2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-11-23 personalikäskkiri 4-6/20/29 Lisatasude maksmine
2020-11-20 käskkiri 1-5/20/30 Eesti Keele Instituudi struktuuri kinnitamine
2020-11-18 leping 1-32/20/44 Online-lugemisteenuse kasutamiseks sõlmitud litsentsilepingu nr 3.15-3/40 pikendamine
2020-11-05 kiri 1-33/20/87 Vastus pöördumisele
2020-11-05 kiri 2-4/20/89 Haridus- ja teadusministri 20.03.2018.a käskkirja nr 128 "Haridus-ja Teadusministeeriumi raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
2020-11-04 kiri 2-4/20/88 Eesti Keele Instituudi granditaotluste esialgsed hindamistulemused
2020-10-26 kiri 1-33/20/86 Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2019. a käskkirja nr 349 „Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020-2023 programmide kinnitamine ning 2020. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“ muutmine
2020-10-23 personalikäskkiri 4-6/20/27 Lisatasude maksmine
2020-10-20 käskkiri 1-5/20/29 Uue ametikoha moodustamine ja ametikohtade likvideerimine
2020-10-19 kiri 1-33/20/85 Vastus arvamuse küsimisele (ühendamet)
2020-10-05 kiri 1-33/20/85 Arvamuse küsimine Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu 236 SE ühendameti nime kohta
2020-10-05 personalikäskkiri 4-6/20/26 Lisatasude maksmine
2020-10-01 kiri 1-33/20/84 Kiri kultuuriministrile
2020-09-30 kiri 2.3-3/20/83 Tõend
2020-09-24 kiri 1-33/20/77 EKI kooskõlastus („Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord)
2020-09-24 personalikäskkiri 4-6/20/25 Lisatasude käskkiri
2020-09-23 leping 3-2/20/43 Krediidileping
2020-09-22 kiri 1-33/20/82 Kutse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise ettevalmistamise töörühmadesse
2020-09-21 kiri 1-33/20/78 EKI kooskõlastus (teaduse rahvusvahelistumine)
2020-09-21 käskkiri 1-5/20/26 Tervisetoetuse maksmine IV kvartalis