanduse koondregistrid 1968-1977; koostanud H. Kiiski. – Tallinn, 1981. – 271 lk.
 86. Keele ja Kirjanduse koondregistrid 1978-1987; koostanud H. Kiiski. – Tallinn, 1998. – 300 lk.
 87. Keeleline Kuukiri. – Jurjev. – 1914-1916.
 88. Keelelist bibliograafiat 1945-1955: Emakeele Seltsi Aastaraamat 2 (1956); koostanud E. Uuspõld. – Tallinn, 1956. – lk 259-269.
 89. Keelelist bibliograafiat 1956: Emakeele Seltsi Aastaraamat 3 (1957); koostanud E. Uuspõld. – Tallinn, 1957. – lk 237-241.
 90. Keelelist bibliograafiat 1957: Emakeele Seltsi Aastaraamat 5 (1959); koostanud E. Uuspõld. – Tallinn, 1959. – lk 318-322.
 91. Keelelist bibliograafiat 1958: Emakeele Seltsi Aastaraamat 6 (1960); koostanud H. Kaal, O. Kivi. – Tallinn, 1960. – lk 237-242.
 92. Keelelist bibliograafiat 1959-1960: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi bibliograafia nr. 1; koostanud H. Kaal. – Tallinn, 1962. – 51[1] lk.
 93. Nonaginta. Johannes Voldemar Veski 90. sünnipäevaks: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr. 6 [sisaldab J.V. Veski tööde bibliograafiat 1958-1962; koostanud H. Kaal]. – Tallinn, 1963. – lk 284.
 94. Nõukogude Eesti raamat 1940-1954: koondbibliograafia. – Tallinn, 1956. – 513 lk.
 95. Nõukogude Eesti raamat 1955-1965: koondnimestik; koostanud E. Kuldkepp, P. Toovere. – Tallinn, 1972. – 1098 lk.
 96. Nõukogude Eesti raamat 1966-1970; koostanud P. Toovere. – Tallinn, 1978. – 750 lk.
 97. Nõukogude Eesti raamat 1971-1975; koostanud A. Räägel, L. Toots. – Tallinn, 1989. – 822[1] lk.
 98. Oskussõnastikud: bibliograafianimestik 1945-1972. – Tallinn, 1972. – 19 lk.
 99. Professor Juhan Peegli trükitööde nimestik; koostanud K. Aru. – Tartu, 1989. – 78[1] lk.
 100. Professor Paul Ariste bibliograafia 1921-2000. – Tartu 2000. – 256 lk.
 101. Pühendusteos Huno Rätsepale: 28. 12. 1997: keeleteadlase 70. sünnipäevaks: Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised [sisaldab H. Rätsepa bibliograafiat]; toimetanud M. Erelt, M. Sedrik, E. Uuspõld. – Tartu, 1997. – 268 lk.
 102. Raamatukroonika: Eesti NSV trükitoodangu riiklik bibliograafia: juuli 1940 – august 1941; koostanud E. Kuldkepp, A. Tann, P. Toovere. – Tallinn, 1971. – 279 lk.
 103. Raamatukroonika. – Tallinn, 1950-1991.
 104. Recent publications in Finno-Ugric linguistics: Lingua, vol. 26, nr. 1; koostanud A. Raun. – Amsterdam, 1970. – lk 107-110.
 105. Review of Finnish linguistics and ethnology: ethnological bibliography 1927-1934 and 1977-1979 (Folklore and folklife research in Finland). – Helsinki, 1981. – 141[1] lk.
 106. Review of Finnish linguistics and ethnology: bibliography 1971-1974. Helsinki, 1981. – 143 lk.
 107. Review of Finnish linguistics and ethnology: ethnological bibliography 1935-1970 and 1975-1976. – Helsinki, 1980. – 204[1] lk.
 108. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1962: bibliograafia; koostanud O. Kivi. – Tallinn, 1963. – 202 lk.
 109. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1963: bibliograafia; koostanud O. Kivi. – Tallinn, 1964. – 259 lk.
 110. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1964: bibliograafia; koostanud O. Kivi. – Tallinn, 1965. – 287 lk.
 111. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1965: bibliograafia; koostanud O. Kivi. – Tallinn, 1968. – 274 lk.
 112. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1966: bibliograafia; koostanud O. Kivi. – Tallinn, 1970. – 168 lk.
 113. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1967: bibliograafia; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1972. – 217 lk.
