2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-03-04 kiri 1-17/20/22 Vastus järelepärimisele
2020-03-03 personalikäskkiri 4-6/20/5 Lisatasu maksmine
2020-03-02 kiri 1-17/20/22 Teatise nõue
2020-02-28 käskkiri 1-5/20/7 Ametikohtade likvideerimine ja uute ametikohtade moodustamine
2020-02-28 käskkiri 1-5/20/8 Akadeemiliste töötajatre iga-aastase põhipuhkuse kestus
2020-02-25 kiri 2.3-3/20/15 Eesti Keele Instituudi arvamuse küsimine
2020-02-25 kiri 1-33/20/21 Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2019. a käskkirja nr 349 „Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020-2023 programmide kinnitamine ning 2020. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“ muutmine
2020-02-25 personalikäskkiri 4-6/20/4 Preemia maksmine
2020-02-20 personalikäskkiri 4-6/20/3 Lisatasude maksmine
2020-02-18 kiri 1-33/20/20 Teaduskollektsioonide finantseerimise mahu kinnitamine 2020. aastaks
2020-02-17 käskkiri 1-5/20/6 Ametikoha moodustamine
2020-02-13 käskkiri 1-5/20/5 EKI amettikirjeldused
2020-02-12 kiri 1-33/20/19 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu
2020-02-11 kiri 1-33/20/18 Haridus- ja Teadusministeeriumi siseauditeerimise sise-eeskirja kinnitamine
2020-02-06 kiri 2.3-3/20/15 Eesti Keele Instituudi arvamuse küsimine
2020-02-06 kiri 1-33/20/16 SA Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisu kinnitamine
2020-02-06 kiri 1-33/20/17 SA Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisu kinnitamine
2020-02-05 leping 1-32/20/1 Uurimistoetuse kasutamise leping
2020-01-31 kiri 1-33/20/9 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühendametite moodustamine)
2020-01-31 kiri 1-33/20/8 Sõna buff eemaldamine elektroonilisest väljaandest „Eesti keele sõnaraamat 2019“