 114. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1968: bibliograafia; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1973. – 168 lk.
 115. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1969: bibliograafia; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1974. – 247 lk.
 116. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1970: bibliograafia; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1974.
 117. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1971: bibliograafia; koostanud O. Kivi, M. Leivo. – Tallinn, 1975. – 232 lk.
 118. Soome-ugri keelte kateedri ja eesti keele kateedri tööd 1947-1969: bibliograafia; koostanud P. Alvre, V. Kingisepp, A. Veski. – Tartu 1970. – 168 lk.
 119. Suomalais-ugrilaisen Seuran julkaisut. – Helsinki, 1958. – 50 lk.
 120. Suomalais-ugrilaisen Seuran julkaisut. – Helsinki, 1965. – 52 lk.
 121. Suomalais-ugrilaisen Seuran julkaisut. – Helsinki, 1968. – 55 lk.
 122. Suomalais-ugrilaisen Seuran julkaisut. – Helsinki, 1990. – 86 lk.
 123. Sõna sõna kõrvale. Paul Ariste teaduslikust tegevusest [sisaldab P. Ariste bibliograafiat 1921-1964]. – Tallinn, 1965. – lk 21-60.
 124. Tarton ylioppilaiden laudaturtöitä [TRÜ-s kaitstud diplomitööde nimestik]. – Virittäjä 1957, nr 3. – lk 220-222.
 125. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1944-1959; koostanud S. Tammoja. – Tartu, 1985.
 126. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1960. – Tartu, 1962. – 108[2] lk.
 127. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1961. – Tartu, 1963. – 128 lk.
 128. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1962. – Tartu, 1964. – 119[1] lk.
 129. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1963. – Tartu, 1965. – 150[3] lk.
 130. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1964. – Tartu, 1966. – 159[2] lk.
 131. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1965. – Tartu, 1968. – 182[5] lk.
 132. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1966. – Tartu, 1969. – 171[2] lk.
 133. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1967. – Tartu, 1969. – 197[2] lk.
 134. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1968. – Tartu, 1971. – 216[3] lk.
 135. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1969. – Tartu, 1972. – 229[2] lk.
 136. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1960 – 1969. – Tartu, 1973. – 171[2] lk.
 137. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1970. – Tartu, 1973. – 255 lk.
 138. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1971. – Tartu, 1974. – 261[5] lk.
 139. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1972. – Tartu, 1975. – 270 lk.
 140. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1973. – Tartu, 1975. – 239[1] lk.
 141. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1974. – Tartu, 1976. – 267[1] lk.
 142. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1975. – Tartu, 1978. – 283 lk.
 143. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1976. – Tartu, 1980. – 263[3] lk.
 144. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1977. – Tartu, 1983.
 145. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1978. – Tartu, 1984.
 146. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1979. – Tartu, 1985.
 147. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1980. – Tartu, 1986.
 148. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1981. – Tartu, 1988.
 149. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1982. – Tartu, 1988.
 150. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1983. – Tartu, 1990.
 151. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1984. – Tartu, 1992.
 152. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1985. – Tartu, 1993.
 153. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1986. – Tartu, 1994.
 154. Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafia 1988. – Tartu, 1995.
 155. Tartu Ülikool. 1997. aasta publikatsioonid. – Tartu, 1998. – 150[1] lk.
 156. Tartu Ülikooli perioodikaväljaanded 1802-1940; koostanud L. Trikkant. – Tartu, 1983.
 157. Tartu Ülikoolis kaitstud väitekirjad 1802-1918; koostanud E. Oissar. – Tartu, 1973. – 180[1] lk.
 158. Tartu Ülikoolis kaitstud väitekirjad 1946-1959. – Tartu, 1961. – 50[1] lk.
 159. Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi a. 1524-1739: Akadeemilise Emakeeleseltsi toimetised XVI; välja andnud A. Saareste ja A.R. Cederberg. – Tartu, 1925-1931. – 12 lk.
 160. Virittäja. – alates 1897 (4 x aastas; sisaldab aastasisukorda)
 161. Virittäjän sisällys vuosina 1972-1982: kirjoitusten, tiivistelmien, esiteltyjen teos seka käsiteltyjen sanojen hakemisto; laatinut Tapani Salminen. – Helsinki, 1989. – 197 lk.
 162. Õpetatud Eesti Seltsi perioodiliste ja jätkväljaannete koondregistrid; koostanud H. Vares. – Tartu, 1977. – 186[1] lk.